Istraživački projekti

U sklopu projekta Digitalni zavičaj – jakovlje.com pokrenuta su četiri glavna istraživačka (pod)projekta, a u tu svrhu prikupljat ćemo biografske podatke, fotografije, dokumente i sjećanja za potrebe budućih publikacija i izložbi:

Kategorije i teme koje ćemo obraditi

Ostale teme koje ćemo obraditi podijeljene su u sljedeće kategorije, a uz njih su upisane potencijalne teme koje će se obrađivati unutar kategorija:

 • Arhitektura – hiže, zdenci, mlinovi, klijeti, kurija, zgrade, plotovi, crkva, kapelica, raspela;
 • Baština – materijalna i nematerijalna baština, pjesme, običaji, plesovi, govor, nošnja, legende, mitovi;
 • Demografija – kretanje stanovništva, neslužbeni popisi, popisi poreza, popisi stanovništva;
 • Domovinski rat;
 • Feudalizam / posjednici / srednji i rani novi vijek;
 • Gospodarstvo – povijesni razvoj obrtništva i zanata (mlinari, kovači, cestari, obućari…), gospodarske izložbe, parni mlin, Zagorska željeznica, Tvornica cipela Jakovlje;
 • Mape i zemljovidi – katarstarske karte, povijesne karte, topografske karte, ulice, trgovi, park(ovi);
 • Priroda i društvo – potoci, šume, biološka raznolikost;
 • Spomenici;
 • Školstvo;
 • Značajne osobe
 • Župa Kraljev Vrh – crkva Sv. Tri Kralja, kapelica Sv. Doroteje, raspela, svećenici, vjerski obredi;

 

Digitalni zavičaj