Vlasnici klijeti u Jakovlju prije 150 godina

Prva katastarska izmjera Jakovlja obavljena je u sklopu prve sustavne izmjere Hrvatske i Slavonije, kada je prvu cjelovitu katastarsku dokumentaciju po prvi puta dobio najveći dio naše zemlje, a kao dio nastojanja da se uvede pravedni sistem oporezivanja. Izmjera katastarske općine Jakovlje obavljena je 1862. godine temeljem koje su nastali: katastarski zemljovid u mjerilu 1:2 880, upisnik čestica (zapisnik dielčićah) i opis granice općine. Upisnik čestica sadrži popis svih katastarskih čestica s imenima i kućnim brojem njihovih vlasnika, površinom čestice i oznakom na koji se način čestica koristi, a uvidom u ove katastarske izvore saznajemo brojne podatke o izgledu i životu Jakovlja u 1862. godini.

Jedan od takvih podataka iz upisnika su podaci o klijetima. Klijeti (ili kleti) su (bile) jednostavne, male, skromne drvene kućice, bilo pojedinačne bilo grupirane, u nizu na hrptu brijega iznad vinograda. Klijet je (bila) mjesto susreta, veselja, mjesto društvene interakcije pa ona pojmovno nadilazi svoju osnovnu namjenu spremišta vina.

U Jakovlju su prema upisniku čestica iz 1862. godine bile 52 klijeti, a sve u užem pojasu oko današnje ulice sv. Doroteje. U ovaj broj nije uračunata klijet kraj kapele Sv. Doroteje s obzirom da je u upisniku klijet u opisu precrtana. Uz njih su bili vinogradi (gotovo uvijek na drugim katastarskim česticama) koji su najčešće pripadali vlasnicima susjednih klijeti.

Katastarska karta iz 1862. godine s ucrtanim klijetima u Jakovlju
Katastarska karta iz 1862. godine s ucrtanim klijetima u Jakovlju
Katastarska karta iz 1862. godine s ucrtanim klijetima u Jakovlju
Katastarska karta iz 1862. godine s ucrtanim klijetima u Jakovlju (nastavak)

Vlasnici klijeti 1862. godine, prema rednom broju katastarske čestice, bili su:

