Održano predavanje i izložba u Bistri

U Kulturnom domu Bistra održano je 8. lipnja 2018. godine predavanje “Digitalni zavičaj i Bistranski kraj: Kako je istraživanje digitalnog zavičaja započelo istraživanjem matičnih knjiga Župe Bistra”. Predavanje je održano u okviru 13. Dana Bistre

U petak 8. lipnja u 19.00 sati u prostorijama Kulturnog centra Bistra predstavljen je projekt “Digitalni zavičaj” i udruga Proksima na 13. danima Bistre u suradnji s Udruga Ekomuzej Bistra. Uz predavanje “Digitalni zavičaj i Bistranski kraj: Kako je istraživanje digitalnog zavičaja započelo istraživanjem matičnih knjiga Župe Bistra” prikazana je i izložba Naši Amerikanci.

Projekt udruge Proksima – udruga za edukaciju i razvoj, pod nazivom “Digitalni zavičaj”, pokrenut je sa ciljem istraživanja lokalnog identiteta jakovljanskog kraja. Želja nam je krenuti u revalorizaciju i revitalizaciju sveukupnih kulturnih, prirodnih, turističkih i drugih potencijala Općine Jakovlje i započeti proces buđenja svijesti o potrebi održanja lokalnog identiteta zajednice.