Popis ranjenih i/ili zarobljenih vojnika u Prvom svjetskom ratu

Popis ranjenih i/ili zarobljenih vojnika koji su se borili u Prvom svjetskom ratu, a koji su rođeni u Igrišću, Jakovlju i Kraljevom Vrhu, sastavljen je na temelju dosad pronađenih podataka upisanih u Popise gubitaka i Vijesti o ranjenicima i bolesnicima koje je izdavalo Ratno ministarstvo u Beču. Podaci su upisivani na njemačkom jeziku, a vojna terminologija pisana je u kraticama. U popisu se nalaze prijevodi. Ukoliko prijevod u potpunosti nije bio moguć, ostavljen je dio u originalu. Također, služili smo se i podacima koji se nalaze u fondu HR–DAZG–1196 (Upravna općina Donja Stubica).

Za dodatne podatke koristili smo matične knjige (rođenih i umrlih), Stanje duša župe Kraljev Vrh i druge dokumente iz javnih i privatnih izvora.

U ovom popisu za svaku osobu upisano je mjesto i datum rođenja, mjesto i datum smrti (ukoliko je poznato ili je bilo moguće pronaći iz javno dostupnih izvora), podaci o bračnom stanju, djeci i svi dostupni podaci o sudjelovanju u Prvom svjetskom ratu, kao i izvor podataka.

Za gotovo svaku osobu utvrđen je točan datum i mjesto rođenja provjeren u Matičnim knjigama rođenih. Za osobe iz mjesta Igrišća i Kraljevog Vrha moguće je bilo provjeriti informacije, i prikupiti dodatne, iz crkvene knjige Stanje duša, odnosno Status Animarum jer su za ta dva mjesta sačuvani podaci za nekoliko generacija unatrag.


Popis ranjenih i/ili zarobljenih vojnika u Prvom svjetskom ratu

BARIĆ STJEPAN, Jurja (Kraljev Vrh, 23. listopada 1898. – Kraljev Vrh, 28. lipnja 1945. ), vojnik. Bio je oženjen s Josipom r. Kostanjčar s kojom je imao petero djece.

U Popisu gubitaka br. 688, izdan dne 1. kolovoza 1918. godine na str. 8 upisano je da je Barić Stjepan, pučki ustanik, 53. pješačka pukovnija, 1. četa, Hrvatska, Zagreb, Kraljev Vrh, rođen 1898. godine, ranjen.

BELINIĆ BARTOL, Magdelene (Kraljev Vrh, 7. kolovoza 1887. – Zagreb, 15. lipnja 1961. ), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 31, izdan dne 20. listopada 1914. godine na str. 7 upisano je da je Belinić Bartol, rezervni pješak, 53. pješačka pukovnija, 4. zamjenska četa, Hrvatska, Stubica, rođen 1887. godine, ranjen.

BELINIĆ IVAN, Eve (Jakovlje, 10. lipnja 1894. – Jakovlje, 21. studenog 1961. ), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 564, izdan dne 1. svibnja 1917. godine na str. 6 upisano je da je Belinić Ivan, pučki ustanik, Kr. ug. 25. domobranska pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1894. godine, zarobljen kod mjesta Tschernjajew, Gebiet Syr–Darja, Rusija.

BELINIĆ MARKO, Ivana (Jakovlje, 5. ožujka 1883. – ?, ? ), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 422, izdan dne 18. svibnja 1916. godine na str. 6 upisano je da je Belinić Marko, vojnik, 53. pješačka pukovnija, 1. zamjenska četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1883. godine, zarobljen u Rusiji.

BELINIĆ MARTIN, Janka (Jakovlje, 6. studenog 1876. – ?, ? ), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 585, izdan dne 5. lipnja 1917. godine na str. 8 upisano je da je Belinić Martin, pučki ustanik, Kr. ug. 25. domobranska pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1876. godine, zarobljen kod mjesta Kromy, Gouvernment Orel, Rusija.

BOČINA GRGA, Franje (Jakovlje, 27. veljače 1891. – Jakovlje, 30. siječnja 1973. ), vojnik. Bio je oženjen s Dragicom r. Leš s kojom je imao šestero djece.

U Vijestima o ranjenicima i bolesnicima br. 268, izdana dne 5. veljače 1915. godine na str. 8 upisano je da je Bocina Grgi, desetnik, 53. pješačka pukovnija, 8. četa, Bistrice, rođen 1891. godine, ranjen u desnu nogu, a kao mjesto (zadnjeg) boravka navedena je bolnica Vereinsfiliaspital u Tolni (Mađarska).

U Popisu gubitaka br. 141, izdan dne 13. ožujka 1915. godine na str. 8 upisano je da je Bočina Grga, desetnik, 53. pješačka pukovnija, 3. četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1891. godine, ranjen.

U Vijestima o ranjenicima i bolesnicima br. 375, izdana dne 14. travnja 1915. godine na str. 9 upisano je da je Bocina Georg, desetnik, IR., 53. pješačka pukovnija, 4. Marschkompagnie, rođen 1891. godine, ranjen od metka, a kao mjesto (zadnjeg) boravka navedena je bolnica  k. k. Landwehrspital u Czernowitzu, trenutno u Dornawatri (Bukovina).

