Ne zaboravimo: Zločin ustaša u Jakovlju 30. prosinca 1944. godine

Južni dio sela, koji se naziva(o) Brijeg, nalazi se na hrbtu odnosno grebenu koje od Gornjeg Kraljevog Vrha preko kote 255 ide prema zapadu. Taj hrbat, odnosno greben nadvisio je sjeverni dio Jakovlja 60 do 80 metara, tako da dominira čitavim selom. Istočno od kapelice Sv. Doroteja bile su tri kuće obitelji Zorko sa gospodarskim zgradama, a cijela obitelj radila je za NOP. U tim kućama smjestili su se 29./30. prosinca 1944. godine Štab Drugog diverzantskog bataljona i Prva četa Drugog diverzantskog bataljona Trećeg diverzantskog odreda. Bataljon se vraćao s akcije postavljanja mine na pruzi kod Ključa tj. Velikog Trgovišća u kojoj je prilikom ophodnje pruge jedan neprijateljski vojnik poginuo i jedan teže ranjen.

Istovremeno, Zagrebački partizanski odred postavio je zasjedu 28. prosinca 1944. godine na cesti kod Krušljevog Sela i napao njemačku motoriziranu pratnju. Smrtno je ranjen njemački general-major Willi Brandner i jedan viši časnik. Brandner je od posljedica ranjavanja umro sljedeći dan. Odred je imao tri poginula — Josipa Popovića, puškomitraljesca, Vida Čižmeka Mokrog, organizatora akcije i Milana Dolovčaka, komandira Druge čete Prvog bataljona zbog nailaska blindiranih kola koja su ih iznenadila na samoj cesti. U iduća dva dana na tom mjestu za odmazdu je obješeno 50 taoca.

Uz to što su obitelji Zorko bile odane NOP-u, njihove kuće bile su izdvojene na kraju sela, bliže šumi, a lokacija je bila pogodna za organizaciju obrane i za povlačenje istočno prema Zagrebačkoj gori. Izbor lokacije razmještaja Štaba i prve čete Drugog diverzantskog bataljona bio je u dobar, ali mjere borbenog osiguranja bile su loše. Iako nije bio običaj diverzanata, postavljen je samo jedan stražar. Te noći padao je snijeg i puhao sjeverac. Budući da su kuće bile blizu jedna drugoj pri šumi, smatralo se da će biti dovoljan jedan stražar da osigura Štab bataljona i 1. četu za vrijeme odmora. Sa druge strane, borci su bili dosta umorni i iscrpljeni, pa je umor učinio svoje te je za kratko vrijeme opreznost bila smanjena.

U noći na 30. prosinca 1944. godine prema Jakovlju je krenula ustaška kaznena ekspedicija koja je imala jedan cilj – odmazdu. Ustaše su neopaženo prišle selu, opkolile južni dio sela, posebno predio oko kuća obitelji Zorko. Malo je nedostajalo da neprijatelj iznenadi partizane, no strah i opreznost ustaša pri nastupanju bili su greška, odnosno slabost koju su iskoristili partizani. Rukovodilac SKOJ-a drugog bataljona Mirko Šimunjak izašao je iz kuće Zorkovih negdje oko dva sata u noći i primijetio je ustaše. Brzo je obavijestio ostale u kući koji su na brzinu navukli na sebe skinute dijelove odjeće i sa automatima iskočili iz kuće i otvorili vatru po neprijatelju koji je krenuo u napad na kuću.

Iznenada je u snježnoj noći došlo do sudara diverzanata i brojnijih ustaških snaga. Vatra iz automata kod jedne kuće Zorkovih omogućila je da su partizani u druge dvije kuće skočili i otvorili vatru po neprijatelju. Puškomitraljezac Jeršek sa balkona – terase jedne kuće otvorio je vatru iz puškomitraljeza i time zbunio neprijatelja. Diverzanti su izvršili proboj iz obruča, ali nisu odstupali istočno prema koti 255 i Zagrebačkoj gori, nego prema jugu i selu Donjoj Bistri, što se kasnije ispostavilo pravilno. Da su se odlučili prema Zagrebačkoj gori, naišli bi na jaku zasjedu ustaša koja je bila postavljena s ciljem da upravo tamo na čistini sačeka partizane i nanese im teške gubitke. Komandant bataljona Josip Car i ostali starješine odlučili su krenuti prema Donjoj Bistri, pa su Prva četa Drugog diverzantskog bataljona i Štab bataljona slijedećeg u Donjoj Bistri bili sklonjeni kod suradnika, a slijedeće noći su preko Zagrebačke gore odmarširali su na sjeveroistok u rajon Planina. U borbi je neprijatelj imao 7 mrtvih i desetak ranjenih vojnika. Diverzanti su bili u pravilu naoružani automatima s mnogo bombi i municije, što je bilo posebno značajno za blisku borbu. Tada je u sudaru s neprijateljem uloga automatskog oružja neosporna, što najčešće odlučuje o ishodu borbe. Ustaše su u Jakovlju doživjeli iznenađenje jer su diverzanti na vrijeme reagirali i probili se. U kratkom ali oštrom sudaru neprijatelj je imao teške gubitke. Zbog toga nije bilo gonjenja diverzanata, a dok su previjeni ranjenici i pokupljeni mrtvi, prošlo je dva sata. Ujutro je počela osveta. Maskirani ustaše, a poneki namazini šmirom (mastilom), izvršili su klanje, ubojstva, pljačku i palež imovine. Solenički Terezija čula je jednog ustašu kako je viknuo: “Majku im božiju, kolji i pali sve od reda”.

