Poginuli i nestali u Prvom svjetskom ratu

Popis poginulih i nestalih osoba poginulih u Prvom svjetskom ratu, a koje su rođene u Igrišću, Jakovlju i Kraljevom Vrhu, sastavljen je na temelju podataka upisanih u matične knjige (rođenih i umrlih), Stanje duša župe Kraljev Vrh i drugih dokumenata iz javnih i privatnih izvora.

Župnik Franjo Turčin je, iako to nije bila praksa za osobe koje umru izvan župe, upisivao osobe poginule u Prvom svjetskom ratu zbog čega je Matična knjiga umrlih župe Kraljev Vrh (1897. – 1921.) bila najvažniji izvor za sastavljanje ovog popisa. Za gotovo svaku osobu utvrđen je točan datum rođenja provjeren u Matičnim knjigama rođenih. Za osobe iz mjesta Igrišća i Kraljevog Vrha moguće je bilo provjeriti informacije, i prikupiti dodatne, u crkvenoj knjizi Stanje duša, odnosno Status Animarum jer su za ta dva mjesta sačuvani podaci za nekoliko generacija unatrag. Za poneke poginule vojnike su podaci o mjestu u vremenu smrti upisani u matične knjige rođenih. Dio podataka dobili smo i od potomaka vojnika poginulih u Prvom svjetskom ratu.

Važan dodatni izvor bili su Popisi gubitaka i Vijesti o ranjenicima i bolesnicima koje je izdavalo Ratno ministarstvo u Beču. Podaci su upisivani na njemačkom jeziku, a vojna terminologija pisana je u kraticama. U popisu se nalaze prijevodi. Ukoliko prijevod u potpunosti nije bio moguć, ostavljen je dio u originalu.

U ovom popisu za svaku osobu upisano je mjesto i datum rođenja, mjesto i datum smrti (ukoliko je poznato), podaci o bračnom stanju i svi dostupni podaci o sudjelovanju u Prvom svjetskom ratu, kao i izvor podataka.


Poginuli i nestali u Prvom svjetskom ratu

BOČINA JURAJ, Andrije (Jakovlje, 13. travnja 1893. – talijansko ratište, 1918.). Poginuo je na ratištu. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Matičnu knjigu rođenih i Status duša.

BOROVEC FRANJO, Roka (Jakovlje, 26. veljače 1871. – Zakrzowek, Janow, Poljska, krajem listopada 1917.), vojnik. Bio je oženjen s Anom r. Papa s kojom je imao sedmero djece. Pokopan je na ratnom groblju Zakrzowek. Upisan je u Matičnu knjigu umrlih (na str. 274 na temelju dopisa vojnog dušebrižnika iz Janowa.

BRCKO ANDRIJA, Stjepana (Jakovlje, 13. rujna 1873. – Italija, 12. ožujka 1916.), vojnik, kaplar. Bio je oženjen s Katicom Brcko. Pokopan je u Italiji. Na temelju obavijesti talijanskog crvenog križa upisan je u Matičnu knjigu umrlih na stranici 259.

U Popisu gubitaka br. 186, izdan dne 2. lipnja 1915. godine na str. 8. upisano je da je Brcko Andro, pješak, Kr. ug. 25. pučko–ustaška pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1873. godine, zarobljen u Srbiji.

BRCKO ĆIRIL, Josipa (Jakovlje, 5. srpnja 1882. – ?, ?). Bio je oženjen s Magdicom r. Piškor. Nestao je u Prvom svjetskom ratu. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Status duša.

 

BRCKO JAKOB, Ivana (Jakovlje, 15. srpnja 1883. – ?, ?). Bio je oženjen s Lojzikom r. Kovač s kojom je imao troje djece. Nestao je u Prvom svjetskom ratu, a proglašen je mrtvim 1964. godine. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Status duša.

BRCKO PETAR, Josipa (Jakovlje, 7. lipnja 1873. – ?, 4. travnja 1915.), vojnik. Bio je oženjen s Gerom r. Cipek. Umro je od upale pluća i pokopan je na groblju u Brčkom. Upisan u Matičnu knjigu umrlih na stranici 238.

U Vijestima o ranjenicima i bolesnicima br. 411, izdana dne 31. svibnja 1915. godine na str. 12. upisano je da je Brcko Petar, vojnik k.k. Landsturm EtappB. Nr. 1/26., Stara Stubica, rođen 1873. godine, bolestan, 11. travnja 1915. umro u rezervnoj bolnici u Ilidži i pokopan na groblju u Brčkom.