BOČINA VILIM, Andrije (Jakovlje, 22. svibnja 1888. – Jakovlje, 28. ožujka 1952.), vojnik. U SAD je otišao na rad 1906. godine. U Chicagu je 1912. godine oženio Francu Leš s kojom je imao petero djece. Obitelj se vratila u Jakovlje, a Vilim je nekoliko puta nakon rata išao na rad u SAD.

U Popisu gubitaka br. 453, izdan dne 18. kolovoza 1916. godine na str. 8 upisano je da je Bočina Vilko, pješak, 53. pješačka pukovnija, 11. četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1888. godine, zarobljen kod Pense u Rusiji.

BOROVEC STJEPAN, Petra (Jakovlje, 5. ožujka 1894. – ?, ? ), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 689, izdan dne 5. kolovoza 1918. godine na str. 13 upisano je da je Borovec Stefan, pučki ustanik, 53. pješačka pukovnija, 4. jurišna četa, Hrvatska, Zagreb, Jakovlje, rođen 1894. godine, ranjen.

BRCKO IGNAC (Jakovlje, oko 1875. – ?, ?), vojnik.

U Vijestima o ranjenicima i bolesnicima br. 285, izdana dne 12. veljače 1915. godine na str. 9 upisano je da je Brcko Ignaz, pješak, 53. pješačka pukovnija, 2. četa, Jakovlje, rođen 1875. godine, bolestan, a kao mjesto (zadnjeg) boravka navedena je rezervna bolnica br. 2 u Zagrebu.

BRCKO MARKO, Nikole (Kraljev Vrh, 20. travnja 1889. – Kraljev Vrh, 11. studenog 1962. ), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 38, izdan dne 28. listopada 1914. godine na str. 8 upisano je da je Brcko Marko, rezervni pješak, titula: razvodnik, 53. pješačka pukovnija, 5. četa, Hrvatska, Stubica, Zagreb, Kraljev vrh, rođen 1889. godine, ranjen.

U Popisu gubitaka br. 141, izdan dne 13. ožujka 1915. godine na str. 9 upisano je da je Brcko Marko, rezervni pješak, titula: razvodnik, 53. pješačka pukovnija, 5. četa, Hrvatska, Stubica, Kraljev vrh, rođen 1889. godine, ranjen.

BRCKO MARTIN, Filipa (Kraljev Vrh, 21. veljače 1899. – Jakovlje, 20. listopada 1971. ), vojnik, inžinjerija. Bio je oženjen s Brabarom r. Krkač s kojom je imao jedanaestero djece.

U Popisu gubitaka br. 662, izdan dne 23. ožujka 1918. godine na str. 13 upisano je da je Brcko Martin, pučki ustanik, inžinjer, 13. Inžinjerski bataljon, 4. četa, Hrvatska, Zagreb, Bistra, rođen 1899. godine, ranjen.

CIPEK ANDRO, Josipa (Jakovlje, , 18. studenog 1882. – ?), lovac.

U Popisu gubitaka br. 297, izdan dne 21. listopada 1915. godine na str. 10 upisano je da je Cipek Andro, lovac, 31. hrvatski zagrebački lovački bataljon, 4. četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1882. godine, ranjen.

FERENČAK GABRO, Josipa (Kraljev Vrh, 8. ožujka 1877. – Kraljev Vrh, 29. srpnja 1942. ), vojnik. S prvom ženom, Ankom r. Strugar imao je četvero djece, a s drugom ženom, Veronikom r. Šimunić sedmero djece.

Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu se nalaze i u fondu HR–DAZG–1196 (Upravna općina Donja Stubica), kutija 1. Bio je rezervist 26. domobranske (karlovačke) pješačke pukovnije od 1914. godine. Ranjen je u Boki Kotorskoj (zgnječena mu je noga). Ostao je invalid.

FERENČAK IVAN, Petra (Kraljev Vrh, 9. svibnja 1894. – Virovitica, 13. travnja 1969. ), vojnik.

Mobiliziran je 26. listopada 1914. godine u 25. domobransku pukovniju. U ožujku 1915. godine došao je front u Galiciju, a zarobljen je 10. svibnja 1915. godine oko rijeke Dnjestar.

U Popisu gubitaka br. 372, izdan dne 7. veljače 1916. godine na str. 13 upisano je da je Ferenčak Ivan, pješak, Kr. ug. 25. domobranska pješačka pukovnija, 3. zamjenska četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1894. godine, zarobljen kod mjesta Nowo Uzensk, Rusija.

Nakon Oktobarske revolucije bio je član revolucionarnog radničkog pokreta, a među ostalim sekretar Komesarijata za nacionalne poslove Južnih Slavena i glavni urednik novina “Revolucija“. Po povratku u Jugoslaviju 1919. godine surađivao je s učesnicima mađarske revolucije pod vodstvom Bele Kuna i širio je propagandu po sjeverozapadnoj Hrvatskoj nakon čega se preselio u Austriju i djelomično pasivizirao.