Vukašin Karanović, na temelju svjedočenja sudionika tih događaja opisao je događaje koju su uslijedili nakon borbe:

Osvanuo je 30. prosinac, jutro je hladno, a snijeg je pokrio čitav kraj. Da nije rata, pravi zimski ugođaj za doček Nove godine. Ali, bio je rat i ništa od ljepote prirode i zimskih čari. Za mještane Jakovlja, posebno za one iz grupe kuća gdje su te noći bili partizanski diverzanti, bilo je to zlo jutro. Ustaški zapovjednik naredno je da se pohapse svi u kućama Zorko. Ustaše su poput razjarenih zvjeri izgonili muškarce žene, djecu i starce iz kuća na snijeg, gotovo neobučene. »Van, majku vam komunističku, sve ćemo vas poklati«, drali su se Pavelićevi krvnici na mještane Jakovlja. Ustaše su izvodili svoj krvavi pir. Jedna grupa Crne legije ubila je Anu Zorko na pragu kuće. Ana umirući reče: »Prokleti bili izdajnici, zločinci, doći će vam uskoro kraj«. Mladić Ivan Zorko ne plače, šuti. »Gdje su partizani«, viče na njega krupan ustaša kome je duga kosa pokrila čvornovitu glavu pa je više ličio na majmuna nego na čovjeka. »Ne znam ništa, strijeljajte, ustaški gadovi« odgovori prkosno Ivo. Zločinci ga zgrabiše i baciše živog u zapaljenu kuću. Kuće su u plamenu, ustaše ubijaju koga stignu. Bez milosti izrešetaju rafalom petnaestogodišnju djevojku Katicu Zorko, zatim Katicu Vjekoslava Zorka baciše živu u plamen njezina doma. Vrisci i jauci. Ustaše gaze mrtva tijela. Objesili su Lovru Zorka u njegovu voćnjaku, pa se nakon toga vesele i likuju. Maricu Zorko bace u vatru. Mali petogodišnji Stjepan Zorko plače, sklapa ručice i viče: »Nemojte me ubiti«, a ustaški krvnik zakrvavljenih očiju i duge kose hladnokrvno izrešeta rafalom iz automata malog Štefa. Dijete klonu na zemlju, a oko njega se zacrveniše od krvi bijele pahuljice netom palog snijega. Ubiju i staricu Tereziju Zorko (65 godina). Objesiše Vjekoslava Zorka naočigled prestravljenih susjeda, zatim ubiju Zorku Zorko, kćerku i sina. Izgine čitava obitelj. (…) Toga dana ustaše su ubili Anu, Baricu, Katicu, Janka, Josipa i Stjepana Cipek. (…) Bio je to užasan zločin: 18 zvjerski ubijenih ljudi. Osvećivali su se krvnici potomcima Gupca koji su vjerni svome narodu pošli u borbu za slobodu.

Stradanje Barbare, preživjele kćeri Vjekoslava Zorko, opisao je Filip Škiljan u knjizi Hrvatsko zagorje u Drugom svjetskom ratu:

Njezin otac, Vjekoslav, pomagao je i prije partizanima. Ona je u trenutku tragedije imala 10 godina. Prisjeća se kako su oca ustaše odveli i objesili ga na obližnjem hrastu, a kako su sestru Katicu od šest godina, mamu Maricu i brata Stjepana od četiri godine zapalili u kući. Barbara je izbjegla strašnu smrt pobjegavši k majčinoj polusestri. Dok je bježala, ustaše su je pogodili metkom u ruku.

Stradanje obitelji Kuleš opisale su Ivanka i Jela Kuleš iz Jakovlja prilikom sasčušanja svjedoka u okviru optužnice protiv Ante Pavelića i Andrije Artukovića:

Napominjem da kada su ustaše došli u kuću Ivana Kuleša (r. 1920.) najprije su ubili Kuleš Anu na vratima dok je u kući izgorjela Kuleš Mara sa dvoje male djece, Đurđica i Stjepan, jer kada su ustaše počeli paliti nisu ih pustili iz kuće van. Jedan mali dječak po imenu Zvonko nekako je uspio pobjeći da nije izgorio u kući, a isti se sada nalazi u Zagrebu u nekom domu.

Nikola Slatković, član OK Zagreb, koji je tada boravio u Stubičkom kotaru izvijestio je o tom događaju u izvještaju Okružnom komitetu KPH Zagreb:

30. 12. 1944. godine došli su ustaški koljači u selo Jakovlje, blokirali ga, pobili 29 žena, djece i staraca, opljačkali narodnu imovinu, popalili 55 kuća i oko 100 gospodarskih zgrada, u logor odveli 163, uglavnom starca.

Vlado Stopar opisao je događaje u Jakovlju:

Na Staru godinu 1944. provalili su u Jakovlje ustaše u jačini od 2000 ljudi. Bilo je rano ujutro kad su došli, još prije nego što je svanuo dan. Počeli su palež. Popalili su oko 300 kuća, opljačkali seljake, odveli oko 500 komada blaga. No nisu se zadovoljili samo time: pobijeno je, postrijeljano i pobacano u vatru 29 osoba, još 2 osobe umrle su kasnije od rana zadobivenih u tom pokolju, a dva su čovjeka — Alojz i Lovro Zorko — obješeni na jednu voćku kod ceste Zagreb—Donja Stubica.

