Hrvatska mladež, travanj 1995.

Hrvatska mladež, list novinarske skupine Osnovne škole Jakovlje izlazio je sredinom 1990.-ih godina. Donosimo vam broj iz travnja 1995. godine. Uredništvo su činile učiteljica Nada Posavec, voditeljica i učenice V.b razreda: Ivana Kožić, Tatjana Seničić i Ivana Šimunić. Dio tekstova je na kajkavskom narječju.

Autori tekstova (redom objave) u Listu bili su učenici škole: Tatjana Seničić, Ivana Kožić, Natalija Dugina, Ines Šimunković, Ines Djundjek, Dijana Šimek, Valentina Fijan, Igor Jankec, Maja Krsnik,  Sandra Hrgović, Ivana Brcko, Ivana Kumiša, Ivana Kruljec, Maja Klepac, Gordana Ivček, Ivica Kuhta, Mario Papa, Maja Mihovilović, Boris Grgec, Dalibor Marinović, Siniša Kuprešak, Andreja Jakšić, Danijel Šagud, Valentina Škarica i Goran Ivček.

Hrvatska-mladež-travanj-1995.

List možete skinuti na sljedećem linku: : Hrvatska mladež, travanj 1995.