Kraljev Vrh na karti iz 1827. godine

Karta Philippea Vandermaelena “Partie, l’Italie. Europe 20.” iz 1827. godine, na kojoj se nalazi Kraljev Vrh, nalazi se u online bazi “David Rumsey Historical Map Collection”.

Puni naziv karte je: “Partie de l’Italie. Europe no. 20. (Dresse par Ph. Vandermaelen, lithographie par H. Ode. Premier partie. – Europe. Bruxelles. 1827)”

Veličina karte je 48×52 cm, a karta je u omjeru 1:1,641,836

mala

Karta u punoj veličini nalazi se na sljedećoj poveznici.

Mario Šimunković

Autor članka po struci je magistar ekonomije. U slobodno vrijeme, među ostalim, bavi se istraživanjem lokalne povijesti i rodoslovnim istraživanjem. S područja općine Jakovlje istražuje prezimena Mihaljek, Jarčan, Tuđen i Šipek.