Prilikom ustaške odmazde u Jakovlju ustaše su, osim ubijanja, paleža i pljačke, zlostavljali i tukli mještane. Rozu Svetec (r. 1897.) ustaše su zlostavljali i ranili puškom u glavu. Ustaše su tukli i obitelj Stjepana i Bare Severin, a Baru (r. 1904.) je jedan ustaša ranio iz puške u grudni koš. Jankec Antona (r. 1908.) ustaše su bacili na zemlju, gazili po njemu i tukli ga na razne načine. Stjepan Zorko (r. 1929.) preživio pokolj pukom srećom jer je bio bos i poskliznuo se kad su počeli pucati u njegovom smjeru.

Vladimir Hlaić, u knjizi 32. divizija NOVJ u tekstu o borcima Stjepanu i Ivanu Zorko iz Jakovlja opisao je dramu šire obitelji Zorko:

U drugoj polovici prosinca 1944. godine Prva kozačka divizija ustremila se dolinom Drave prema Pitomači i Virovitici ne bi li što dublje ušla u bok snaga Crvene armije koje su prodirale kroz Mađarsku. Na put su joj stale Trideset druga divizija i štab Zapadne grupe POH s Prvom zagorskom brigadom. Dok su se brigade Trideset druge divizije – »Braća Radić«, »Matija Gubec« i »Pavlek Miškina« – obračunavale s Čerkezima na prostoru Kloštra, Dinjevca i Pitomače, Prva zagorska brigada je na položajima kod Kozarca vodila borbu s dijelovima 1. ustaško-domobranske divizije koji su upali u Podravinu da bi pomogli 1. kozačkoj diviziji. Pavelićeva divizija nije mogla proći. No kada je pala Pitomača i Mala i Velika Trešnjevica, i Zagorci su se morali povući na nove položaje, kod Sedlarice i Turnašice, gdje se ukopala i Brigada »Pavlek Miškina«. Ono što će Zagorci pokazati 28. i 29. prosinca 1944. na tim položajima, bit će nova potvrda na teškom putu za osvajanje naziva – udarna. U 10 sati prije podne na položajima kod Sedlarice na Zagorce su udarila dva čerkeska puka u sadejstvu s ustašama. Zamet’nula se borba u kojoj su položaji stalno prelazili iz ruku u ruke. Dva dana bez predaha. A onda je brigadi ponestalo municije. I morala je odstupiti na nove položaje. Tu su pali: desetar Stjepan Žujanić iz Zagorskog Sela kod Klanjca, Milan Grošinić iz Gornjeg Orašja, Franjo Cerovec iz Jertovca kod Sv. Ivana Zeline, Đuro Valjak iz Budinščine, Mijo Tisaj iz Cirkovljana kod Preloga, Janko Leljak iz Ravninskoga kod Đurmanca i Stjepan Zorko, komesar čete u Brigadi »Mihovil Pavlek Miškina«, rodom iz Jakovlja, ustaničkog gnijezda na sjevernim padinama Zagrebačke gore. Nitko nije mogao naslutiti, gledajući samrtničke grčeve komesara Stjepana, da je time otpočela prava životna drama šire porodice Zorko iz Jakovlja.

Samo je fašizam mogao ispisati stranice ovakve tragedije kakva se odigrala idućeg dana u Jakovlju ispod sjevernih obronaka Zagrebačke gore. Već sutradan u praskozorje, pretposljednjeg dana 1944. godine, u to ustaničko selo upalo je više od 2.000 ustaša, koje su odmah zaigrale krvavo osvetničko kolo. Tri stotine domova buknulo je za tren u plamenu. Iz plamena i dima ustaše su potjerale mnogobrojna stada jakovljanskih volova i krava, a žitelje, mahom djecu, žene i starce, sabile u gomile nemilosrdno ih tukući. I onda je počelo istrebljenje. Trideset i jedan Jakovljan je presječen rafalom, proboden bajunetom, bačen u vatru ili obješen. Žrtve tog krvavog pira bili su: Ivan (Petra) Zorko, dvadesetpetogodišnji mladić, bačen živ u vatru; Ana (Vjekoslava) Zorko – ubijena; Katica (Mije) Zorko, petnaestogodišnja djevojčica, izrešetana rafalima; Katica (Vjekoslava) Zorko, izgorjela u vatri svog doma; Lovro (Ivana) Zorko, obješen u voćnjaku, Marica (Mate) Zorko, bačena u vatru; Stjepan (Mije) Zorko, sedamnaestogodišnjak, izrešetan rafalima; Stjepan (Vjekoslava) Zorko, petogodišnji dječak, bačen živ u vatru; Terezija Zorko, šezdesetpetogodišnja starica, presječena rafalom; Vjekoslav (Ivana) Zorko, obješen pred očima prestravljenih suseljana; Zorka (Vjekoslava) Zorko i Zvonko Zorko, starac, ubijeni. Petnaest Jakovljana iz iste krvne loze ugradilo je život za slobodu nove Jugoslavije i nove Hrvatske. U krvavom piru nestala je i druga porodica, izrasla iz krvne loze Cipek. Pretposljednji dan 1944. godine nisu preživjeli – Ana, Barica, Janko, Josip, Katica i Stjepan Cipek. To je bila teška osveta ustaša zbog opredjeljenja Jakovljana za revoluciju. Jer Jakovlje nije priznalo ustašku vlast od prvog dana njezina uspostavljanja.