BREZEC JOSIP, Pavla (Jakovlje, 4. ožujka 1873. – Uzveće, Srbija, 2. studeni 1914.), vojnik. Bio je oženjen s Antonijom r. Vodopija. Pokopan je u Uzveću, Srbija. Na temelju obavijesti pučko–ustaškog zapovjedništva u Zagrebu iz studenog 1915. godine br. 4735 upisan je u Matičnu knjigu umrlih na stranici 238.

BUŽINEC MIHALJ, Ivana (Jakovlje, 17. rujna 1883. – ?, ?), vojnik. Bio je oženjen s Katicom r. Gjurkinjak s kojom je imao dva sina. Po pričanju suboraca poginuo je najvjerojatnije negdje na Ruskom frontu. Podatke o njegovoj pogibiji u ratu rodbini je dao Brcko Ivan, po činu Zugsführer. U Statusu duša upisano je “nestao u prošlom svijet. ratu u Srbiji”.

BUŽINEC PAVAO, Ivana (Jakovlje, 29. svibnja 1880. – ?, ?), vojnik. Bio je oženjen s Klarom r. Coha s kojom je imao dvoje djece. Po pričanju suboraca poginuo je najvjerojatnije negdje na Ruskom frontu. Podatke o njegovoj pogibiji u ratu rodbini je dao Brcko Ivan, po činu Zugsführer. U Statusu duša upisano je “nestalo ga u svjetskom ratu”. Proglašen je mrtvim 1941. godine.

CIPEK ANDRIJA, Josipa (Jakovlje, 18. studenog 1882. – Zagreb, 22. listopada 1918.). Bio je lovac u 31. hrvatskom zagrebačkom lovačkom bataljonu. Pokopan je 24. listopada 1918. g. u Zagrebu. Upisan je u Maticu umrlih posadne bolnice u Zagrebu (Kužna bolnica na Zelenom Brijegu, Zagreb), Tom VI, na str. 164.

U Popisu gubitaka br. 297, izdan dne 21. listopada 1915. godine na str. 10 upisano je da je Cipek Andro, lovac, 31. poljsko–lovački bataljon, 4. četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1882. godine, ranjen.

FIJAČKO IGNATIJ, Petra (Kraljev Vrh, 27. srpnja 1884. – ?, 17. lipnja 1915.), pješak. Bio je oženjen sa Sofijom r. Strugar s kojom je imao petero djece. U ratu mu je poginuo i brat Juraj. Bio je vojnik u 53. pješačkoj pukovniji Zagreb. U Matičnoj knjizi rođenih upisan je kao datum smrti 17. srpnja 1915. godine.

U Popisu gubitaka br. 315, izdan dne 15. studenog 1915. godine na str. 14 upisano je da je Fijačko Ignaz, pješak, 53. pješačka pukovnija, 4. četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1884. godine, umro 17. lipnja 1915. godine.

Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu se nalaze i u fondu HR–DAZG–1196 (Upravna općina Donja Stubica), kutija 1.

FIJAČKO IVAN, Petra (Kraljev Vrh, 3. svibnja 1887. – Krn, 10. rujna 1915.), vojnik. Neoženjen. Poginuo je na Krnu u borbi protiv Talijana. U ratu su mu poginula braća Ignac i Juraj.

U Popisu gubitaka br. 315, izdan dne 15. studenog 1915. godine na str. 14 upisano je da je Fijačko Ivan, vodnik, 53. pješačka pukovnija, 14. četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, ranjen.

Podaci o njegovoj pogibiji upisani su u Spomenici župe kraljev Vrh na str. 99, a datum pogibije u Matičnoj knjizi rođenih.

FIJAČKO JURAJ, Petra (Kraljev Vrh, 21. ožujka 1890. – ?, 5. lipnja 1916.). Neoženjen. U ratu mu je poginuo i brat Ignac. U matičnu knjigu rođenih upisano je da je pao u boju.

FIJAČKO LEOPOLD, Stjepana (Kraljev Vrh, 15. studeni 1869. – ?, ?, 7. kolovoza 1917.). Neoženjen. U crkvenoj knjizi Status duša upisano je da je umro u bolnici.

U Popisu gubitaka br. 633, izdan dne 4. prosinca 1917. godine na str. 18 upisano je da je Fijačko Leopold, pješak, 53. pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1869. godine, umro 9. kolovoza 1917. godine.

FIJAN PUČIĆ MIRKO, Stjepana (Jakovlje, 5. studeni 1881. – ?, ?). Bio je oženjen s Agnezom r. Krkač s kojom je imao djecu. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Status duša.

