Utjecaj revolucionarne 1848. godine i popis poginulih i nestalih

Hrvatsku su 1848. godine obilježena revolucionarna gibanja u kojima su istaknuti nacionalni, socijalni i politički zahtjevi u dokumentu Zahtijevanja naroda, koji je bio zapravo politički program u 30 točaka u kojem su istaknuta načela slobode, jednakosti i ravnopravnosti (sloboda tiska i vjere, pravo okupljanja, jednakost pred sudovima, jednakost u opterećenjima, pretvaranje staleškoga sabora u građanski sabor). Također, tražilo se ukidanje kmetstva, osnutak narodne banke i narodne straže, izravno i redovno sazivanje Sabora te osnutak nezavisne i Saboru odgovorne vlade te službena uporaba hrvatskog jezika i osnutak sveučilišta. Na kraju je bio pridodan zahtjev za ukidanjem celibata i uvođenjem narodnog jezika u crkve.

Zahtijevanja naroda, popis zahtjeva upućenih kralju Ferdinandu I. Habsburškomu, prihvaćena su na Velikoj narodnoj skupštini u dvorani Narodnoga doma u Zagrebu 25. III. 1848. godine.

Gradske i seoske narodne straže nastajale su spontano poslije dolaska vijesti o carevom dekretu kojim se dopušta njihovo osnivanje., a ideju o narodnoj straži kao samostalnoj nacionalnoj vojsci izrazila su Narodna zahtijevanja u točki 17., a vojnu organizacijsku strukturu i njezine zadatke razradio je Ljudevit Vukotinović u svojoj programatskoj brošuri u poglavlju O straži narodnoj u kojem kaže: “Slobodni narodi uredjuju straže narodne: za uzderžavanje domaćeg reda, mira i segurnosti osobah i svojine, a što je najvažnije za čuvanje slobode ustavne… Narodni stražar neima plaće od kralja, niti od vlade, nego služi doma, svaki u svom kotaru, u svojoj varoši, tergovištu ili selu; nevodi proti nikou rat, nego brani doma sebe i susede svoje, njihove i svoje pravice i slobode .

U narodnoj straži i revolucionarnim gibanima 1848. godine sudjelovali su Igrišćani, Jakovljani i Kraljevršćani, a njih dvadeset poginulo je ili nestalo. Njihova imena zabilježena su u knjizi “Zapisnik dušah župe Kraljevverhske od godine 1853”.

Poginuli i nestali 1848. godine:

 • Belinić Stjepan, (Jakovlje, 29. travnja 1821. – 1848.), nestao u narodnoj straži 1848. godine (Jakovlje, k.br. 20)
 • Borovec Filip, (Jakovlje, 4. travnja 1820. – 1848.) nestao u narodnoj straži 1848. godine (Jakovlje, k.br. 12)
 • Brcko Ivan? (Kraljev Vrh, 6. siječnja 1817. – 1848.), nestao u narodnoj straži 1848. godine (Kraljev Vrh, k.br.1)
 • Brcko Pavao, (Jakovlje, 5. siječnja 1830. – 1848.), nestao u narodnoj straži 1848. godine (Jakovlje, k.br.52)
 • Brcko Štef, (Jakovlje, 26. svibnja 1826. – 1848.), nestao u narodnoj straži 1848. godine (Jakovlje, k.br. 52)
 • Grabušić Franjo (1827. – Kordun, 1848.), vojnik, poginuo na Kordunu (Kraljev Vrh, k.br.27)
 • Hrgetić Juraj (Igrišće, 1817. – Kordun, 1848.), poginuo na Kordunu (Igrišće, k.br.21)
 • Ivček Ivek, (Jakovlje, 6. listopada 1818. – 1848.), nestao u narodnoj straži 1848. godine (Jakovlje, k.br. 82)
 • Jagušt Petar (Igrišće, 13. ožujka 1822. – 1848.), nestao u narodnoj straži 1848. godine (Igrišće, k.br.8)
 • Jankec Miha, (Jakovlje, 1816. – 1848.), nestao u narodnoj straži 1848. godine (Jakovlje, k.br. 7)
 • Janton Tomaš, (Jakovlje, 1818. – Kordun, 1848.), poginuo 17. listopada 1848. na Kordunu (Jakovlje, k.br.73.)
 • Knjaz Marko (Kraljev Vrh, 18. travnja 1829. – 1848.), nestao u narodnoj straži 1848. godine (Kraljev Vrh, k.br.4)
 • Knjaz Stjepan (Kraljev Vrh, 3. ožujka 1824. – 1848), nestao u narodnoj straži 1848. godine (Kraljev Vrh, k.br.22)
 • Luški Josip (Igrišće, 25. veljače 1820. – 1848), nestao u narodnoj straži 1848. godine (Igrišće, k.br.28)
 • Luški Jura (Igrišće, 26. ožujka 1826. – 1848.), nestao u narodnoj straži 1848. godine (Igrišće, k.br.19)
 • Severin Miško, (Jakovlje, 5. svibnja 1811. – Kordun, 1848.), poginuo 17. listopada 1848. na Kordunu (Jakovlje, k.br. 70)
 • Sučec (Grgec) Jura, (Kraljev Vrh, 1818. -1848.), poginuo na Kordunu (Kraljev Vrh, k.br.2)
 • Šimunić Petar (Kraljev Vrh, 5. lipnja 1815. – 1848.), nestao u narodnoj straži 1848. godine (Kraljev Vrh, k.br.11)
 • Špiček Miha (Igrišće, 15. studeni 1830. – 1848.), nestao u narodnoj straži 1848. godine (Igrišće, k.br.10)
 • Tuđen Andrija (Igrišće, 23. studeni 1828. – 1848.), nestao u narodnoj straži 1848. godine (Igrišće, k.br.3)

 

Literatura:


Naslovna fotografija:  Dragutin Weingärtner, Hrvatski sabor 1848. godine.

Mario Šimunković

Autor članka po struci je magistar ekonomije. U slobodno vrijeme, među ostalim, bavi se istraživanjem lokalne povijesti i rodoslovnim istraživanjem. S područja općine Jakovlje istražuje prezimena Mihaljek, Jarčan, Tuđen i Šipek.