Prezimena u Jakovljanskom kraju prema poreznim popisima iz XVI stoljeća

Donosimo Vam popis prezimena (i imena njihovih nositelja) prema dosad objavljenim poreznim popisima iz XVI. stoljeća za mjesta Igrišće, Jakovlje, Kraljev Vrh i Psarno. Psarno (Pzarno) je bilo selo nedaleko Jakovlja u kojem je Franjo Tahy, na selištu Matije Belinića provizora Ursule Meknyczer, započeo 1565. gradnju novoga alođa. Pretpostavlja se da je na mjestu toga sela nastao vlastelinski posjed koji se u XVIII stoljeću spominje pod nazivom Belinićevo selo. Na kraju članka vam donosimo i popis nekih prezimena koja se danas javljaju u jakovljanskom kraju, a koja su zabilježena u drugim mjestima u okolici. Članak je nastao na temelju istraživanja u sklopu predavanja “Prezimena jakovljanskog kraja”.

 

Popis crkvene desetine za »cultellus Glavnica« iz 1559. godine[1]

Igrišće

Hvalić (Juraj, Vrban, Lovro, Lovro)

Jagodić (Valent, Martin)

Ritonja (Benedikt, Juraj, Jagušt, Luka)

Škurjanec (Vrban)

Juričević (Petar, Matija, Valent)

Udova Katarina

 

Sesionalni regest donjostubičkog posjeda 1564.[2]

Psarno

Kranjec (Petrus Kranyecz)

Belinić (Andreas Belynych i Georgius Belinych Senior)

Koppon / Kokot (Joannes Koppon)

Tegel (Matthias Thegel)

Brcković (Blasius Berczkowych)

Vošić (Greorgius Wosych)

Mokronščak (Georgius Mokronschyak)

Vorih (Joannes Voryh [upravitelj Psarnog] i Nikola)

Kimec (Benedictus Kymecz)

 

Igrišće

Zagorac (Leonardus Zagoracz)

Sekovec (Matheus Sekowecz)

Ritonja (Benedictus Rythonya)

 

 

Regestum universorum Bonorum Villarum, et Colonorum Arcis Zomzedvara Tempore Provisoratus Egr. Stephani Gerdak de Fuletincz fideliter, et dili genter conscriptum Anno 1566.[3]

Jakovlje (…)

Zorko

Brcković

Brešić

Tovalić

Brleković

Bedekojić

Marenić

Kovač

 

Regest gornice donjostubičkog posjeda 1567.[4]

Kraljev Vrh

Vašić (Georgius Wassych)

Rog (Michael Rogh)

 

Psarno

Belinić (Georgius i Jwrii Bellinych)

Vori (Iwan i Nicolaus Worych)

Jedvanić (Georgius Jedwanych)

Franceković (Michael Franchekovych)

Kranjec (Peter i Jacobus Kranyecz)

Maričin (Georgius Marichyn)

Špiček (Mathias Spichek)

Belinić (Andreas Belinych)

 

Igrišće

Hvalić (Lucas i Urban Hwalych, Jacobus Hwalich, Relicta Hvalycza)

Jagodić (Valent Jagodych, Martin i Bedek Jagodych)

Belinić (Mathias Belinych)

Jurjević (Matthias i Ambrosius Gywrgewych, Ambrosius i Peter Juryewych)

Borzan (Thomas i Valent Borwzan)

Mihaljevčin (Laurentius i Augustin Myhalyewzin)

Ritonja (Jwrii i Benedyk Rythonya)

Kranjec (Lucas Kranyecz)

Ivanić (Laurentius Iwanych)

 

Popis kmetova i alodijalnih posjeda susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva 1574. (Dio porodice Hennyngh).[5]

Jakovlje

Pučić (Mathe Pwchych)

Brcković (Blasius Berchkowich)

Brleković isto kao i Gajski (Michael Berlekowich aliter Gaizki)

Vrban (Relicta Margareta Vrbani)

Marenić (Nicolaus Marenych i Relicta Jelenka Andreae Marenych)

Brešić (Relicta Caterina Breschich)

 

Psarno

Kranjec (Petri Kranyecz)

Vorić (Joannes Worych)

Mokrovščiak (Georgii Mokrowschyak)

Vošić (Nicolaus Wossych)

Tegel (Matheus Tegell)

Brcković (Blasius Berczkowich)

Belinić (Matthei Belynych, mlinar)

 

Popis gornice susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva 1574. (Dio porodice Hennyngh)[6]

Kraljev Vrh

Rog (Myhal Roogh)

 

Psarno

Mokrovščiak (Georgius Mokrowschyak)

Vohnić (Joannes Wohnych)

Franceković (Relicta Clara Francekowich)

Krajnec (Petrus Kraynecz)

Špiček (Matheus i Petrus Spychek)

Jedvajić (Gregorius Jedwaych)

 

Igrišće

Hvalić (Vrbani Hwalych, Jacobi Hwalich)

Jurjević (Matheus Jwryewych, Matheus Jwrgewych i Michael Juryewich)

Tazmanović (Relicta Elena Tazmanowych)