Iako navedena svjedočenja neznatno odstupaju jedna od drugih, razlikuju se u broju ubijenih. Dana 30. prosinca 1944. godine u Jakovlju su u kaznenoj ekspediciji ubijeni:

 1. Cipek Barica, Mije (Jakovlje, 30. rujna 1937. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Ubijena prilikom ustaške odmazde.
 2. Cipek Josip, Antuna (Jakovlje, 3. ožujka 1900. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Bio je politički radnik NOB–e. Kada su došle ustaše u njegovu kuću počeli su pljačkati raznu robu. Zapalili su štalu, dva svinjca, 30 metara sijena, a izgorjelo je i dosta kućnog inventara. Ustaše su ga uhitile i na njega natovarili razne stvari da ih nosi. Nakon izlaska iz sela ubili su ga puškom i prerezali mu vrat. Bio je oženjen s Anom Cipek s kojom je imao šestero djece.
 3. Cipek Juraj, Janka (Jakovlje, 25. ožujak 1867. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Ubijen prilikom ustaške odmazde.
 4. Cipek Katica, Mije (Jakovlje, 14. listopada 1930. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Ubijena prilikom ustaške odmazde.
 5. Cipek Vid, Janka (Jakovlje, 1. lipnja 1883. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Ubijen prilikom ustaške odmazde.
 6. Fijan Franjo, Mije (Jakovlje, 9. siječnja 1863. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Ubijen prilikom ustaške odmazde. Strijeljan je u glavu.
 7. Grgec r. Bočina Franca, Pavla (Jakovlje, 2. veljače 1863. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Izgorjela u svojoj kući prilikom ustaške odmazde.
 8. Horvatović Franjo, Pavla (Jakovlje, 3. travnja 1893. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Podatak o njegovoj smrti upisan je u Status duša.
 9. Hribar Josip, Jurja (Jakovlje, 15. ožujka 1925. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Ubijen prilikom ustaške odmazde.
 10. Ivček Valent, Florijana (Jakovlje, 1. veljače 1920. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Ubijen prilikom ustaške odmazde.
 11. Kalčiček r. Klanfar Bara, Pavla (Jakovlje, 18. lipnja 1892. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Ustaše su ju bacili na zemlju, gazili po trbuhu, skakali joj po glavi i zaklali ju bajonetom od čega je umrla istog dana.
 12. Kuleš Ana, Petra (Jakovlje, 30. studenog 1920. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Izgorjela u svojoj kući koju su zapalile ustaše. Podatak o njenoj smrti upisan je i u Status duša.
 13. Kuleš r. Šimek Marija, Josipa (Jakovlje, 24. svibnja 1888. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.), kućanica. Izgorjela u kući sa svoje dvoje male djece.
 14. Kuleš Ružica, Ivana (Jakovlje, 6. listopada 1943. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Izgorjela u roditeljskoj kući koju su zapalile ustaše. Podatak o njenoj smrti upisan je i u Status duša.
 15. Kuleš Stjepan, Ivana (Jakovlje, 18. srpnja 1941. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Izgorio u roditeljskoj kući koju su zapalile ustaše. Podatak o njegovoj smrti upisan je i u Status duša.
 16. Papa Gabrijel, Blaža (Jakovlje, 18. ožujka 1896. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Ustaše su ga natjerali da uđe u štalu koja je bila u plamenu.
 17. Petolas r. Zorko Sofija, Ivana (Jakovlje, 8. travnja 1883. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Ubijena prilikom ustaške odmazde.
 18. Skender Vid, Valenta (Jakovlje, 20. svibnja 1928. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Strijeljan prilikom ustaške odmazde.
 19. Zorko r. Klanfar Ana, Petra (Jakovlje, 4. ožujka 1869. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Ubijena prilikom ustaške odmazde.
 20. Zorko Ivan, Petra (Jakovlje, 16. kolovoza 1912. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Ubijen u Jakovlju prilikom ustaške odmazde. Bačen je živ u vatru.
 21. Zorko Katica, Vjekoslava (Jakovlje, 4. kolovoza 1938. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Bačena u vatru prilikom ustaške odmazde. Katica je bila Vjekoslavova i Maričina kćer.
 22. Zorko Lovro, Ivana (Jakovlje, 29. srpnja 1880. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Obješen je kod Stubla (križanje ul. Svete Doroteje i Zagrebačke, kod Fingule). Bio je oženjen s Francikom r. Brezec s kojom je imao jedanaestero djece.
 23. Zorko r. Kalčiček Marica, Mate (Jakovlje, 22. listopada 1912. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Bačena u vatru prilikom ustaške odmazde. Bila je udana za Vjekoslava s kojim je imala petero djece. Dvoje djece je umrlo u dječjoj dobi prije Drugog svjetskog rata, a dvoje su ubile ustaše 30. prosinca 1944. godine. Rat je preživjela samo kći Barbara.
 24. Zorko Stjepan, Vjekoslava (Jakovlje, 24. listopada 1940. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Bačen živ u vatru prilikom ustaške odmazde. Stjepan je bio Vjekoslavov i Maričin sin.
 25. Zorko r. Vori Terezija, Josipa (Jakovlje, 25. rujna 1888. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Ubijena u Jakovlju prilikom ustaške odmazde.
 26. Zorko Vjekoslav, Ivana (Jakovlje, 20. lipnja 1899. – Jakovlje, 30. prosinca 1944.). Obješen prilikom ustaške odmazde. Bio je oženjen s Maricom r. Kovačiček s kojom je imao petero djece. Dvoje djece je umrlo u dječjoj dobi prije Drugog svjetskog rata, a dvoje su ubile ustaše 30. prosinca 1944. godine. Rat je preživjela samo kći Barbara.

