Trgovci i obrtnici u jakovljanskom kraju 1884. – 1924.

Prof. dr. sc. Mira Kolar-Dimitrijević objavila je rad Trgovci i obrtnici 1884-1924. u općinama Dubravica, Bistra, Jakovlje, Luka i Pušća (II. dio) u Zaprešićkom godišnjaku 1996. godine. Iz tog rada smo izdvojili trgovce i obrtnike iz Igrišća, Jakovlja i Kraljevog Vrha te smo ga nadopunili podacima iz Adresovnika ugarskih obrtnikah i trgovacah iz 1892. godine koji je sastavio dr. Josip Jakelfalussy na temelju podataka iz popisa stanovništva.

Popis koji je sastavila Mira Kolar-Dimitrijević rađen na temelju registra trgovaca i obrtnika fonda Trgovačke i obrtničke komore, koji se čuvaju u Povijesnom arhivu Zagreba. Ovi su se registri počeli voditi na osnovu Zakona o obrtu iz 1884. i svi obrtnici koji bi pokušali raditi bez dozvola bili bi izloženi globama i progonu, a malo je bilo onih koji su radili “na crno”.

komora
Trgovačka obrtnička komora u Zagrebu na početku XX. stoljeća

Naslove iza zanimanja Kolar-Dimitrijević je navela onako kako ih je upisao popisivač, jer to može biti od interesa. Zanimljivo je da se oko 1902. javlja zanimanje „isporučilac jela“, odnosno „iskuhavaona jela“, vjerojatno briga sela za staračka domaćinstva, što je posljedica pojačanog iseljavanja na prijelazu stoljeća. Ukupno smo pobrojali 23 trgovca i 24 obrtnika.

Molimo sve oni koji imaju podatake o radu obrta, slike, alate, račune, dopise ili barem sjećanja da nam se jave.

Trgovci:

Belinić Juraj, Jakovlje, sitničar, 20.IV.1887.

Coha Šimun, Jakovlje, sitničar, 19.I.1908.

Ferenčak Gabro, Kraljev Vrh, sitničar, 6.III.1919.

Goldšmit Aleksander, Jakovlje, trgovac mješovitom robom, 1892. [Adresovnik…]

Hrgetić-Kutinjač Šimun, Igrišće, trgovac jaja i peradi, 6.XII.1912.

Jakovac Justina, Kraljev Vrh, sitničar, 13.VII.1900.

Ječmenjak Franjo, Kraljev Vrh, (opć. Jakovlje), sitničar, 30.IX.1919. (radio u općini Pušća, op.ur.)

Kajfeš Ivan, Kraljev Vrh, sitničar i krčmar, 22.IV.1905.

Klenkar Stjepan, Kraljev Vrh, sitničar, 13.V.1908.

Kolčićek Mirko, Jakovlje, trgovac živežnim namirnicama, 27.II.1920.

Mihelčić Antun, Kraljev Vrh, sitničar, 1892. [Adresovnik…]

Senečić Melkior, Jakovlje, sitničar, 13.IV.1913.

Spitzer Albert, Jakovlje, sitničar, 28.II.1919.

Starešina Alojz, Igrišće, prodaja jaja, 26.IV.1910.-2.I.1917.

Starešina Vjekoslav, Igrišće, trgovac peradi, 19.IX. 1925.

Sučija Marko, Igrišće, prodaja jaja i peradi, 26.IV. 1910.-23.IV.1926.

Sučija Petar, Igrišće, prodaja jaja, 18.IV.1910.-27.III.1918.

Šipek Ivan (Mije), Igrišće, sitničar, 24.X.1909.

Tkalčević Janko, Kraljev Vrh, sitničar, 11.IX.1908.

Tudjen Gabriel, Igrišće, trgovac peradi i jaja, 30.II.1912.

Tumpa Nikola, Igrišće, sitničar, 22.X.1903.

Udruga hrvatska seljačka, Kraljev Vrh, 6.XII.1907.

Zorko Andro, Jakovlje, sitničar, 1.VI.1910.

Obrtnici:

Barić Juro, Kraljev Vrh, mesar, 28.X.1897.-23.I.1912.

Bittner Adolf, Kraljev Vrh, krčmar, 1892. [Adresovnik…]

Bolfek Mijo, Kraljev Vrh, krčmar, 1892. [Adresovnik…]

Coha Petar, Jakovlje, kovač, 1887.

Hrešćan Juraj, Igrišće, stolar, 30.XI.1912.

Inkrat Antun, Kraljev Vrh, krčmar, 1892. [Adresovnik…]

Jakovac Justina, Kraljev Vrh, izručivanje jela, 1.II.1902.-23.1.1912.

Klenkar Mijo, Kraljev Vrh, vodenice, suhače i vjetrenjače, 1892. [Adresovnik…]

Loborec Mirko, Jakovlje, krčmar, 1892. [Adresovnik…]

Pavlić Josip, Kraljev Vrh, lončar, 14.III.1890.-23.I.1917. [Upisan je u u Adresovnik…]

Pech J., Jakovlje, vodenice, suhače i vjetrenjače, 1892. [Adresovnik…]

Požnjak Franjo, Kraljev Vrh, izručivanje jela, 10.IV.1902.-23.I.1913.

Posnjak Franjo, Kraljev Vrh, mesar, 9.V.1887.

Poturica Andro, Kraljev Vrh, kovač, 1892. [Adresovnik…]

Pušek Juro, Jakovlje, mlinar, 1887.

Pušek Mijo, Kraljev Vrh, mlinar, 1887.

Pušek Mijo, Kraljev Vrh, mlinar, 1887.

Sixta Vjekoslav, Jakovlje, motorni, mlin, 20.III.1910.

Smoljan Ivan, Kraljev Vrh, izručivanje jela, 1.IV. 1902.

Srkulj Krsnik Viktor, Jakovlje, lončar, do 1917.

Štefančić Martin, Kraljev Vrh, izručivanje jela, 10.V.1902.

Tudjen Gašpar, Igrišće, kovač, 30.XI.1912.

Tudjen Petar, Igrišće, kolar, 30.XI.1912.

Zorko Andrija, Jakovlje, postolar, 1.IV.1903.-12.XI. 1910.

Literatura:

  • Kolar-Dimitrijević, M. (1996) Trgovci i obrtnici 1884. – 1924. u općinama Dubravica, Bistra, Jakovlje, Luka i Pušća u Zaprešićki godišnjak, 6, Zaprešić 1996., 95-104.
  • Jakelfalussy, J. (1892) Adresovnik ugarskih obrtnikah i trgovacah. Budimpešta: Dioničarsko družtvo peštanske kujigotiskare.