Špiček (Martinus Spichek)

Bedeković (Michael Bedekowich)

Ivanić (Laurentius Iwanich)

 

Jakovlje

Brleković isto kao i Gajski (Michael Berlekowich aliter Gayzki )

Pučić (Matthias Pwczich, Gregorius Pwczych, Iwan Pwczych

Marenić (Jacobus Marenych, Nicolaus i Matthias Marenych)

Brleković (Michal Berlekowich)

Šimunić (Joannes Symwnich)

 

Popis domaćinstava kmetova, inkvilina, plemića armalista, predijalaca i plemića jednoselaca u Zagrebačkoj i Križevačkoj županiji iz 1598. godine[7]

Psarno

Mokrovčak (Gregorius Mokrowschak)

Belinić (Catherina Belinicza)

Kranjec (Petrus Kranycz)

Tkalčić (Elena Thkalchychka)

Bočina (Martinus Bochyna)

Vorić (Gregorius Worych)

Jedvaj (Franciscus Jedway)

 

Jakovlje

Sekelj (Georgius Zekel)

Tovalić (Thomas Tholwaych)

Ptiček (Caspar Pthychek)

Pavlinec (Georgius Pawlynecz)

Drašković (Andeas Draskowych)

Kolar (Martinus Kolar)

Pučić (Georgius Pwczych)

 

Igrišće

Lačnović (Dorothea Lachnowycz)

 

Popis prezimena koja se javljaju na dosad spomenutim popisima van jakovljanskog kraja

 

Bedek (Thomas Bedek) – Andraševec [Sesionalni regest donjostubičkog posjeda 1564.]

Bedek (Thomas Bedek) – Stjepandol [Regest gornice donjostubičkog posjeda 1567.]

Drempetić (Vincentius Drempetych) – Hižakovec [Sesionalni regest donjostubičkog posjeda 1564.]

Hrgetić (Nicolaus Hergotich) – Slani potok [Sesionalni regest donjostubičkog posjeda 1564.]

Jaguštović (Blasius Jagwsthowych, pekar) – Vinterovec [Sesionalni regest donjostubičkog posjeda 1564.]

Piškorić (Martinus Pyskorych) – Modraševac [Popis gornice susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva 1574. (Dio porodice Hennyngh)]

Pucko (Gregorius Pwchko) – Strmec [Regest gornice donjostubičkog posjeda 1567.]

Pucko (Martin Pwczko) – Stjepandol [Regest gornice donjostubičkog posjeda 1567.]

Pucko (Martinus Pwczko) – Kapelščak [Sesionalni regest donjostubičkog posjeda 1564.]

Štipak (Andreas Stypak) – Pušća [Popis kmetova i alodijalnih posjeda susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva 1574. (Dio porodice Hennyngh).]

Tuđen (Georgius Thwgyen) – Stubička Slatina [Popis kmetova i alodijalnih posjeda susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva 1574. (Dio porodice Hennyngh).]

Tuđen (Georgius Thwgyen) – Stubička Slatina [Sesionalni regest donjostubičkog posjeda 1564.]

Tuđen (Georgius Twgyen) – Pušća [Popis kmetova i alodijalnih posjeda susjedgradsko-stubičkog vlastelinstva 1574. (Dio porodice Hennyngh).]

Vrabec (Georgius Wrabecz i Verbek Wrabecz) – Zelzki [Regest gornice donjostubičkog posjeda 1567.]

 

 

Izvori i literatura:

 


[1] Adamček, J. (1968.) Seljačka buna 1573. Zagreb: Odbor za proslavu 400 godišnjice Seljačke bune u Donjoj Stubici, str. 78.

[2] Stulli B., ur. (1964.-1965.) Arhivski vjesnik VII-VIII. Zagreb: Hrvatski Državni Arhiv, str. 31.-90.

[3] http://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/view/3508/?document=1&query=SZO%3D%28jakowlya%29&pg=186&bbox=-1546%2C-4372%2C3442%2C28 str. 184. – 188. (Navedena su samo prezimena koja su čitko napisana s obzirom da popis nije transkribiran)

[4] Stulli B., ur. (1964.-1965.) Arhivski vjesnik VII-VIII. Zagreb: Hrvatski Državni Arhiv, str. 91.-105.

[5] Stulli B., ur. (1964.-1965.) Arhivski vjesnik VII-VIII. Zagreb: Hrvatski Državni Arhiv, str. 106.-140.

[6] Stulli B., ur. (1964.-1965.) Arhivski vjesnik VII-VIII. Zagreb: Hrvatski Državni Arhiv, str. 140.-160.

[7] Adamček, J. i Kampuš, I. (1976.) Popisi i obračuni poreza u Hrvatskoj u XV i XVI stoljeću. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu i Institut za hrvatsku povijest, str. 376. – 378.

 

Mario Šimunković

Autor članka po struci je magistar ekonomije. U slobodno vrijeme, među ostalim, bavi se istraživanjem lokalne povijesti i rodoslovnim istraživanjem. S područja općine Jakovlje istražuje prezimena Mihaljek, Jarčan, Tuđen i Šipek.