(V)jutro rano oko sedam sati

U časopisu Narodna umjetnost iz veljače 1974. godine, objavljen je rad Jerka Bezića Raznolik glazbeni svijet šire okolice Donje Stubice. Pojam šira okolica Donje Stubice u tom radu obuhvaća teritorij nekadašnje općine Donja Stubica, bistranjski kraj i jakovljanski kraj. Suradnici Instituta za narodnu umjetnost (INU) u tom dijelu Hrvatskog zagorja snimili su na magnetofonske vrpce preko 200 primjera vokalne i gotovo stotinjak primjera instrumentalne glazbe.

U tom radu nalazi se tada novija štokavska pjesma, regrutska deseteračka (V)jutro rano oko sedam sati je zabilježena 1971. godine. Postoji u dvije varijante. Prva varijanta ima znatno produžene posljednje slogove stiha zbog instrumentalne pratnje: »mužikaši« prate regrute na željezničku stanicu. Primjer 35 A b zapisan je prema pjevanju mladića koji su u selu Jakovlje ušli u autobus za Zagreb, a polazili su na odsluženje vojnog roka.

Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, Vol.10 No.1 Veljača 1974., str. 352.
Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, Vol.10 No.1 Veljača 1974., str. 352.

Dvoglasni napjev i bez dodirivanja VI stupnja ukazuje na prisutnost durskog tonskog načina. Iako vrlo jednostavan, napjev nije u jednoličnoj mjeri koračnice, nego naizmjence u trodijelnoj i dvodijelnoj mjeri.

(V) jutro rano oko sedam sati

(V) jutro rano oko sedam sati

probudi me moja mila mati

Kufer spremam, b’jelu maramicu

i odlazim rano na stanicu.

Na stanici mene draga čeka

i u ruci drži kitu cveća,

kitu cveća svakojakih boja:

— Biraj, dragi, kojeg ti je volja.

Zbogom, draga, i to tvoje cveće.

Za nas dvoje više nema sreće.

Mašinista, pusti paru jače

da ne vidim kako draga plače.

Literatura:

  • Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, Vol.10 No.1 Veljača 1974.

Fotografija na naslovnici: Vid Mihaljek na odsluženju vojnog roka u JNA (drugi slijeva), nedatirano