Dvorac u Jakovlju – povijest gradnje i buduća obnova

U trećem broju časopisa Portal – godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda, iz 2012. godine, objavljen je rad Viki Jakaše Borić pod nazivom Dvorac u Jakovlju – povijest gradnje i Viki Jakaša Borić buduća obnova.

U tekstu je prikazana povijest gradnje dvorca u Jakovlju kao i povijesni slijed vlasnika imanja koji su gradili i pregrađivali dvorac te se koristili gospodarski vrlo aktivnim imanjem koje su i oblikovali. Dvorac se razvio iz kurije koju je najvjerojatnije gradio zagrebački graditelj Mathias Leonhart pedesetih godina 18. stoljeća, o čemu svjedoči pismo u kojem spominje nedovršenu građevinu u Jakovlju koju zbog svoje bolesti ne uspijeva privesti kraju. Zanimljivo je da su sondiranja i analiza građevine pokazali da prvotna kurija nije bila dovršena kada su joj u trećoj četvrtini 18. stoljeća dograđena bočna krila, što ide u prilog pretpostavci o navedenom autorstvu. Utvrđen je prvi žbukani sloj pročelja koji je objedinio kuriju i dograđena krila. Riječ je o tipičnom baroknom konceptu s horizontalnom rustikom u prizemlju i pilastrima na katu, očuvanim samo u tragovima. Nakon potresa 1880. godine dvorac je obnovljen i preoblikovan u duhu historicizma, što je ujedno njegova treća i posljednja građevna faza. Obnovom se planira rekonstrukcija urušenog sjevernog krila u gabaritu i pročeljnoj artikulaciji. Historicističko pročeljno oblikovanje preostalih dvaju krila obnovit će se metodom restauracije, a njihova unutrašnjost, ovisno o stupnju valorizacije, obnavljat će se prema izvornom stanju ili prilagođavati potrebama korisnika.

Rad vam prenosimo u cijelosti:

Dvorac-u-Jakovlju-–-povijest-gradnje-i-buduća-obnova-Viki-Jakaša-Borić

 

Izvor:

  • Jakaša Borić, V. (2012.) Dvorac u Jakovlju – povijest gradnje i buduća obnova, u: Portal, Godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda, No.3 Prosinac 2012. [dostupno na: http://hrcak.srce.hr/106452]