Obitelj Deutsch iz Bistre

U Novakima Bistranskim živjela je u drugoj polovici 19. stoljeća židovska obitelj Deutsch. Malo je poznatih podataka o Ignacu, tj. Vatroslavu Deutschu i njegovoj supruzi Paulini r. Kremsir. Vatroslav je rođen 1830. godine, a njegova supruga Paulina 1835. godine. Živjeli su, sredinom 19. stoljeća, u Novakima Bistranskim na kućnom broju 1 u krčmi baruna Raucha. Imali su sinove: Alberta (r. 29. svibnja 1857. u Novakima), Josipa (r. 5. rujna 1858. godine u Novakima) i Milana (r. 28. listopada 1864. godine u Varaždinu). Deutsch Paulina umrla je  25. listopada 1866. godine, a pokopana je na Mirogoju. Vatroslav Deutsch umro je 8. siječnja 1900. godine u Zagrebu, a pokopan je na Mirogoju.

  • DEUTSCH ALBERT, knjižar i nakladnik (Bistra, 29. svibnja 1857 – Zagreb, 13. ožujka 1926). S Elvirom rođ. Stern otac je Bogdana Njemčića i Paule/Pavice ud. Liebermann. Od 1875. bio je pomoćnik u knjižari svoga rođaka L. Hartmana u Zagrebu, koju je 1878. preuzeo sa Stjepanom Kuglijem te pod nazivom »Stj. Kugli i A. Deutsch« vodio do 1902, kad se povukao. Knjižara je postala simbol zagrebačkoga i hrv. knjižarstva. Uređivao je 1881. hrvatski dio Slavenskoga bibliografskoga kataloga (Slovanský katalog bibliografický, Prag 1877–81) te izdavao beletristički dvotjednik Dom i svijet (1888–1923). Od 1903. zastupao je osiguravajuća društva; bio generalni predstavnik »Commercial Union« iz Londona i osiguravajućega društva iz Basela. Kao vijećnik i potpredsj. Trgovačke i obrtničke komore u Zagrebu (1909–12) promicao je prosvjetu i gospodarstvo. – Supruga Elvira r.Stern (Karlovac 11. svibnja 1861 – Zagreb, 19. lipnja 1951). Bila je suvlasnica stambene dvokatnice u Medulićevoj ul. u Zagrebu. Po uspostavi NDH preuzela je žid. znak, a u lipnju 1941. još uvijek je stanovala s potomcima u Medulićevoj ul. Prešla na katoličanstvo te najvjerojatnije II. svj. rat preživjela u Zagrebu. Po uspostavi NDH Pavica Lieberman r. Deutsch (Zagreb, 1883 – logor Stara Gradiška, 1942) zajedno sa suprugom Dragutinom Liebermanom (Bjelovar, 22. VI. 1876 – logor Jasenovac, 1942) preuzeli su žid. znak i prešli na katoličanstvo. Iako je Dragutin bio pod zaštitom Blaža Lorkovića, 24. II. 1942. sa suprugom i sinom Stjepanom (Zagreb, 1904 – logor Jasenovac, 1942) odveden je na preslušavanje na Trg N, odande u zatvor na Savskoj cesti u Zagrebu, a 8. III. 1942. deportirani su u logor Staru Gradišku, dok je sin deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao. Liebermannova punica Elvira Deutsch, koja je s njima stanovala, izbačena je bez ičega iz stana u Medulićevoj ul., a kad je nakon dva dana došla po najnužnije stvari, našla je ispražnjen stan.
Knjižara Lavoslava Hartmana Kugli i Deutsch

  • DEUTSCH JOSIP (Novaki Bistranski, 5. rujna 1858. – ?). Bio je sapunar u Krapini.
  • NJEMČIĆ MILAN (Emil) (Varaždin, 28.listopada 1864. – Zagreb, 4. lipnja 1931.). Gimnaziju je polazio u Varaždinu i Zagrebu a u Beču studirao na Veterinarskom učilištu gdje je 1884. diplomirao. Usavršavao se u Mađarskoj, potom radio u Križu, Križevcima, Vrbovcu, Bjelovaru i Zagrebu. Pokrenuo je osnivanje Središnje zadruge za osiguranje stoke te bio predsjednik Hrvatsko – slavonskog veterinarskog društva i urednik Veterinarskog vjesnika. U Zagreb se doselio s obitelji 1913. te djelovao kao kraljevski veterinarski nadzornik, zaslužan za unapređenje stočarstva na području Bjelovarsko-križevačke županije. Bio je član asimilantskog društva »Narodni rad« 1920-ih. Po uspostavi NDH njegova udovica Olga (Križevci, 1872 – Zagreb, 4. VIII. 1956) i sin Pavao (Križevci, 5. VII. 1897 – Zagreb, 9. XI. 1990) bili su pod zaštitom Slavka Kvaternika. Sin se 1944. priključio partizanima djelujući u 10. korpusu.

Ignac Deutsch je jedno od četvero djece Josipa Deutscha (r. 1810.) i Katarine r. Goldschmidt. Imali su djecu:

  • Johanu (1828.-1901.) udanu za Leopolda Starka (1823.-1875.) s kojim je imala sedmero djece: Johana ud. Mautner (r. 1848.), Rosalia ud. Kaufman (1851-1877.), Josef (r.1853.), Ludwig (1856.-1924.), Bertha ud. Stern (r.1858.), Katarina ud. Friedman (1869.) i Isidor (r. 1875.).
  • Ignaca (1830.-1900.)
  • Filipa (1834.-1875.) oženjenog za Amaliju r. Schwarz (1842.-1920.) s kojom je imao dvoje djece: Salamona (1864.-1924.) i Elizabetu ud. Wilczek (1869.1934.)
  • Leopolda (1842.-1901.) oženjenog za Charlotte Schwarz (1850.-1938.) s kojom je imao petero djece: Johanu ud. Lustig (1870.-1929.), Malvinu ud. Billitz (r. 1874.), Paulu ud. Ausch (1885.-1955.) i Stjepana/Štefa (1866.-1959.). Stjepan je otac od dječje glumice Lee Deutsch (1927.-1943.) koja je umrla na putu do Auschwitza.
Lea Deutsch (1927.-1943.)