Škola u dvorcu i otvoreni ateljei – projekt HDLU-a u Dvorcu Sixta

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika priprema izložbu „Škola (u dvorcu) Jakovlje u periodu između 1956. do 1973. godine“. Sva događanja za posjetitelje bi bila uglavnom tokom dva vikenda u listopadu i to 15. i 22. listopada 2016. godine. Osim otvorenih ateljea i izložbe Škola u dvorcu te Vrt kao prostor kreativnosti/hortikultura kao medij, HDLU će nastojati napraviti radionice najpopularnijih školskih igara perioda od 1956. do 1973. i možda, ako to dogovore sa školom, pripremiti jednu tipičnu užinu tog vremena za sve prisutne. Gospodin Alen Novoselec moli polaznike škole, učitelje i zaposlenike, da odgovore na anketu koju možete skinuti na linku: ANKETA, te da ustupe predmete ili fotografije iz škole u tom razdoblju.

Za sve informacije molimo da se obratite g. Alenu Novoselcu na adresu: alen.novoselec@gmail.com, tel. 098/1763406, ili Mariu Šimunkoviću na adresu: info@jakovlje.com, tel. 095/5958359 ili preko Facebook stranice.

2a