FRANJO MARTIN, Augusta (Kraljev Vrh, 10. travnja 1892. – Srbija, 9. listopada 1914.). Neoženjen. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Matičnoj knjizi rođenih i Stanju duša.

GAJSKI JURAJ, Gašpara (Jakovlje, 27. ožujka 1889. – Ottynia, Ukrajina, 14. ožujka 1915.), pješak. U matičnoj knjizi pogrešno je upisan datum smrti 8. veljače 1914.

U Vijestima o ranjenicima i bolesnicima br. 403, izdana dne 15. svibnja 1915. godine na str. 17. upisano je da je Gajski Juraj, pješak, 53. pješačka pukovnija, Jakovlje, rođen 1889. godine, ranjen u želudac i 14. ožujka 1915. godine umro u diviznoj bolnici DivSanAnst. Nr. 54. u gradu Ottynia, Ukrajina.

GRGEC FRANJO, Ivana (Jakovlje, 17. rujna 1870. – Osijek, 14. kolovoza 1918.), vojnik. Bio je oženjen sa Veronikom r. Kalčiček. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Matičnoj knjizi umrlih na str. 280 i u Stanju duša.

GRGEC ROK, Kazimira (Jakovlje, 13. kolovoza 1899. -?, ?). Nestao je u Prvom svjetskom ratu. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Status duša.

HREŠĆAN JAKOB, Matije (Igrišće, 14. srpnja 1882. – ?, 5. siječnja 1917.), seljak, vojnik. Bio je oženjen sa Magdom r. Jagušt s kojom je imao petero djece. Umro je od zadobivenih rana. Upisan je u Matičnu knjigu umrlih na str. 263 na temelju dopisa opć. pogl. u Dol. Stubici od 13/III 917 br. 1107. U crkvenoj knjizi Status duša nečitkim slovima upisano je ime grada kod kojeg je pao. Uz ime grada upisano je Rum., a pretpostavka je da se radi o Rumunjskoj.

HREŠĆAN MAKS, Josipa (Igrišće, 29. svibnja 1885. – rusko ratište, 12. veljače 1916.), vojnik. Bio je oženjen sa Sofijom r. Kovačec s kojom je imao dvoje djece. Upisan je u Matičnu knjigu umrlih na str. 249 na temelju dopisa Glavnog K. u. g. Zagr. dom. popunidb. zapovjedništva od 8/6 916 br. 3006.

HRGETIĆ JAKOB, Blaža (Igrišće, 18. srpnja 1885. – Srbija, 17. siječnja 1915.), pješak. Bio je oženjen s Josipom r. Fijačkom s kojom je imao dijete. U ratu mu je poginuo i brat Vid.

U Popisu gubitaka br. 271, izdan dne 22. rujna 1915. godine na str. 20 upisano je da je Hrgetić Jakob, pješak, Kr. ug. 25. domobranska pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica, Stubica Dolnja, rođen 1885. godine, zarobljen, a kao mjesto (zadnjeg) boravka navedena je 5. rezervna vojna bolnica u Skoplju, Srbija.

HRGETIĆ JURAJ, Stjepana (Igrišće, 7. ožujka 1873. – Zagreb, 9. studeni 1915.), seljak, vojnik. Bio je oženjen s Sofijom r. Čulig s kojom je imao osmero djece. Umro je u Zagrebu u bolnici, a pokopan je na Mirogoju. Upisan je u Matičnu knjigu umrlih na str. 238., a u crkvenoj knjizi Status duša upisano je da je umro u bolnici u Zagrebu.

U Jutarnjem listu br. 1314 od 17. studenog 1915. godine na str. 5 u rubrici „Pokojnici „ upisani su „Umrli u gradu Zagrebu od 7. do 13. studenog“ među kojima je „u bolnici milosrdnih sestara Hrgetić Gjuro, vojnik opskrb. skladišta, 42. g.“.

HRGETIĆ LUKA, Matije (Igrišće, 3. prosinca 1884. – Drina, 14. rujna 1914.). Bio je oženjen s Ljubicom r. Kovačec s kojom je imao dvoje djece. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Matičnu knjigu rođenih i Status duša.

U Popisu gubitaka br. 175, izdan dne 10. svibnja 1915. godine na str. 17 upisano je da je Hrgetić Luka, rezervni pješak, 53. pješačka pukovnija, 13. četa, Hrvatska, Stubica, rođen 1884. godine, ranjen.

