Mapiranje

Za članke kod kojih je moguće odrediti lokaciju “ucrtali” smopokazivače na online karti jakovljanskog kraja. Klikom na pokazivač aktivirat će se popis svih poveznica do članaka o toj lokaciji kojom izravno možete doći do članka.