GAJSKI ANDRIJA, Marije (Jakovlje, 18. studenog 1888. – ?, 28. travnja 1930. ), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 595, izdan dne 5. srpnja 1917. godine u dijelu „Ispravke popisa gubitaka (…) br. 271.“ na str. 62 upisano je da je Gajski Andrija, pješak, 53. pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1888. godine, zarobljen, a da je izvještaj o zarobljavanju umetnut.

GAJSKI IGNAC, Jurja (Jakovlje, 29. srpnja 1874. – ?, ?), vojnik. Oženio se u B. Kostajnici 1905. godine.

U Popisu gubitaka br. 332, izdan dne 10. prosinca 1915. godine na str. 13 upisano je da je Gajski Ignac, pješak, Kr. ug. 25. domobranska pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1874. godine, zarobljen u Rusiji.

GAJSKI MATO, Kazimira (Jakovlje, 8. studenog 1893. – Lasovac kraj Bulinca, 24. kolovoza 1956.), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 562, izdan dne 28. travnja 1917. godine na str. 16 upisano je da je Gajski Mato, pješak, 53. pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1893. godine, zarobljen kod Aschabada, Gouvernement Transkaspien, Rusija.

GAJSKI IVAN, Jurja (Jakovlje, 6. svibnja 1887. – ?, ?), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 175, izdan dne 10. svibnja 1915. godine na str. 14 upisano je da je Gajski Ivan rezervni pješak, 53. pješačka pukovnija, 13. četa, Hrvatska, Zagreb, Bistra, rođen 1887. godine, zarobljen kod Prokupja u Srbiji.

GAJSKI JURAJ, Gašpara (Jakovlje, 27. ožujka 1889. – ?, ?), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 315, izdan dne 15. studenog 1915. godine na str. 15 upisano je da je Gajski Juraj, pješak, 53. pješačka pukovnija, 3. četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1889. godine, ranjen.

U matičnu knjigu rođenih upisan je (pogrešan) datum smrti 8. veljače 1914. godine, a u matičnu knjigu umrlih nije upisan podatak o smrti.

GJUNGJEK IVAN, Ilije (Jakovlje, 3. svibnja 1892. – Zagreb, 2. listopada 1958. ), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 141, izdan dne 13. ožujka 1915. godine na str. 16 upisano je da je Gjungjek Ivan, pješak, 53. pješačka pukovnija, 10. četa, Hrvatska, Stubica, Jakovlje, rođen 1892. godine, ranjen.

HANZEC MARTIN, Vida (Jakovlje, 8. studeni 1892. – Ktina, 19. rujna 1973.), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 562, izdan dne 28. travnja 1917. godine na str. 19 upisano je da je Hanzec Martin, pučki ustanik, 53. pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1892. godine, zarobljen kod grada Tschebljabinsk, Gouvernement Orenburg, Rusija.

HRGETIĆ GABRIJEL, Matije (Igrišće, 14. ožujka 1893. – ?, ?)

U Popisu gubitaka br. 562, izdan dne 28. travnja 1917. godine na str.  upisano je da je Hrgetić Gabriel, pješak, 53. pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica dol., rođen 1893. godine, zarobljen u Rusiji.

Vratio se iz zarobljeništva u Rusiji i nakon rata oženio se s Rozom r. Čekolj.

IVČEK LOVRO, Petra (Jakovlje, 8. kolovoza 1891. – Jakovlje, 19. studenog 1954. ), vojnik. Bio je oženjen s Magdicom r. Gjurkinjak s kojom je imao devetero djece.

U Vijestima o ranjenicima i bolesnicima br. 309, izdana dne 22. veljače 1915. godine na str. 20 upisano je da Ivček Lovre, Vormeister (čin desetnika u topništvu), 6. domobranska poljska topnička pukovnija, Jakovle, rođen 1893. godine, boluje od upale pluća, a kao mjesto (zadnjeg) boravka navedena je rezervna bolnica za upalu pluća u gradu Baja (Mađarska).

KLANFAR JANKO, Mihalja (Jakovlje, 9. prosinca 1883. – ?, 10. srpnja 1928.)

U Popisu gubitaka br. 641, izdan dne 5. siječnja 1918. godine na str. 27 upisano je da je Klanfar Janko, pučki ustanik, 25. domobranska zagrebačka pješačka pukovnija, dodijeljen 96. karlovačkoj pješačkoj pukovniji, 15. četa, Bosna, Stubica, Bistra, rođen 1883. godine, ranjen.

KLANFAR PETAR, Josipa (Jakovlje, 29. lipnja 1890. – Jakovlje, 1. travnja 1974.), vojnik. Bio je oženjen s Anom ud. Šilec r. Fijan s kojom je imao desetero djece.

U Popisu gubitaka br. 529, izdan dne 26. veljače 1917. godine na str. 29 upisano je da je Klamfar Petar, pučki ustanik, 53. pješačka pukovnija, 1. četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1890. godine, ranjen.

KNJAZ MAKSIMILIJAN, Antuna (Kraljev Vrh, 7. listopada 1889. – Stenjevec, 9. travnja 1924. ), vojnik. Po zanimanju je bio bačvar.

Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu se nalaze i u fondu HR–DAZG–1196 (Upravna općina Donja Stubica), kutija 2.