 1. Katastarska čestica br. 1101, vlasnik Borovec Jozo (Jakovlje, k.br. 12) – pašinec sa kletom
 2. Katastarska čestica br. 1105, vlasnik Bočina Juraj (Jakovlje, k.br. 32) – pašinec sa kletom
 3. Katastarska čestica br. 1113, vlasnik Suhina Ivan (Jakovlje, k.br. 80) – livada sa kletom
 4. Katastarska čestica br. 1173, vlasnik Škerlin Mato (Jakovlje, k.br. 11) – pašinec sa kletom
 5. Katastarska čestica br. 1212, vlasnik Borovec Jozo (Jakovlje, k.br. 12) – pašinec sa kletom
 6. Katastarska čestica br. 1231, vlasnik Piškor Andraš (Jakovlje, k.br. 76) – pašinec sa kletom
 7. Katastarska čestica br. 1236, vlasnik Jarčan Ivan (Jakovlje, k.br. 31) – pašinec sa kletom
 8. Katastarska čestica br. 1239, vlasnik Tišler Stipan (Bistra Gornja, k.br. 4) – pašinec sa kletom
 9. Katastarska čestica br. 1248, vlasnik Starman Mirko (Jakovlje, k.br. 22) – pašinec sa kletom
 10. Katastarska čestica br. 1252, vlasnik Cipek Nikola (Jakovlje, k.br. 13) – vinograd i pašinec sa kletom
 11. Katastarska čestica br. 1258, vlasnik Belinić Ivan i Belinić Pavel (Jakovlje, k.br. 17) – pašinec sa kletom
 12. Katastarska čestica br. 1263, vlasnik Seničić Ivan (Jakovlje, k.br. 40) – pašinec sa kletom
 13. Katastarska čestica br. 1274, vlasnik Vori Stipan, gornji (Jakovlje, k.br. 23) – pašinec sa kletom
 14. Katastarska čestica br. 1281, vlasnik Klančir Petar (Jakovlje, k.br. 28) – pašinec sa kletom
 15. Katastarska čestica br. 1323, vlasnik Novoselec Janko (Kraljev Vrh, k.br. 1) – pašinec sa kletom
 16. Katastarska čestica br. 1335, vlasnik Kovačiček Ivan (Jakovlje, k.br. 66) – pustošina sa kletom
 17. Katastarska čestica br. 1344, vlasnik Vodopija Nikola (Jakovlje, k.br. 56) – vinograd sa kletom
 18. Katastarska čestica br. 1348, vlasnik Belinić Janko (Jakovlje, k.br. 20) – oranica sa kletom
 19. Katastarska čestica br. 1382, vlasnik Kokot Mihalj (Jakovlje, k.br. 8) – pustošina sa kletom
 20. Katastarska čestica br. 1391, vlasnik Galeković Stipan (Jakovlje, k.br. 4) – pustošina sa kletom
 21. Katastarska čestica br. 1400, vlasnik Galeković Stipan (Jakovlje, k.br. 6) – pustošina sa kletom
 22. Katastarska čestica br. 1409, vlasnik Cipek Matek (Jakovlje, k.br. 71) – pustošina sa kletom
 23. Katastarska čestica br. 1411, vlasnik Poturica Jakob (Jakovlje, k.br. 45) – pustošina sa kletom
 24. Katastarska čestica br. 1422, vlasnik Zorko Joža (Jakovlje, k.br. 65) – pustošina sa kletom
 25. Katastarska čestica br. 1500, vlasnik Poturica Pavel (Jakovlje, k.br. 45) – pustošina sa kletom
 26. Katastarska čestica br. 1505, vlasnik Pučić Joža (Jakovlje, k.br. 73) – pustošina sa kletom
 27. Katastarska čestica br. 1507/1, vlasnik Jakovlje, Kapela Sv. Doroteje (Jakovlje, k.br. bez) – pašinec sa kletom (precrtano „sa kletom“)
 28. Katastarska čestica br. 1511, vlasnik Suhina Stipan (Jakovlje, k.br. 47) – pustošina sa kletom
 29. Katastarska čestica br. 1512, vlasnik Kušelić Nikola (Jakovlje, k.br. 42) – pustošina sa kletom
 30. Katastarska čestica br. 1524, vlasnik Gjurkinjak Paval (Jakovlje, k.br. 79) – pustošina sa kletom
 31. Katastarska čestica br. 1525, vlasnik Gjungjek Ivan (Jakovlje, k.br. 75) – pustošina sa kletom
 32. Katastarska čestica br. 1530, vlasnik Gaiski Ivan (Jakovlje, k.br. 10) – pustošina sa kletom
 33. Katastarska čestica br. 1531, vlasnik Kalčiček Miho (Jakovlje, k.br. 2) – vinograd sa pustošinom sa kletom
 34. Katastarska čestica br. 1534, vlasnik Severin Josip (Jakovlje, k.br. 70) – pustošina sa kletom
 35. Katastarska čestica br. 1541, vlasnik Vrabec Mikula (Jakovlje, k.br. 35) – pustošina sa kletom
 36. Katastarska čestica br. 1542, vlasnik Golubić Janko (Jakovlje, k.br. 69) – pustošina sa kletom
 37. Katastarska čestica br. 1546, vlasnik Kušelić Nikola (Jakovlje, k.br. 42) – pustošina sa kletom
 38. Katastarska čestica br. 1547, vlasnik Horvatović Stipan (Jakovlje, k.br. 72) – pustošina sa kletom
 39. Katastarska čestica br. 1551, vlasnik Pucko Stipan (Jakovlje, k.br. 9) – vinograd sa pustošinom sa kletom
 40. Katastarska čestica br. 1552, vlasnik Hribar Paval (Jakovlje, k.br. 11) – pustošina sa kletom
 41. Katastarska čestica br. 1557, vlasnik Hruškač Stipan (Jakovlje, k.br. 34) – pustošina sa kletom
 42. Katastarska čestica br. 1560, vlasnik Klanfar Nikola (Jakovlje, k.br. 41) – pustošina sa kletom
 43. Katastarska čestica br. 1572, vlasnik Coha Petar (Jakovlje, k.br. 38) – pustošina sa kletom
 44. Katastarska čestica br. 1577, vlasnik Hribar Pavel (Jakovlje, k.br. 11) – pustošina sa kletom
 45. Katastarska čestica br. 1578, vlasnik Bočina Juraj (Jakovlje, k.br. 32) – pustošina sa kletom
 46. Katastarska čestica br. 1602, vlasnik Pučić Ivan (Jakovlje, k.br. 74) – pustošina sa kletom
 47. Katastarska čestica br. 1625, vlasnik Kovač Juraj (Jakovlje, k.br. 77) – pašinec sa kletom
 48. Katastarska čestica br. 1630, vlasnik Kolar Ivan (Jakovlje, k.br. 82) – pašinec sa kletom
 49. Katastarska čestica br. 1633, vlasnik Kušelić Nikola (Jakovlje, k.br. 42) – pašinec sa kletom
 50. Katastarska čestica br. 1641, vlasnik Kovač Stipan (Jakovlje, k.br. 78) – pašinec sa kletom
 51. Katastarska čestica br. 1654, vlasnik Solenički Petar (Jakovlje, k.br. 53) – pašinec sa kletom
 52. Katastarska čestica br. 1655, vlasnik Vodopija Matek (Jakovlje, k.br. 58) – pašinec sa kletom
 53. Katastarska čestica br. 1661, vlasnik Solenički Petar (Jakovlje, k.br. 53) – pašinec sa kletom

Katastarsku kartu iz 1862. godine s ucrtanim klijetima u većoj rezoluciji možete preuzeti na sljedećem linku: Katastarska karta iz 1862. godine s ucrtanim klijetima, a katastarsku kartu na internetu možete pogledati na sljedećem linku: Katastarska karta u omjeru 1:2.880.

Izvori:

 • HR-HDA-1421-1-9-205 Arhiv mapa za Hrvatsku i Slavoniju (fond), Hrvatska i Slavonija (serija), Zagrebačka županija (podserija), K.o. Jakovlje (dosje)
 • Katastarska karta u omjeru 1:2.880
 • Živković, Z. (2013.) Hrvatsko tradicijsko graditeljstvo. Zagreb: Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine.

Mario Šimunković

Autor članka po struci je magistar ekonomije. U slobodno vrijeme, među ostalim, bavi se istraživanjem lokalne povijesti i rodoslovnim istraživanjem. S područja općine Jakovlje istražuje prezimena Mihaljek, Jarčan, Tuđen i Šipek.