HRGETIĆ VID, Blaža (Igrišće, 14. lipnja 1888. – ?, 1915.), vojnik. Neoženjen. Umro je u vojnoj bolnici kao vojnik. U ratu mu je poginuo i brat Jakob. Upisan je u Matičnu knjigu umrlih na str. 233. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su i u Matičnu knjigu rođenih i Status duša.

HRIBAR JOSIP, Stjepana (Jakovlje, 21.listopada 1875. – ?, ?). Bio je oženjen s Ankom r. Grgec s kojom je imao osmero djece. Nestao je u ratu, a u Status duša upisano je da je nestao na ratištu „po pripovjedanju u Srbiji“.

IVČEK JAKOB, Tome (Jakovlje, 6. srpnja 1884. – ?, 23. studenog 1914.)

U Popisu gubitaka br. 141, izdan dne 13. ožujka 1915. godine na str. 20 upisano je da je Iviček Jakob, rezervni desetnik, 53. pješačka pukovnija, 2. četa, Stubica, Bistra, rođen 1884. godine, umro 23. studenog 1914. godine.

IVČEK STJEPAN, Josipa (Jakovlje 10. listopada 1874. – ?, 9. rujna 1917.). Bio je oženjen s Antonijom r. Jagušt s kojom je imao četvero djece. Prije prvog svjetskog rata bio je na radu u SAD-u. Ivček Stjepan, star 36 godina, iz Jakovlja, poljoprivrednik, nepismen, oženjen, otplovio je iz Hamburga na brodu “President Grant” 3. prosinca 1909. godine uputivši se u Chicago, SAD kod prijatelja L. Kalčičeka. U New York je stigao trinaest dana kasnije.

U Popisu gubitaka br. 636, izdan dne 15. prosinca 1917. godine na str. 32 upisano je da je Ivček Stjepan, pučki ustanik, domobran, 25. domobranska zagrebačka pješačka pukovnije, Hrvatska, Zagreb, Jakovlje, rođen 1873. godine, umro 9. rujna 1917. godine.

JAGUŠT FRANJO, Andrije (Igrišće, 22. ožujka 1885. – ?, 3. studeni 1916.), vojnik, domobran. Bio je oženjen s Katicom r. Starešina s kojom je imao dijete. Preselili su u Kraljev Vrh. U crkvenoj knjizi Status duša upisano je da je umro u poljskoj bolnici, a nečitkim slovima upisano je ime grada. Upisan je u Matičnu knjigu umrlih na str. 256 na temelju dopisa Kr. 25. pučko–ustaškog zagreb. zapovjedništva uz informacije da je umro u poljskoj bolnici 13/8, a da je pokopan na bojnom polju.

U Vijestima o ranjenicima i bolesnicima br. 524, izdana dne 4. siječnja 1917. godine na str. 15 upisano je da je Jagušt Franjo, pješak, Kr. ug. 25. domobranska pješačka pukovnija, Dolnj Stubica, rođen 1885. godine, izgubio bedro i 3. studenog 1916. godine umro.

JANKEC JOSIP, Mihalja (Jakovlje, 2. ožujka 1878. – Rumunjska fronta, 8. veljače 1917.). Bio je oženjen s Jagom r. Solenički s kojom je imao jedno dijete. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Matičnu knjigu rođenih.

JARČAN MIHALJ, Ivana (Jakovlje, 19. rujna 1881. – Srbija, 1914.). Bio je oženjen s Marijom r. Bočina s kojom je imao troje djece. Njegovih potomaka danas ima preko osamdeset.

Općinsko poglavarstvo Općine Bistra izdalo je Uredovnu svjedočbu 11. prosinca 1940. godine kojom potvrđuje da je Jarčan Mijo kao pripadnik austro–ugarske vojske sudjelovao u Prvom svjetskom ratu gdje je odmah početkom istoga godine 1914. pao na srpskom ratištu.

KLANČIR GRGA, Mihalja (Jakovlje, 4. ožujka 1882. – ?, ?), vojnik. Bio je oženjen s Katicom r. Grgec. Nestao je u prvom svjetskom ratu, a proglašen je mrtvim 1940. godine. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Matičnu knjigu rođenih i Status duša.

KLANFAR NIKOLA, Jurja (Jakovlje, 26. studeni 1878. – Kijev, 12. travnja 1917. godine), vojnik. Bio je oženjen s Gerom r. Coha s kojom je imao četvero djece. Nakon njene smrti oženio je katicu r. Bočina s kojom je imao troje djece. Umro je u bolnici u Kijevu. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Status duša.