Bio je vojnik u 25. domobranskoj pješačkoj pukovniji od 1914. do 1917. godine, a služio je u Srbiji. U ratu je zadobio slaboumnost. Umro je u bolnici u Stenjevcu.

KOKOT ANDRIJA, Marije (Jakovlje, 12. studenog 1883. – Zagreb, 16. lipnja 1970. ), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 422, izdan dne 18. svibnja 1916. godine na str. 26 upisano je da je Kokot Andrija, pješak, 53. pješačka pukovnija, 1. zamjenska četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1883. godine, zarobljen u Rusiji.

KOKOT JOSIP, Mihalja (Jakovlje, 11. ožujka 1882. – Sisak, 9. kolovoza 1936.), vojnik. S prvom suprugom Francom r. Kahlina imao je troje djece, a s drugom suprugom Barom r. Ponjan  je imao petero djece.

U Vijestima o ranjenicima i bolesnicima br. 71, izdana dne 9. studeni 1914. godine na str. 18 upisano je da je Kokot Josip, pješak, Kr. ug. 25. domobranska pješačka pukovnija, 1. četa, Jakovlje, rođen 1882. godine, ranjen u potkoljenicu, a kao mjesto (zadnjeg) boravka navedena je rezervna bolnica br.2 u Zagrebu.

KOSTANJČAR ANTON (Kraljev Vrh, ? – ?, ?), vojnik.

Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu se nalaze i u fondu HR–DAZG–1196 (Upravna općina Donja Stubica), kutija 2.

Izgubio je sluh na Talijanskom frontu 10. lipnja 1918. godine.

KOSTANJSKI GAŠPAR, Jurja (Kraljev Vrh, 31. prosinca 1884. – Kraljev Vrh, 22. travnja 1963. ), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 606, izdan dne 9. kolovoza 1917. godine na str. 25 upisano je da je Kostanjski Gašpar, pučki ustanik, 53. pješačka pukovnija, 1. četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1884. godine, ranjen.

KOSTANJSKI KARLO, Jurja (Kraljev Vrh, 30. listopada 1887. – Kraljev Vrh, 3. prosinca 1965. ), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 453, izdan dne 18. kolovoza 1916. godine na str. 27 upisano je da je Kostanjski Karl, pučki ustanik, 53. pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1887. godine, zarobljen kod Twera u Rusiji.

KOSTANJSKI VIDO, Andrije (Kraljev Vrh, 12. lipnja 1886. – ?, 26. svibnja 1933. ), vojnik. Bio je oženjen s Katom r. Paverlišak s kojom je imao šestero djece.

U Vijestima o ranjenicima i bolesnicima br. 217, izdana dne 15. siječnja 1915. godine na str. 25 upisano je da je Kostanjski Vido, desetnik, 53. pješačka pukovnija, 16. četa, Bistra, rođen 1886. godine, ranjen u desnu ruku, a kao mjesto (zadnjeg) boravka navedena je rezervna bolnicau  Kaposváru, Beob. Stat.

KOVAČ BENKO (Jakovlje, oko 1886. – ?, ?), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 315, izdan dne 15. studenog 1915. godine na str. 25 upisano je da je Kovač Benko, pješak, 53. pješačka pukovnija, 9. četa, Hrvatska, Stubica, Jakovlje, rođen 1886. godine, ranjen.

KOVAČ METOD, Stjepana (Jakovlje, 3. srpnja 1884. – ?, ?)

U Popisu gubitaka br. 426, izdan dne 31. svibnja 1916. godine na str. 23 upisano je da je Kovač Metod, rezervist, 25. domobranska zagrebačka pješačka pukovnija, 1. hodna četa (hodna satnija), Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1884. godine, zarobljen u N. Lomow, Gouvernement Pensa, Rusija.

KOVAČ VID, Pavla (Jakovlje, 2. lipnja 1881. – Zagreb, 4. travnja 1962. ), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 196, izdan dne 18. lipnja 1915. godine na str. 25 upisano je da je Kovač Vid, rezervni podlovac, 31. hrvatski zagrebački lovački bataljon, 6. četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1881. godine, ranjen.

U Popisu gubitaka br. 297, izdan dne 21. listopada 1915. godine na str. 23 upisano je da je Kovač Vid, obhodnjevođa, titula: podlovac, 31. hrvatski zagrebački lovački bataljon, 6. četa, Hrvatska, Stubica, Donja Bistra, rođen 1881. godine, ranjen.

KRAJINA IVAN, Nikole (Kraljev Vrh, 22. lipnja 1873. – ?, 12. travnja 1935.), vojnik. Bio je oženjen s Barom r. Knjaz s kojom je imao devetero djece.

U Popisu gubitaka br. 332, izdan dne 10. prosinca 1915. godine na str. 22 upisano je da je Krajina Ivan, pješak, Kr. ug. 25. domobranska pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1873. godine, zarobljen u Rusiji.

KRAJINA MATEJ, Jelene (Kraljev Vrh, 16. rujna 1883. – ?, ?), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 315, izdan dne 15. studenog 1915. godine na str. 26 upisano je da je Krajina Matej, razvodnik, 53. pješačka pukovnija, 6. četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1883. godine, zarobljen u ratu.