Od posljedica ranjavanja umrli su:

 1. Grgec Kazimir, Stjepana (Jakovlje, 1. ožujka 1871. – Zagreb, 26. siječnja 1945.). Stradao je u odmazdi, a umro je u Zagrebu u ambulanti.
 2. Jankec Juraj (Jakovlje, 23. travnja 1909. – Jakovlje, ?). Bio je oženjen s Josipom / Pepicom Jankec r. Ilijaš Pisk. Ustaše su ga uhvatile u kući prilikom racije 30. prosinca 1944. godine, tukli ga i otjerali u Zagreb u zatvor gdje se nalazio dulje vremena. Kad je došao kući isprebijan i izmrcvaren podlegao je smrti.
 3. Kalčiček David (Jakovlje, 30. prosinca 1867. – Jakovlje, 3. siječnja 1945.). Prilikom paljenja Jakovlja 30. prosinca 1944. godine borio se sa ustašama da mu ne zapale štalu, ali ga je jedan ustaša udario rogljama od čega je pao u nesvijest, a nakon četiri dana umro je od posljedica.

Ratni zločinac Erich Lisak, ustaški časnik, potpisivao je odluke o odmazdama, uhićenjima, upućivanjima u logore i strijeljanjima. Nakon što je uhićen nakon rata, saslušan je 24. siječnja 1946. godine u kancelariji Odjeljenja Zaštite Naroda za grad Zagreb. U svom svjedočanstvu je rekao:

Odmazde su se vršile nad onim osobama za koje se ustanovilo tokom istrage da su ili djelatni partizani i kao takovi uhvaćeni ili simpatizeri partizana koje su oni u svakom pogledu i svakom zgodom djelotvorno pomagali. U takovim slučajevima vršile su se odmazde na temelju odnosne zakonske odredbe, koja je bila proglašena davno prije nego sam ja postao glavni ravnatelj Ravsigura. Do same odluke o izvršenju odnosne nad pojedinom osobom, dolazilo se na slijedeći način: Predlog za odmazdu dostavljalo bi odnosno Župsko redarstvo političkom odjelu Ravsigura. Tu bi pročelnik ili osoba po njemu zato određena ispitala sadržaj zapisničkog saslušanja, te bi nakon ustanovljenja opravdanja predloga i nakon parafiranja pročelnik spis dostavljala uredu glavnog ravnatelja. Glavni bi ravnatelj tek nakon takovog postupka donio konačnu odluku. Istim putem se išlo kad se trebalo donijeti odluku o upućivanju u logor na trajanje do 3 godine. Za vrijeme dok sam ja bio glavni ravnatelj slučajevi primjenjivanja zakonske odredbe o zaštitnim mjerama odnosno odmazdama ponavljali bi se nešto češće nego do onoga doba, obzirom na pojačani rad diverzantskih skupina partizana u ono vrijeme. Glavno ravnateljstvo primjenjivalo bi spomenutu zakonsku odredbu isključivo u onim slučajevima gdje su prigodom partizanskih atentata stradale građanske osobe. U slučajevima kad su stradali pojedinci, pripadnici oružanih snaga, uslijed takovih atentata iz zasjeda, mjere bi poduzimalo ono vojno tijelo kojemu su dotične žrtve pripadale. Od važnijih slučajeva odmazde navađam onaj izvršen prigodom atentata na njemačkog generala Brantnera, te zapovjednika grada Zagreba, generala Gregurića, koji se sa generalom Brantnerom vozio u istom automobilu. Tu je zapravo izvršena odmazda u zajednici sa redarstvom oružanih snaga tj. vojnim redarstvom obzirom na vojne činove žrtava. Glavno je pak ravnateljstvo u postupku bilo angažirano željom glavnog zapovjednika Feldžandarmerie u Hrvatskoj generala Kammerhofera, koji je tražio da se tim povodom justificira najmanje 150 osoba, a sravni sa zemljom Krušljevo selo i Slatina, sela u čijoj neposrednoj blizini je napad izvršen na generala Brantnera i generala Gregurića. Glavno je ravnateljstvo sa svoje strane stajalo na stanovištu da se ne smije upotrijebiti više od 30 osoba za odmazdu. Na inzistiranje generala Kammerhofera konačno je odlučeno da broj justificiranih bude 50. Krušljevo selo i Slatina nisu bili dirani, nego je dan kasnije izvršena jedna oružana akcija u selu Jakovlju i tom zgodom spaljeno je nekoliko kuća odnosno štala iz kojih je bilo pucano na pripadnike naših oružanih snaga. Tom prilikom čule su se detonacije u tim zgradama, što je bio dokaz da je bila izvjesna količina eksplozivnog materijala tamo spremljenog. Iako su se Nijemci prijetili, da ukoliko u cijelosti ne bude udovoljeno njihovom zahtjevu, da će oni na svoj način izvršiti odmazdu, a preostalo ljudstvo iz Krušljevog sela i Slatine odvesti u njemačke logore, to ipak nakon konačne odluke Ravsigura nisu ništa dalje u tom pravcu poduzimali. Osobe nad kojima je tom zgodom izvršena odmazda bile su uhićene u većini po redarstvu oružanih snaga, te tamo i zapisnički preslušane. Osim manji dio bio je predložen po Župskom redarstvu veliku župu Gora-Prigorje, na kojem se području atentat izveo.