KNJAZ METOD, Tome (Kraljev Vrh, 14. travnja 1885. – ?, 6. kolovoza 1918.). Bio je oženjen s Dorom r. Janton s kojom je imao dvoje djece. Poginuo je kao vojnik 53. pješačke pukovnije o čemu je obitelj obavijestio njegov suborac dopisnom kartom koja se čuva u Državnom arhivu Zagreb.

Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu se nalaze u fondu HR–DAZG–1196 (Upravna općina Donja Stubica), kutija 2.

KOSTANJSKI PETAR, Andrije (Kraljev Vrh, 3. ožujka 1881. – Uscie, Jeznickie, Dabrowa, Galicija, 4. svibnja 1915.), lovac. Bio je oženjen s Jelicom r. Šimunić s kojom je imao dvoje djece.

U Popisu gubitaka br. 196, izdan dne 18. lipnja 1915. godine na str. 24 upisano je da je Kostanjski Petar, rezervni lovac, 31. poljsko–lovački bataljon, 1. četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1881. umro (između) 3.–5. svibnja 1915. godine.

Upisan je u Knjigu umrlih – 31. poljsko lovačkog bataljona, sv. I, str 2, a podaci o njegovom sudjelovanju u ratu se nalaze i u fondu HR–DAZG–1196 (Upravna općina Donja Stubica), kutija 2.

KOVAČ GRGA, Mateja (Jakovlje, 10. ožujka 1892. – ?, 13. listopada 1914.). Nije bio oženjen. Pao je na bojnom polju. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Status duša.

KOVAČ LOVRO, Josipa (Jakovlje, 8. kolovoza 1895. – ?, ?). Nije bio oženjen. U Statusu duša upisano je da je navodno umro u Prvom svjetskom ratu.

KOVAČ STJEPAN, Petra (Jakovlje, 20. prosinca 1882. – ? 26. kolovoza 1914.). Bio je oženjen s Apolonijom r. Fijan s kojom je imao troje djece. Nestao je u bitci na nepoznat način. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Status duša.

KOVAČ VID, Antuna (Jakovlje, 30. svibnja 1882. – ?, ?), podlovac. Bio je oženjen s Katicom r. Krkač. U Statusu duša upisano je „Ostao u svj. ratu“.

KOVAČEC IVAN, Imbre (Igrišće, 25. svibnja 1893. – Petrograd, 2. siječnja 1917.). Neoženjen. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Matičnu knjigu rođenih i Status duša.

KOVAČIČEK FRANJO, Janka (Jakovlje, 24. lipnja 1883. – ?, 28. lipnja 1915.). Bio je oženjen s Antonijom r. Severin s kojom je imao osmero djece. Poginuo je u ratu. U ratu mu je poginuo i brat Jakob. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Matičnu knjigu rođenih.

U Vijestima o ranjenicima i bolesnicima br. 270, izdana dne 6. veljače 1915. godine na str. 27 upisano je da je Kovacicsek Ferencz, pješak, 25. pješačka pukovnija, 12. četa, Bistra, rođen 1883. godine, ranjen u desno bedro, a nalazi se u bolnici Vereinshilfsspital u Subotici, Vojvodina.

KOVAČIČEK JAKOB, Janko (Jakovlje, 15. srpnja 1892. – Italija, 16. lipnja 1918.). U ratu mu je poginuo i brat Franjo. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Matičnu knjigu rođenih.

KUMIŠA IGNAC, Josipa (Jakovlje, 31. srpnja 1889. – Srbija, 5. prosinca 1914.), rezervni vojnik. Bio je oženjen s Jelenom r. Brcko s kojom je imao dijete.

U Popisu gubitaka br. 141, izdan dne 13. ožujka 1915. godine na str. 26 upisano je da je Kumiša Ignaz, rezervni vojnik, 53. pješačka pukovnija, 4. četa, Stubica, Bistra, rođen 1889. godine, umro 5. prosinca 1914. godine.

LUŠKI JOSIP, Petra (Igrišće, 14. veljače 1882. – Srbija, 1914), domobran. Bio je oženjen s Dragicom r. Halambek iz Luke s kojom je imao dijete. Umro je od zadobivenih rana na bojnom polju. Upisan je u Matičnu knjigu umrlih na str. 234 na temelju dopisa br. 5 862/915 Glavnog K. u. zagreb. domobranskog popunidbenog zapovjedništva.

MIHELJ MARKO, Petra (Igrišće, 4. travnja 1886. – Lipnica/Loznica, 6. studeni 1915.). Bio je oženjen s Maricom r. Kovačec s kojom je imao dijete. Umro je od zadobivenih rana. Upisan je u Matičnu knjigu umrlih na str. 273 na temelju dopisa opć. poglavarstva u Stubici od 2. XII 917 br. 6212. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Matičnu knjigu rođenih i Status duša.

