Ana Malina Kuleš, pripadnica Prvog partizanskog odreda

Rođena je u Budaševu kraj Siska 1920. godine, u siromašnoj radničkoj obitelji. Njen otac Ivan Kuleš rođen je 1. lipnja 1897. godine u Jakovlju u obitelji Janka i Jalže rođ. Šimunić koji su sa svojih 13 sinova i kćeri napustili zavičaj i odselili u sisačku Posavinu u selo Gušće. Ondje je Ivan upoznao suprugu Katicu rođ. Milak iz Budaševa s kojom je imao troje djece (Anu, Miju i Josipa). Početak rata ova siromašna radnička obitelj dočekala je u Budaševu.

Ana je osnovnu školu završila u Topolovcu. Bavila se kućanskim poslovima. Udala se 1937. godine za Josipa Malinu iz Budaševa.

U članstvo KPH primljena 1940. godine. Bila je vrlo aktivna u radu, posebno u organiziranju žena. U kolovozu 1941. otišla je u Sisački partizanski odred, u bazu kod »Debelog brijesta«, gdje joj se već nalazio suprug. U Budaševu kod majke ostao im je sin od 4 mjeseca. U rujnu je otišla s odredom na Baniju, a zatim se s grupom partizana, političkih radnika, vratila na sisačko područje. Zbog bolesti otišla je ubrzo opet na Baniju i djelovala u partizanskoj bolnici.

Poginula je u ožujku 1943. godine u Podgrmeču, za vrijeme bombardiranja partizanske bolnice.

Njezini roditelji su krajem 1941. ili početkom 1942. godine uhvaćeni i odvedeni u jasenovački logor. Ivan je ondje likvidiran 1943. godine, dok se Katica vratila s teškim psihofizičkim posljedicama. Preminula je 1980. godine.