Svjedočenja stanovnika o ustaškim zločinima

Nakon rata, prilikom sastavljanja optužnice protiv Ante Pavelića i Andrije Artukovića, saslušano je 157 svjedoka iz jakovljanskog kraja. U dokumentu ne postoji datum saslušanja svjedoka. Za neke osobe upisali su godine starosti umjesto godine rođenja. Primjerice u vrijeme davanja izjava, Seničić Roza (r. 28.8.1894.) je imala 65 godina, Papa Vjekoslava (r. 26.3.1899.) je imala 59 godina, a Papa Jaga (r. 23.12.1891.) je imala 67 godina iz čega proizlazi da su saslušanja svjedoka izvršena najvjerojatnije 1958. ili 1959. godine.

Sljedeći svjedoci dali su podatke o materijalnoj šteti za vrijeme ustaških odmazda u Jakovlju: Bertol Barica, Bočina Alojz, Bočina Andrija, Bočina Dragica, Bočina Juraj, Borovec Gabro, Borovec Jelica, Borovec Josip, Borovec Ljudevit, Borovec Mato, Borovec Pavao, Borovec Petar, Brcko Stanko, Bredak Marica, Cipek Agata, Cipek Ana, Cipek Dragica, Cipek Franca, Cipek Franjo, Cipek Ignac, Cipek Ivan, Cipek Marija, Cipek Mato, Cipek Mijo, Cipek Pavao, Coha Ana, Coha Barica, Coha Gabrijela, Coha Grga, Coha Ivka, Coha Marija, Coha Marko, Coha Slavka, Coha Stjepan, Coha Vid, Fijan Blaž, Fijan Ivan, Fijan Jelica, Fijan Josip, Fijan Juraj, Fijan Tomo, Fijan Vid, Franjo Ignac, Gajski Josip, Gajski Mato, Golubić Slava, Grgec Đuro, Grgec Marko, Grgec Pavao, Grill Draga, Horvatović Franjo, Horvatović Marica, Horvatović Mato, Horvatović Mijo, Horvatović Stjepan, Hribar Josip, Hribar Mato, Ivček Antun, Ivček Florijan, Ivček Mato, Jankec Antun, Jankec Josipa, Jarčan Barica, Kalčiček Marija, Kalčiček Stjepan, Kalčićek Barica, Kalčićek Franjo, Klančir Alojz, Klančir Katica, Klančir Martin, Klančir Vid, Klanfar Jaga, Klanfar Ljubica, Klanfar Marija, Klanfar Mato, Klanfar Petar, Klanfar Stjepan, Klanfar Terezija, Klanfar Vid, Kokot Pavel, Krkač Jaga, Krkač Marko, Krkač Mato, Krkač Vid, Kuleš Ivan, Kušelić Blaž, Kušelić Stjepan, Mihaljek Alojz, Papa Anica, Papa Francika, Papa Jaga, Papa Jelena, Papa Kata, Papa Ljubica, Papa Martin, Papa Pavao, Papa Vjekoslava, Petolas Blaž, Petolas Josip, Petolas Marija, Petolas Valent, Piškor Gabrijela, Piškor Stjepan, Poturica Bara, Poturica Blaž, Poturica Ivan, Poturica Marija, Poturica Stjepan, Pucko Vid, Pučić Josip, Pučić Katica, Pučić Pavao, Ruškač Grga, Ruškač Ivan, Ruškač Juraj, Seničić Ana, Seničić Ana, Seničić Franca, Seničić Gena, Seničić Gera, Seničić Grga, Seničić Ignac, Seničić Kata, Seničić Martin, Seničić Martin, Seničić Roza, Seničić Slavko, Seničić Valent, Seničić Valent, Seničić Vid, Senićić Slava, Severin Bara, Severin Katica, Severin Petar, Severin Stjepan, Skender Franjo, Skender Marko, Solenički Anka, Solenički branko, Solenički Terezija, Svetec Juraj, Šimek Marija, Vodopija Andrija, Vodopija Ivan, Vrabec Luka, Vrabec Valent, Vrabec Vid, Vranešić Marica, Vranešić Mirko, Vranešić Stjepan, Vrhovec Stjepan, Zorko Franjo, Zorko Franjo, Zorko Kata, Zorko Medardo i Zorko Nikola.

Svjedočanstva osoba iz jakovljanskog kraja, upisana u Zapisnike svjedoka o ubijanju stanovnika i paležu sela Cerje, Brdo, Jesenje Gornje, Lužani, Jakovlje, Hromac, kotar Krapina, odnose se većinom na paljenje Jakovlja 30. prosinca 1944. godine. U Zapisnik su unesena i sjećanja na ubijanje nekoliko osoba u razdoblju od kraja 1943. do početka 1945. godine (svjedovi: Bužinec Anka, Đunđek Slava, Poturica Blaž, Solenički Vid, Franjo Ignac, Grill Draga). Svjedočanstva su unesena redom kojim su unesena u Zapisnik:

 1. Vranešić Marica, kći Petra i Slavice, r. 1939., Jakovlje, kbr. 51: Dana 30.XII.1944. godine došli su ustaše u moje selo kojom prilikom su opljačkali u mojoj kući jedno odijelo i ostalog rublja u vrijednosti od 15.000 dinara.
 2. Pučić Josip, Jurja i Jele, r. 1907., Jakovlje, kbr. 418: Koncem 1944. godine meni su ustaše opljačkali sve rublje koje smo imali u kući. Zapaljena mi je štala s oko 80 metara sijena i raznih dasaka. Sva ukupna vrijednost današnja iznosila bi 1.420.000 dinara.
 3. Solenički Anka, Vida i Jage, r. 1911., Jakovlje, kbr. 461: Meni su ustaše opljačkale razne vrijednosti iz kuće, što bi danas iznosilo oko 132.000 dinara. Osim toga, oduzeli su mi gotovih novaca 100.000 kuna.
 4. Cipek Ignac, Pavla i Malče, r. 1914., Jakovlje, kbr. 301: Meni su ustaše opljačkali razno rublje, plahte, odijela, ženski veš itd., a izgorio je jedan krevet s posteljinom. Današnja vrijednost opljačkane imovine iznosila bi oko 100.000 dinara.
 5. Petolas Jela, kći Maksa, r. 1912., Jakovlje kbr. 268: Imenovanoj su ustaše zapalili jednu štalu, jednu sušu, štagalj, sijeno, svinjce, bačve, kojom prilikom je uništeno dva hektolitara vina, te je poljoprivredni alat izgorio. Današnja vrijednost bi iznosila oko 400.000 dinara.
 6. Bužinec Anka, kći Jakoba i Klare, r. 1911., Jakovlje, kbr. 511: Koncem 1944. godine došli su ustaše u moje selo i uhapsili mog muža Bužinec Stjepana, kojom prilikom su ga zlostavljali, odveli u Donju Bistru, gdje su ga strijeljali.
 7. Đunđek Slava, kći Petra i Bare, r. 1920., Jakovlje, kbr. 489: Koncem 1944. godine došle su ustaše u moje selo, uhvatili moga muža, odveli su ga na cestu prema Zagrebu, gdje su ga strijeljali.
 8. Poturica Blaž, sin Josipa, r. 1881., Jakovlje, kbr. 367: Koncem 1944. godine došli su maskirani ustaše u moju kuću i zlostavljali moju kćer. U isto vrijeme počeli su i mene zlostavljati. Toga puta uzeli su mi 230 litara vina, upalili dva stoga kukuruznice, a zatim uhapsili mog sina starog 20 godina, te su ga ubili pred kućom Lončar Ivan iz Jakovlja.
 9. Solenički Vid, sin Franje i Magdalene, r. 1891., Jakovlje, kbr. 463: Koncem 1944. godine došli su maskirane ustaše u moju kuću, tražili su mog sina zvanog Solenički Franjo, kojeg su uhapsili, odveli i ubili u selu Jakovlju.
 10. Grgec Đuro, sin Franje, r. 1904., Jakovlje, kbr. 130: Koncem 1944. godine u moje selo došli su ustaše kojom prilikom su opljačkali u mojoj kući raznog odijela, rublja u vrijednosti prema danas oko 500.000 dinara. Osim toga uzeli su mi gotovih novaca 100.000 kuna. Mene su uhapsili i otjerali u Zagreb u Savsku cestu gdje sam se nalazio mjesec dana.
 11. Kokot Pavel, sin Stjepana i Marije, r. 1895., Jakovlje, kbr. 126: Istog dana kao što je i naprijed navedeno, došli su ustaše u moje selo, kojom prilikom su kod mene opljačkali raznu robu: odijela, veša, dva vola, tri krave, dva komada debelih svinja, tri komada mršavih svinja, a u isto vrijeme izgorjela mi je štala, te se vrijednost opljačkane i popaljene imovine cijeni danas na oko 400.000 dinara. Toga dana ustaše su nas uhapsili i otjerali u Zagreb na Savsku cestu gdje sam se nalazio oko mjesec dana.
 12. Horvatović Franjo, sin Mije, r. 1919., Jakovlje, kbr. 308: Meni su također ustaše opljačkali raznu robu u vrijednosti od 100.000 dinara. Tom prilikom ustaše su doveli na moje dvorište Cipek Josipa iz Jakovlja, kojem su prerezali grlo i na taj način ga zaklali.
 13. Cipek Agata, kći Josipa i Lucije, r. 1899., Jakovlje, kbr. 302: Izjavljuje da je koncem 1943. godine zapaljena kuća i ostale zgrade Cipek Josipa iz Jakovlja, koji sada živi u Zagrebu, Gornji Bukovac, sin Andrije. Paljevinu su izvršile ustaše. Sva ukupna vrijednost ispaljene imovine danas bi iznosila 1.500.000 dinara.
 14. Svetec Juraj, sin Josipa i Roze, r. 1919., Jakovlje, kbr. 70: Ustaše su došli u njezinu kuću, odnosno u moju kuću i tražili mene, a kada me nisu našli kod kuće počeli su paliti. Tako su mi zapalili kuću, štalu, štagalj, svinjac, u svinjcu 4 komada svinja, a u štali je izgorjelo tri komada blaga i razno poljoprivredno oruđe. Ukupna današnja vrijednost popaljene imovine iznosila bi oko 1.700.000 dinara. Kada su zapalili gospodarske zgrade, počeli su zlostavljati moju majku gdje su je ranili iz puške u glavu.