U Popisu gubitaka br. 141, izdan dne 13. ožujka 1915. godine na str. 30 upisano je da je Mihelj Marko, rezervist, 53. pješačka pukovnija, 4.četa, Hrvatska, Stubica, Donja Stubica, rođen 1886. godine, umro 7. studenog 1914. godine.

PAPA ĆIRIL, Josipa (Jakovlje, 14. srpnja 1885. – Niš, 12. ožujka 1915.), rezervni pješak. Bio je oženjen s Jagom r. Kišur s kojom je imao dijete.

U Popisu gubitaka br. 151, izdan dne 29. ožujka 1915. godine na str. 30 upisano je da je Papa Ćiril, rezervni pješak, 79. pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica, Bistra dol., rođen 1885. godine, zarobljen u Nišu, Srbija.

U Popisu gubitaka br. 277, izdan dne 28. rujna 1915. godine na str. 36 upisano je da je Papa Ćiril, rezervni pješak, 79. pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1885. godine, zarobljen i umro 12. ožujka 1915. godine u rezervnoj vojnoj bolnici u Nišu, Srbija. Pokopan je na mjesnom groblju .

PAPA MIHALJ, Ivana (Jakovlje, 19. rujna 1888. – ?, 21. lipnja 1915.). U matičnoj knjizi rođenih upisano je da je umro 21. lipnja 1915. godine.

U Popisu gubitaka br. 402, izdan dne 1. travnja 1916. godine na str. 37 upisano je da je Papa Miško, pješak, 53. pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1888. godine, umro 21. lipnja 1915. godine.

PETOLAS MATIJA, Josipa (Jakovlje, 21. veljače 1888. – Rusija, 29. srpnja 1917.). Bio je oženjen sa Stanislavom r. Zorko. U Statusu duša upisano je da je „poginuo u boju proti Ruskoj“. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Matičnu knjigu rođenih i Status duša.

PETOLAS GRGA, Josipa (Jakovlje, 9. ožujka 1885. – ?, ?), vojnik. Bio je oženjen s  Jagicom r. Golubić s kojom je imao četvero djece. U Statusu duša upisano je da je „nestao u prošlom ratu“.

U Popisu gubitaka br. 186, izdan dne 2. lipnja 1915. godine na str. 31 upisano je da je Petolas Grga, pješak, Kr. ug. 25. domobranska pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica, Bistra, Jakovlje, rođen 1885. godine, zarobljen u Srbiji.

PINTAR IVAN, Josipa (Kraljev Vrh, 20. lipnja 1879. – Rusija, 3. svibnja 1916.). Bio je oženjen sa Slavicom r. Šimunić s kojom je imao četvero djece. Bio je vojnik 25. domobranske zagrebačke pješačke pukovnije. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Matičnu knjigu rođenih i Status duša, a nalaze se i u fondu HR–DAZG–1196 (Upravna općina Donja Stubica), kutija 3.

PIŠKOR MARTIN, Andrije (Jakovlje, 30. listopada 1893. – ?, 29. rujna 1917.), narednik.

U Popisu gubitaka br. 638, izdan dne 22. prosinca 1917. godine na str. 39 upisano je da je Peskor Marton, narednik, 5. konjička pukovnija , Hrvatska, Zagreb, Jakovlje, rođen 1893. godine, umro 29. rujna 1917. godine.

POPEK JURAJ, Stjepana (Kraljev Vrh, 2. svibnja 1876. – ?, 1914.). Oženio se i preselio u Samobor. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Status duša.

PUCKO STJEPAN, Nikole (Jakovlje, 15. lipnja 1893. – Italija, provincija Treviso, 18. lipnja 1918.). Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Matičnu knjigu rođenih i Status duša.

PUŠEK IGNAC, Stjepana (Kraljev Vrh, 24. srpnja 1880. – Srbija, ?). Bio je oženjen s Rozom r. Janton s kojom je imao šestero djece. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Status duša.

PUŠEK JOSIP, Petra (Kraljev Vrh, 15. studenog 1881. – ?,?). Bio je oženjen s Genovevom r. Strugar s kojom je imao dvoje djece, a nakon njene smrti bio je oženjen s Katom r. Ferenčak s kojom je imao dvoje djece. Nestao je u ratu. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Status duša.

SEVERIN IGNAC, Franje (Jakovlje, 17. srpnja 1878. – Vrdnik, 17. veljače 1915.), vojnik. Bio je oženjen s Elizabetom r. Horvatović s kojom je imao petero djece.

