Održano predavanje o povijesti obiteljskih zadruga u jakovljanskom kraju

U Jakovlju je u petak 7. listopada 2016. godine u prostorijama Vatrogasnog doma održano predavanje o povijesti obiteljskih zadruga u jakovljanskom kraju u razdoblju od ukidanja kmetstva do početka Prvog svjetskog rata. Predavanje je organizirala Proksima – udruga za edukaciju i razvoj u okviru projekta Digitalni zaviča – istraživanje lokalnog identiteta jakovljanskog kraja.

Kućne odnosno obiteljske zadruge odigrale su značajnu ulogu u životu i razvoju hrvatskog društva, pogotovo sela. Vrhunac su doživjele u devetnaestom i prvoj polovici dvadesetog stoljeća. Obiteljske zadruge predstavljale su gospodarsku i socijalnu osnovu u kojoj su se odvijali svi oblici života. U razdoblju od 1861. do 1867. godine obiteljske zadruge značajno su se razvijale, a Hrvatski sabor nastojao je zakonima riješiti odnose u zadruzi. Tokom 1861. godine donijeti su zakonski akti o zadrugama. U razdoblju od 1868. do 1881. godine zadružni odnosi se mijenjaju, pogotovo nakon donošenja Zakona o zadrugama što je omogućilo polagano slabljenje tradicionalnih odnosa u zadrugama. Na temelju Zakona o zadrugama od 9. svibnja 1889. donesen je postupak diobe zadruge, a kao upravna tijela nadležna za postupak diobe zadruga određena su općinska poglavarstva i kotarske oblasti. Zakonom od 30. travnja 1902. o promjeni odnosno nadopuni nekih ustanova Zakona o zadrugama od 9. svibnja 1889. određeno je da sve poslove uredovanja oko diobe zadruga, koji su do tada bili u nadležnosti kotarske oblasti, može Kraljevska zemaljska vlada, Odjel za unutarnje poslove, povjeriti za područje jednog ili više kotara posebnim povjerenicima.

Na predavanju su prikazane obiteljske zadruge po mjestima u općini jakovlje, kao i prezimena obitelji koje su živjele u tim zadrugama. Sredinom 19. stoljeća u Igrišću je bilo 30 kućnih brojeva od čega je bilo 27 obiteljskih zadruga, u Jakovlju je bilo 86 kućnih brojeva od čega su bile 72 obiteljske zadruge, a u Kraljevom vrhu je bilo 38 kućnih brojeva od čega je bilo 30 obiteljskih zadruga.

Prikazani su dokumenti o diobama kućnih zadruga Jarčan (prikupljeni u Državnom arhivu Zagreb) i Klanfar (prikupljeni skeniranjem privatnih materijala mještana), te novinski članci u kojima se spominju kućne zadruge u jakovljanskom kraju.

Posjetitelji predavanja na kraju su mogli i pogledati izložbu “Jakovljani i jakovljanski kraj u novinskim člancima 1848. – 1914.” na kojoj je prikazano pedesetak novinskih članaka.