KRAJINA VALENTIN, Josipa (Kraljev Vrh, 10. veljače 1892. – Kraljev Vrh, 6. lipnja 1957. ), vojnik. Bio je oženjen s Janicom r. Biškup s kojom je imao trinaestero djece.

U Vijestima o ranjenicima i bolesnicima br. 3, izdana dne 28. kolovoza 1914. godine na str. 29 upisano je da je Krajina Valentin, 53. pješačka pukovnija, 8. četa, Kruljev Vrh, Stulica, rođen 1892. godine, ranjen od metka, a kao mjesto (zadnjeg) boravka navedena je bolnica k.u.k. Garnisonspital br. 23 u Zagrebu.

KRKAČ JAKOP, Luke (Jakovlje, 1. kolovoza 1888. – ?, ?), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 97, izdan dne 9. siječnja 1915. godine na str. 24 upisano je da je Krkač Jakop, rezervni pješak, 53. pješačka pukovnija, 9. četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1888. godine, ranjen.

KRKAČ JURAJ, Luke (Jakovlje, 14. travnja 1891. – ?, ?), vojnik. Bio je oženjen s Marijom r. Brcko

U Vijestima o ranjenicima i bolesnicima br. 316 izdana dne 24. veljače 1915. godine na str. 25 upisano je da je Krkač Juraj, pješak, 53. pješačka pukovnija, 3. četa, Stubica, rođen 1891. godine, bolestan, a kao mjesto (zadnjeg) boravka navedena je bolnica Vereinshilfsspital u Trstu, Turnverein Eintracht.

KUHTA BENEDIKT, Jakoba (Jakovlje, 16. ožujka 1893. – Gračanica, 27. prosinca 1961.)

U Popisu gubitaka br. 175, izdan dne 10. svibnja 1915. godine na str. 23 upisano je da je Kuhta Benko, pješak, 53. pješačka pukovnija, 13. četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1893. godine, ranjen.

KULEŠ BLAŽ, Janka (Jakovlje, 3. veljače 1880. – ?, ?)

U Popisu gubitaka br. 422, izdan dne 18. svibnja 1916. godine na str. 29 upisano je da je Kuleš Blasius, rezervist, 53. pješačka pukovnija, 1. zamjenska četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1880. godine, zarobljen u Rusiji.

KUTINJAČ NIKOLA, Jelene (Igrišće, 18. studenog 1880. – Igrišće, 26. veljače 1966. ), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 595, izdan dne 5. srpnja 1917. godine na str. 23 upisano je da je Kutinjač Nikola, pješak, 53. pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica, Donj Stubica, rođen 1880. godine, zarobljen u ratu (War kriegsgef. Ist wieder eingerückt.)

KUTINJAČ STJEPAN, Mateja (Igrišće, 29. studenog 1888. – ?, ?), vojnik.

U Vijestima o ranjenicima i bolesnicima br. 390, izdana dne 28. travnja 1915. godine na str. 24 upisano je da je Kutinjač Stefo, pješak, 53. pješačka pukovnija, Igrisce, rođen 1888. godine bolestan, a kao mjesto (zadnjeg) boravka navedena je rezervna bolnica Karanscbes u Vinkovcima.

PAPA GRGA, Josipa (Jakovlje, 10. ožujka 1888. – ?, ?), dočasnik.

U Vijestima o ranjenicima i bolesnicima br. 425, izdana dne 30. lipnja 1915. godine na str. 42. upisano je da je Papa Grga, desetnik, 53. pješačka pukovnija, Bistra, rođen 1888. godine, bolestan, kao mjesto (zadnjeg) boravka navedena je bolnica Vercinspital u Županji.

PAPA PETAR, Stjepana (Jakovlje, 13. svibnja 1883. – ?, ?), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 453, izdan dne 18. kolovoza 1916. godine na str. 40 upisano je da je Papa Petar, pučki ustanik, 53. pješačka pukovnija, 1. zamjenska četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1883. godine, zarobljen u Rusiji.

PIŠKOR LEOPOLD, Jurja (Jakovlje, 12. studenog 1879. – Jakovlje, 29. rujna 1952. ), vojnik. Bio je oženjen s Ankom r. Brcko s kojom je imao najmanje petero djece.

U Popisu gubitaka br. 562, izdan dne 28. travnja 1917. godine na str. 43 upisano je da je Piškor Leopold, pučki ustanik, 53. pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica, Jakovlje, rođen 1879. godine, zarobljen kod grada Wjasniki, Gouvernement Wladimir, Rusija.

POŽNJAK JOSIP, Franje (Kraljev Vrh, 7. siječnja 1885. – Zagreb, 2. travnja 1945. ), vojnik. Bio je oženjen s Vjekoslavom r. Šimec s kojom je imao sedmero djece.

U Vijestima o ranjenicima i bolesnicima br. 81, izdana dne 13. studenog 1914. godine na str. 30 upisano je da je Poznjak Josef, pješak, 53. pješačka pukovnija, 4. četa, Bistra, rođen 1885. godine, bolestan, a kao mjesto (zadnjeg) boravka navedena je bolnica ResSpit u gradu Keeskemet.