U Vijestima o ranjenicima i bolesnicima br. 372, izdana dne 13. travnja 1915. godine na str. 43 upisano je da je Severin Ignatz, pješak, 26. domobranska karlovačka pješačka pukovnija, 3. četa, rođen 1878. godine, bolovao od tifusa, 17. veljače 1915. godine umro u rezervnoj bolnici 3/13 i pokopan u Vrdniku, Slavonija.

SMOLJAN VALENT, Ivana (Kraljev Vrh, 5. veljače 1895. – ?,?). Neoženjen. Nestao je u ratu. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Status duša.

SOLENIČKI MARKO, Jakoba (Jakovlje, 1. svibnja 1889. – ?, 1916.). Išao je na rad u SAD krajem 1906. gopdine. Nakon povratka oženo je Jelenu r. Piškor s kojom je imao sina Franju. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Status duša.

SOLENIČKI MIJO, Jakoba (Jakovlje, 27. rujna 1893. – Zagreb, 24. ožujka 1916.), vojnik. Umro je u Bolnici milosrdnih sestara Zagreb. Upisan je u Matičnu knjigu umrlih na str. 248 na temelju dopisa mil. sestara u Zagrebu od 25. / III 916 br. 880.

U Vijestima o ranjenicima i bolesnicima br. 501, izdana dne 30. lipnja 1916. godine na str. 15 upisano je da je Solenički Mijo, pješak, 53. pješačka pukovnija, 1. zamjenska četa, rođen 1893. godine, bolovao od tuberkuloze, 14. travnja 1916. godine umro u Bolnici milosrdnih sestara u Zagrebu i pokopan u Zagrebu na Mirogoju.

SUČEC FRANJO, Ivana (Kraljev VRh, 29. ožujka 1879. – Oleszovo, 29. kolovoza 1915.), vojnik. Bio je oženjen s Maricom r. Klenkar. Bio je pješak u 1. Erzac satniji Umro je u bolnici u Oleszovom. Upisan je u Matičnu knjigu umrlih na str. 249 na temelju obavijesti obavjesnog ureda Crvenog Križa u Zagrebu od 29/5 917 br 44.135. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su i u Status duša.

SUČIJA STJEPAN, Gašpara (Igrišće, 25. studeni 1890. – ?,?), vojnik. Bio je oženjen s Maricom r. Hrgetić s kojom je imao troje djece. Nestao je u ratu. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Status duša.

SVETEC JURAJ, Matije (Igrišće, 17. travnja 1891. – Rusija, 28. studeni 1914.). Neoženjen. Nestao negdje u Rusiji. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Status duša.

ŠIMEK VALENT, Josipa (Jakovlje, 9. veljače 1885. – ?, ?), vojnik. Bio je oženjen s Apolonijom r. Zorko s kojom je imao potomke. Podatke o njegovom sudjelovanju u ratu i pogibiji dao je njegov unuk, Ignac Severin.

ŠIPEK STJEPAN, Martina (Igrišće, 25. rujna 1891. – Lisko (danas Lesko), Poljska, 23. rujna 1914.). Neoženjen. Bio je pješak u 2. Feldkompagnie. Umro je u bolnici Cholera spital (mjesto je 1878. godine pogodila epidemija kolere po čemu je bolnica dobila ime), a pokopan je u Lisku. Upisan je u Matičnu knjigu umrlih na str. 223 na temelju obavijesti E. N. 111 v. 5/12 1914.

U Vijestima o ranjenicima i bolesnicima br. 162, izdana dne 22. prosinca 1914. godine na str. 44 upisano je da je Šipek Stjepan, 70. pješačka pukovnija, 2. četa, rođen 1891. godine, bolestan, 23. rujna 1914. godine umro u poljskoj bolnici broj 7/7, pokopan u Lisku.

TUĐEN GAŠPAR, Josipa (Igrišće, 24. prosinca 1883. – Kragujevac, 31. prosinca 1914.) Bio je oženjen s Ankom r. Starešina s kojom je imao petero djece. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Matičnu knjigu rođenih i Status duša.

U Popisu gubitaka br. 120, izdan dne 4. veljače 1915. godine na str. 41 upisano je da je Tudjen Gašpar, rezervni pješak., K. u. LMarschB. Nr. 25, 2. četa, (Land Marsh Bataillon) umro 13.–16. rujna 1914. godine.

