Naša zaštićena kulturna dobra

Nepokretnu kulturnu baštinu s utvrđenim svojstvom kulturnog dobra čine pojedinačne građevine i/ili kompleksi građevina, kulturno-povijesne cjeline te krajolici. Kolokvijalnim nazivom nepokretna kulturna dobra predstavljaju graditeljsku baštinu od pojedinačne građevine prema cjelini (skupina građevina) odnosno područje (krajolik). U općini Jakovlje zaštićena su četiri kulturna dobra: Dvorac Oršić, Park skulptura Jakovlje, Kulturno-povijesna cjelina Kraljev Vrh i Orgulje u crkvi sv. Tri Kralja.


Jakovlje, Dvorac Oršić

Oznaka dobra: Z-2440

Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno

Klasifikacija: profana graditeljska baština

Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Autori: –

Opis dobra

Dvorac do kojeg vodi aleja divljih kestena nalazi se na povišenom terenu, u središtu naselja Jakovlje. Sagrađen je u drugoj polovini 18. stoljeća kao jednokatna kurija, početkom 19. stoljeća proširen je dogradnjom dvaju bočnih krila da bi u drugoj polovini istog stoljeća dobio novu pročeljnu dekoraciju te altanu glavnog pročelja. Tada nastaje i dominantno, središnje, neobarokno stubište u interijeru središnjeg krila. Prostor uokolo dvorca bio je uređen i podijeljen u nekoliko cjelina. Prilazna aleja vodila je kroz gospodarski prostor s lateralno položenim gospodarskim građevinama do perivoja pred samim dvorcem. Iza dvorca bile su geometrijski organizirane površine s povrtnjacima.


Jakovlje, Park skulptura Jakovlje

Oznaka dobra: P-4649

Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina

Klasifikacija: baština vrtne arhitekture

Vrijeme nastanka: 1993. god. do 2009. god.

Autori: –

Opis dobra

Park skulptura Jakovlje smješten je u historicističkom perivoju dvorca Oršić u Jakovlju. Nastao je 1993. godine inicijativom akademskog kipara Ratka Petrića i pokretanjem Prve međunarodne kiparske kolonije. Do 2009. godine u perivoju je postavljeno šezdesetak skulptura suvremenih hrvatskih i stranih umjetnika među kojima se izdvajaju djela Milene Lah, Ivana Kožarića, Branka Ružića, Šime Vulasa i Petra Barišića. Zahvaljujući slobodnom izboru tema, upotrebi različitih materijala i individualnim kiparskim poetikama, ovaj Park skulptura karakterizira umjetnička heterogenost, planski i skladno uklopljena u povijesni graditeljsko-pejzažni sklop.


Kraljev Vrh, Kulturno-povijesna cjelina Kraljev Vrh

Oznaka dobra: P-4966

Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina

Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Autori: –

Opis dobra

Kulturno-povijesna cjelina Kraljev Vrh zauzima središnji i sjeverni dio naselja, odnosno neposredno okruženje župne crkve sv. Tri Kralja, padinu južno od crkve na kojoj su smještene zgrada stare škole i kurija župnoga dvora te jugoistočne neizgrađene parcele vinograda, oranica i livada. Prostrana crkva sv. Tri Kralja sagrađena je 1879. godine u neoromaničkom stilu u tlocrtnom obliku latinskoga križa. Unutrašnjost crkve oslikao je August Posilović u specifičnom narodnom hrvatskom stilu, spajajući elemente srednjovjekovne i nacionalne ornamentike. Glavni oltar izveli su braća Schiller u Beču 1889. godine. Kurija župnoga dvora podignuta je krajem 19. stoljeća kao zidana katnica pravokutnoga tlocrta sa stubišnim istakom na stražnjoj strani. Zgrada škole je zidana prizemnica pravokutnoga tlocrta s istakom na zapadnoj dvorišnoj strani, sagrađena 1884. godine. Crkva, kao dominantna prostorna markacija na vrhu brijega, i obližnje povijesne zgrade, kurija župnoga dvora i zgrada škole, smještene na blagoj padini, formiraju visokovrijedan ambijent graditeljske baštine i očuvanoga krajolika kojim dominiraju vinogradi, pašnjaci i oranice, definirajući prepoznatljivu vizuru i prostorni identitet naselja.


Kraljev Vrh, Orgulje u crkvi sv. Tri Kralja

Oznaka dobra: Z-3718

Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno

Klasifikacija: glazbeni instrument

Vrijeme nastanka: 1882. god.

Autori: Ferdo Heferer

Opis dobra

Orgulje su prvo poznato djelo Ferde Heferera, utemeljitelja istoimene zagrebačke tvrtke, građene oko 1882. godine. Mehaničkog su sustava, te imaju 10 registara, 1 manual i pedale. Usko, vitko kućište, na povišenom postolju, stremi u visinu šiljatim zabatom svog srednjeg tornja. Arhitekturom kućišta i motivima dekoracije ormar se svrstava u neogotička suvremena rješenja. Srednji toranj rizalitno je istaknut već u vijencu postolja. Bočna polja ravno su završena i nad vijencem ukrašena dekoracijom u kombinaciji listova, lepeza i jezičaca. Polja sa sviralama završavaju bogato dekoriranim polukružnim otvorom.


Izvori:

 


Naslovna fotografija: Zgrada škole u Kraljevom Vrhu