U Popisu gubitaka br. 315, izdan dne 15. studenog 1915. godine na str. 37 upisano je da je Požujak Josip, desetnik, 53. pješačka pukovnija, 15. četa, Hrvatska, Stubica, Kraljev Vrh, rođen 1885. godine, ranjen.

POŽNJAK STJEPAN, Stjepana (Kraljev Vrh, 26. prosinca 1893. – Zagreb, 3. prosinca 1966. ), vojnik. Bio je oženjen s Hedvigom r. Podolski (Zagreb, crkva Sv. Marka)

U Popisu gubitaka br. 124, izdan dne 11. veljače 1915. godine na str. 34 upisano je da je Požnjak Stjepan, pješak, 53. pješačka pukovnija, 13. četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1893. godine, ranjen.

PUČIĆ IVAN, Nikole (Jakovlje, 16. svibnja 1894. – ?, ?), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 562, izdan dne 28. travnja 1917. godine na str. 45 upisano je da je Pušić Johan, pučki ustanik, 53. pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica, Jakovlje, rođen 1894. godine, zarobljen kod Wolska, Gouvernement Saratov, Rusija.

Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu se nalaze i u fondu HR–DAZG–1196 (Upravna općina Donja Stubica), kutija 3. Bio je vojnik u 53. pješačkoj pukovniji od 1915. do 1918. godine, a služio je na ruskoj i talijanskoj fronti. U ratu je ostao invalid.

SENIČIĆ MELKIOR, Nikole (Jakovlje, 29. prosinca 1883. – ?, ?), vojnik. Bio je oženjen s Cilikom r. Vnučec s kojom je imao najmanje jedno dijete.

U Popisu gubitaka br. 144, izdan dne 19. ožujka 1915. godine na str. 45 upisano je da je Seničić Melkior, rezervni pješak, Kr. ug. 25. domobranska pješačka pukovnija, 3. četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1883. godine, zarobljen kod Niša u Srbiji.

SEVERIN BARTOL, Mihalja (Jakovlje, 23. srpnja 1887. – Karlovac, 29. srpnja 1955. ), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 562, izdan dne 28. travnja 1917. godine na str. 49 upisano je da je Severin Bartol, pješak, 53. pješačka pukovnija, 1. četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1887. godine, zarobljen kod Sarapula, Gouvernement Wjatka, Rusija.

SEVERIN METOD, Mihalja (Jakovlje, 28. ztavnja 1885. – Jakovlje, 16. svibnja 1946.), vojnik.,

U Popisu gubitaka br. 402, izdan dne 1. travnja 1916. godine na str. 44 upisano je da je Severin Metod, pješak, 53. pješačka pukovnija, 7. četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1885. godine, ranjen.

SEVERIN PETAR, Marka (Jakovlje, 4. lipnja 1894. – Jakovlje, 16. listopada 1970. ), vojnik. Bio je oženjen s Jelenom r. Zorko s kojom je imao najmanje osmero djece.

U Popisu gubitaka br. 562, izdan dne 28. travnja 1917. godine na str. 49 upisano je da je Severin Petar, pučki ustanik, 53. pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1894. godine, zarobljen u Rusiji.

SOLENIČKI ANDRO, Stjepana (Jakovlje, 30. studenog 1884. – Jakovlje, 22. listopada 1973. ), vojnik. Bio je oženjen s Maricom r. Brcko s kojom je imao najmanje osmero djece.

U Popisu gubitaka br. 403, izdan dne 3. travnja 1916. godine na str. 47 upisano je da je Solenički Andro, pučki ustanik, 53. pješačka pukovnija, 11. četa, Hrvatska, Stubica, Jakovlje, rođen 1884. godine, ranjen.

SOLENIČKI FILIP, Jakova (Jakovlje, 26. travnja 1885. – Jakovlje, 10. siječnja 1961. ), vojnik. Bio je oženjen s Maricom r. Brcko s kojom je imao najmanje jedanaestero djece.

U Vijestima o ranjenicima i bolesnicima br. 84, izdana dne 14. studenog 1914. godine na str. 33 upisano je da je Solenicki Philipp, pješak, 11. pješačka pukovnija, 8. četa, Bistra, ranjen u desnu nogu, a kao mjesto (zadnjeg) boravka navedena je bolnica Kriegsspital u Budimpešti, u ulici Pannonia.

SOLENIČKI MIJO, Jurja (Jakovlje, 15. srpnja 1890. – Kutina, 14. studenog 1950. ), vojnik.

U Popisu gubitaka br. 45, izdan dne 14. studeni 1914. godine na str. 32 upisano je da je Solenički Mijo, lovac, 31. hrvatski zagrebački lovački bataljon, 3. četa, Hrvatska, Stubica, Zagreb, Bistra, rođen 1890. godine, ranjen.

STAREŠINA VJEKOSLAV (Alojz), Petra (Igrišće, 17. svibnja 1887. –  Igrišće, 29. lipnja 1957.), vojnik. Bio je oženjen s Monikom r. Sučec s kojom je imao desetero djece.