TUMPA GRGA, Petra (Igrišće, 10. ožujka 1873. – Valjevo, Srbija, 31. siječnja 1915.), vojnik. Neoženjen. Upisan je u Matičnu knjigu umrlih na str. 249 na temelju dopisa Glavnog o. kr. etapne Komande u Valjevu od 14/I 916, a prema dopisu opć. pogl. u Stubici od 17/5 916 br. 2288.

TUMPA PETAR, Vida (Igrišće, 6 srpnja 1899. – Odesa, Ukrajina, 4. listopada 1918.). Neoženjen. Podaci upisani su u Status duša.

VORI JOSIP,Mije (Jakovlje, 12. ožujka 1893. – Galicija, 19. ožujka 1916.). Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Matičnu knjigu rođenih.

U Popisu gubitaka br. 315, izdan dne 15. studenog 1915. godine na str. 48 upisano je da je Vori Josip, pješak, 53. pješačka pukovnija, 3. četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1893. godine, umro 19. lipnja 1915. godine.

VORI STJEPAN, Roze (Jakovlje, 18. lipnja 1895. – Jakovlje, 26. veljače 1916.), seljak, vojnik. Neoženjen. Umro je od sušice i pokopan je na župnom groblju u Kraljevom Vrhu. Upisan je u Matičnu knjigu umrlih na str. 244.

ZORKO ILIJA, Mate (Jakovlje, 10. lipnja 1878. – ?, ?.). Bio je oženjen s Marijom r. Šimek. Njegov sin Stjepan bio je radnik, član KPJ, u NOV stupio 1943. godine, poginuo na Sedlarici kao komesar čete u Prvoj zagorskoj udarnoj brigadi u borbi sa ustašama i Čerkezima.

Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u policijski karton sina Stjepana Zorka koji se nalazi u fondu HR–HDA–259, karton 6441.

ZORKO MARKO, Martina (Jakovlje, 1. travnja 1896. – Debreczen, 3. srpnja 1916.)

U Vijestima o ranjenicima i bolesnicima br. 505, izdana dne 23. listopada 1916. godine na str. 39 upisano je da je Zorko Marko, pješak, 53. pješačka pukovnija, 1. četa, Bistra, rođen 1894. godine, od zatajenja srca, 3. srpnja 1916. godine umro u stab.ResSpit. u Debreczenu i pokopan na mjesnom groblju.

ZORKO URBAN, Stjepana (Jakovlje, 23. svibnja 1871. – Kolašin, 17. kolovoza 1917.), vojnik lovac. Bio je oženjen za Mariju udovu Kušelić r. Solenički. Upisan je u Matičnu knjigu umrlih na str. 273. na temelju dopisa Feldk… od 20/8 917.

U Popisu gubitaka br. 639, izdan dne 28. prosinca 1917. godine na str. 58 upisano je da je Zorko Urban, pješak, 25. pješačka pukovnija, Hrvatska, Zagreb, Jakovlje, rođen 1871. godine, umro 17. kolovoza 1917. godine.

ZORKO VALENTIN, Josipa (Jakovlje, 23. siječnja 1876. – Rusija, 11. svibanj 1915. godine). Bio je oženjen s Lojzikom r. Belinić. Nestao je u borbi 11. svibnja 1915. godine u Rusiji. Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu upisani su u Matičnu knjigu rođenih i Status duša. Proglašen je mrtvim 1937. godine.

 


Ovaj popis nije završen, tek je u početku stvaranja. Ukoliko imate bilo kakvu informaciju, posjedujete dokument, fotografiju ili bilo koji predmet vezan uz Prvi svjetski rat, a spremni ste ga posuditi na fotografiranje ili skeniranje, javite nam se. Namjera je potaknuti čitatelja na nadopunjavanje ovih šturih biografskih podataka informacijama, dokumentima i fotografijama.

Cilj nam je prikupiti što više informacija, dokumenata i fotografija kako bi najkasnije do 2018. godine, ovisno o količini prikupljenih informacija organizirali izložbu i/ili izdali publikaciju o utjecaju Prvog svjetskog rata na stanovnike jakovljanskog kraja, s što je moguće potpunijim popisom vojnika koji su sudjelovali u ratu te popisom vojnika koji su u ratu poginuli ili nestali.


Naslovna fotografija: Vojno groblje poginulih vojnika u Prvom svjetskom ratu, grad Ottynia, 1917. godine, autor: K.u.k. Kriegspressequartier, Lichtbildstelle – Wien

Mario Šimunković

Autor članka po struci je magistar ekonomije. U slobodno vrijeme, među ostalim, bavi se istraživanjem lokalne povijesti i rodoslovnim istraživanjem. S područja općine Jakovlje istražuje prezimena Mihaljek, Jarčan, Tuđen i Šipek.