U Popisu gubitaka br. 242, izdan dne 19. kolovoza 1915. godine na str. 34 upisano je da je Starešina Alois, lovac, 31. hrvatski zagrebački lovački bataljon, 4. četa, Hrvatska, Stubica, Igrišće, ranjen.

STRUGAR IGNAC, Karla (Kraljev Vrh, 28. siječnja 1885. – Kraljev Vrh, 24. siječnja 1956.), vojnik. Bio je oženjen s Klarom r. Špiček s kojom je imao dvoje djece.

Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu se nalaze u fondu HR–DAZG–1196 (Upravna općina Donja Stubica), kutija 3. Bio je na ruskoj fronti, a nije mogao hodati zbog posljedica rata.

STRUGAR MATE, Ivana (Kraljev Vrh, 25. kolovoza 1881. – ?, 25. listopada 1947. ), vojnik. Bio je oženjen s Magdicom r. Beljak s kojom je imao petero djece.

Podaci o njegovom sudjelovanju u ratu se nalaze u fondu HR–DAZG–1196 (Upravna općina Donja Stubica), kutija 3. Borio se na ruskoj fronti, a kod Jelomea je ranjen i zarobljen.

SUHINA VALENTIN, Ilije (Jakovlje, 6. siječnja 1897. – Jakovlje, 11. veljače 1975. ), vojnik. Bio je oženjen s Anom r. Poturica s kojom je imao najmanje troje djece.

U Popisu gubitaka br. 529, izdan dne 26. veljače 1917. godine na str. 54 upisano je da je Suhina Valentin, pučki ustanik, 53. pješačka pukovnija, 1. četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1897. godine, ranjen.

SVETEC VALENTIN, Jurja (Igrišće, 28. travnja 1894. – Igrišće, 20. rujna 1976. ), vojnik. Bio je oženjen s Anom r. Hrgetić s kojom je imao troje djece.

U Popisu gubitaka br. 564, izdan dne 1. svibnja 1917. godine na str. 50 upisano je da je Svetec Valentin, pučki ustanik, Kr. ug. 25. domobranska pješačka pukovnija, 3. četa, Hrvatska, Stubica, Donj. Stubica, rođen 1894. godine, zarobljen kod Tschernjajewa, Gebiet Syr–Darja, Rusija.

ŠIPEK LOVRO, Martina (Igrišće, 8. kolovoza 1895. – Igrišće, 9. travnja 1983. ), vojnik. Bio je oženjen s Katicom r. Kralj.

U Popisu gubitaka br. 404, izdan dne 5. travnja 1916. godine na str. 47 upisano je da je Šipek Lovro, pješak, 53. pješačka pukovnija, 4. četa, Hrvatska, Stubica, rođen 1895. godine, ranjen.

ŠIPEK LUKA, Gašpara (Igrišće, 4. listopada 1894. – ?, ?), vojnik. Bio je oženjen s Štefanijom r. Husnjak s kojom je imao dvoje djece.

U Popisu gubitaka br. 562, izdan dne 28. travnja 1917. godine na str. 49 upisano je da je Šipek Luka, pučki ustanik, 53. pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica, Donja Stubica, rođen 1894. godine, ranjen i zarobljen kod bolnice Ver. Evak.-Spital br. 28 u  Wladimiru, Rusija.

ŠPIČEK ĆIRIL, Blaža (Igrišće, 2. srpnja 1885. – Igrišće, 24. prosinca 1967. ), vojnik. Bio je oženjen s Rozom r. Mrzljak s kojom je imao petero djece.

U Popisu gubitaka br. 315, izdan dne 15. studenog 1915. godine na str. 43 upisano je da je Špiček Cyril, razvodnik, titula: desetnik, 53. pješačka pukovnija, 4. četa, Hrvatska, Stubica, Donja Bistra, rođen 1885. godine, ranjen.

TURK MIHALJ, Jurja (Kraljev Vrh, 2. svibnja 1892. – Kraljev Vrh, 24. svibnja 1955. ), vojnik. Bio je oženjen s Evom r. Pušek s kojom je imao troje djece.

U Popisu gubitaka br. 564, izdan dne 1. svibnja 1917. godine na str. 53 upisano je da je Turk Mio, oficirski sluga, posilni (offiziersdiener), Kr. ug. 25. domobranska pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1892. godine, zarobljen kod Charkowa, Rusija.

VERIGA JANKO (Ivan Ev.), Blaža (Igrišće, 4. rujna 1893. – Igrišće, 18. travnja 1944.), vojnik. Bio je oženjen s Jelicom r. Hrešćan s kojom je imao dijete.

U Popisu gubitaka br. 266, izdan dne 15. rujna 1915. godine na str. 45 upisano je da je Veriga Johann, topnik, 39. topnička pukovnija, 1. bataljon, zarobljen u ratu.

VODOPIJA FRANJO, Josipa (Jakovlje, 19. studeni 1887. – ?, ?)

U Popisu gubitaka br. 585, izdan dne 5. lipnja 1917. godine na str. 58 upisano je da je Vodopija Franjo, pješak, Kr. ug. 25. domobranska pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1887. godine, zarobljen kod mjesta Schillowskij-Rudnik, Gouvernment Jekaterinoslaw, Rusija.

VRABEC JAKOB, Petra (Jakovlje, 22. srpnja 1882. – Jakovlje, 3. listopada 1958. ), vojnik.

U Vijestima o ranjenicima i bolesnicima br. 33, izdana dne 20. listopada 1914. godine na str. 37 upisano je da je Vrabec Jakob, desetnik, 53. pješačka pukovnija, 1. četa, Jakovle, rođen 1882. godine, proboden u ruku, a kao mjesto (zadnjeg) boravka navedena je bolnica Vereinsspital u Ofutaku.

U Popisu gubitaka br. 38, izdan dne 28. listopada 1914. godine na str. 38 upisano je da je Vrabec Jakob, Vrabec Jakob, rezervni desetnik, 53. pješačka pukovnija, 1. zamjenska četa, Hrvatska, Stubica, Zagreb, Bistra, rođen 1882. godine, ranjen.

VRANEŠIĆ MIO, Florijana (Jakovlje, 20. rujna 1891. – Jakovlje, 30. ožujka 1981. ), vojnik. Bio je oženjen i imao je najmanje troje djece.

U Popisu gubitaka br. 606, izdan dne 9. kolovoza 1917. godine na str. 49 upisano je da je Vranešić Mio, pučki ustanik, 53. pješačka pukovnija, 8. četa, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1891. godine, ranjen.

ZORKO FRANJO, Stjepana (Jakovlje, 11. kolovoza 1882. – ?, ?), vojnik. Bio je oženjen s Katicom r. Coha.

U Popisu gubitaka br. 271, izdan dne 22. rujna 1915. godine na str. 41 upisano je da je Sorko Franjo, pješak, Kr. ug. 25. domobranska pješačka pukovnija, Hrvatska, Stubica, Bistra, rođen 1882. godine, zarobljen u ratu, a kao mjesto (zadnjeg) boravka navedena je IV. rezervna vojna bolnica u Zaječaru, Srbija.

ZORKO MEDARDO, Mateja (Jakovlje, 8. lipnja 1891. – Zagreb, 18. travnja 1972. ), vojnik. Bio je oženjen s Maricom r. Krkač s kojom je imao jedanaestero djece.

U Popisu gubitaka br. 38, izdan dne 28. listopada 1914. godine na str. 37 upisano je da je Zorko Medardo, topnik (Fahrkanonier), 13. poljska topnička pukovnija, 3. bataljon, Hrvatska, Stubica, zagreb, Bistra, ranjen.


Pučki ustanici (pučki ustaše) su bili vojni obveznici u Austro–Ugarskoj odnosno: “osobe između 36. i 50. godine i one koje još nisu služile vojsku, dakle od 18. do 21. godine”, “rezervisti domobranskih jedinica, uglavnom starijih godišta; posljednja obrana”.

Pučki ustanak (mađ. Népfelkelő, njem. Landsturm) od 1868. naziv je za pričuvne postrojbe Austro-ugarske vojske na teritoriju Hrvatske. Temeljio se na staroj tradiciji podizanja zemaljskog ili općeg ustanka u slučajevima rata ili velike opasnosti.

Austro-ugarskom nagodbom 1867. osnovana je zajednička austro-ugarska vojska, koja se dijeli na stalnu vojsku i bojno pomorstvo, domobranstvo (posebno za austrijski, posebno za ugarski dio Monarhije) te isto tako i pučki ustanak. Zajednička vojska ima zadaću braniti dvojnu monarhiju protiv “izvanjskog neprijatelja i uzdržavati red i sigurnost u zemlji”. Domobranstvu je zadaća podupirati zajedničku vojsku i braniti granice od napada, te iznimno za održavanje reda i sigurnosti. Pučki se ustanak predviđa kao krajnja obrambena mjera u ratu u slučaju prodora neprijatelja na teritorij Monarhije.


Ovaj popis nije završen, tek je u početku stvaranja. Ukoliko imate bilo kakvu informaciju, posjedujete dokument, fotografiju ili bilo koji predmet vezan uz Prvi svjetski rat, a spremni ste ga posuditi na fotografiranje ili skeniranje, javite nam se. Namjera je potaknuti čitatelja na nadopunjavanje ovih šturih biografskih podataka informacijama, dokumentima i fotografijama.

Cilj nam je prikupiti što više informacija, dokumenata i fotografija kako bi najkasnije do 2018. godine, ovisno o količini prikupljenih informacija organizirali izložbu i/ili izdali publikaciju o utjecaju Prvog svjetskog rata na stanovnike jakovljanskog kraja, s što je moguće potpunijim popisom vojnika koji su sudjelovali u ratu te popisom vojnika koji su u ratu poginuli ili nestali.


Fotografija na naslovnici: Austro-ugarski ratni zarobljenici u Rusiji, Olonets, Karelija, 1915. godine. Autor fotografije: Sergej Mihajlovič Prokudin-Gorski

Mario Šimunković

Autor članka po struci je magistar ekonomije. U slobodno vrijeme, među ostalim, bavi se istraživanjem lokalne povijesti i rodoslovnim istraživanjem. S područja općine Jakovlje istražuje prezimena Mihaljek, Jarčan, Tuđen i Šipek.