 15. Bočina Juraj, sin Petra, r. 1897., Jakovlje, kbr. 156: Meni su ustaše opljačkale u kući razne stvari kao rublje, zlatni sat i mnoge druge stvari od sitne robe, koja vrijednost bi danas iznosila oko 60.000 dinara.
 16. Krkač Jaga, kći Andrije, r. 1890., Jakovlje, kbr. 44: Meni su ustaše opljačkali izvjesne stvari u kući u vrijednosti od 10.000 dinara. Tom prilikom mene su ustaše uhvatili, bacili me na zemlju, dvojica su me držali, a treći mi je uzimao novac iz džepa, oko 60.000 kuna.
 17. Vodopija Andrija, sin Davida, r. 1914., Jakovlje, kbr. 422: Koncem 1944. godine došli su ustaše oko 11 sati pokraj moje kuće, sa sobom su nosili jednog mrtvog ustašu. Kada su došli do moje kuće dobili su naređenje da pale i kolju. Na to su ustaše odmah pucali na moju kuću i bacili bombu u moju kuću. Kako je kuća bila zatvorena nije došlo do većeg požara osim što mi je izgorio jedan krevet sa posteljinom i jedan dio rublja u vrijednosti oko 25.000 dinara.
 18. Vranešić Stjepan, sin Florijana, r. 1896., Jakovlje, kbr. 23: U moju kuću su došli dvojica ustaša gdje su nas počeli tući i tom prilikom opljačkali su mi jednu svinju, tri krave, a izgorjela mi je štala, štagalj, jedna soba drvena i oko 40 metara sijena, te sav poljoprivredni alat. Današnja vrijednost navedenih štete iznosila bi oko 350.000 dinara. Toga da da su mene uhapsili, otjerali me u Savsku cestu gdje sam se nalazio oko dva mjeseca u zatvoru.
 19. Gajski Josip, sin Andrije i Mare, Jakovlje, kbr. 202: Ustaše su mi opljačkali nova kola, 300 litara vina i drugi poljoprivredni alat, koje stvari bi danas iznosile ukupno oko 80.000 dinara.
 20. Pučić Katica, kći Franje i Barice, r. 1935., Jakovlje, kbr. 405: Vlasnik kuće o kojoj govori Pučić Katica oštećen je po ustašama u raznoj robi, rublju, itd. u vrijednosti od oko 70.000 dinara. Ovo se odnosi na Pučić Franju iz Jakovlja.
 21. Ivček Florian, sin Andrije, r. 1891., Jakovlje, kbr. 336: U moju kuću su došle ustaše kojom prilikom su mi ubili sina, a zatim nastavili sa pljačkom. Vrijednost koju su odnijeli iznosila bi danas oko 100.000 dinara. Sina Valenta su ustaše ubili na cesti.
 22. Solenički Branko, sin Bare, r. 1938., Jakovlje: U moju kuću je došla oko 5 ustaša maskiranih, istjerali su nas sve na polje, a oni su počeli pljačkati i paliti, tako mi je izgorjela jedna štala, oko 10 metara sijena, jedna junica i neke stvari druge koje su opljačkane. Sva ukupna vrijednost danas bi iznosila oko 300.000 dinara.
 23. Kušelić Stjepan, sin Gašpara, r. 1928., Jakovlje, kbr. 76: Kada su ustaše došli u moju kuću, sve su nas istjerali na polje, a oni su počeli pljačkati neke vrijednije stvari u kući, a zatim su zapalili kuću u koji je izgorio sav namještaj, šivaća mašina i veći dio rublja i posteljine. Ukupna današnja vrijednost iznosila bi oko 900.000 dinara. Ja sam toga dana i moj otac bili uhapšeni i otjerani u Zagreb u Savsku cestu.
  Coha Barica, kći Grge i Slavice, r. 1923., Jakovlje, kbr. 11: Meni je izgorjela kuća, svinjac sa svinjama, zatim su opljačkali dvije krave, jedno tele i još niz drugih sitnih stvari, te se sva ukupna šteta cijeni danas na oko 200.000 dinara.
 24. Vrabec Valent, sin Franje i Monike, r. 1919., Jakovlje, kbr. 60: K meni su došli ustaše i htjeli zapaliti kuću, ali kuća nije izgorjela, već je izgorio namještaj u kući i nešto rublja, dok su mi otjerali dvije krave i odnijeli neki štof. Današnja vrijednost popaljene i opljačkane robe iznosila bi oko 400.000 dinara.
 25. Borovec Petar, sin Marka, r. 1898., Jakovlje, kbr. 152: Sjeća se da su 1944. godine došli ustaše oko 7 sati do njegove kuće, kojom prilikom su mi zapalili štalu, zatim su izgorjela jedna seljačka kola, 4 q krumpira, uništeno 200 litara vina i druge živežne namirnice, u današnjoj vrijednosti oko 300.000 dinara.
 26. Seničić Franca, kći Jure i Tereze, stara 67 godina, Jakovlje, kbr. 273: U moju kuću došli su ustaše maskirani, tako da ih nismo prepoznali i istjerali su nas iz kuće, a zatim počeli paliti. Tako mi je izgorjela kuća, štala, jedna krava, oko 35 q sijena, jedan svinjac i ostali razni poljoprivredni alat. Šteta se danas može cijeniti na oko 300.000 dinara.
 27. Borovec Pavao, sin Jakoba i Magde, r. 1883., Jakovlje, kbr. 159: Meni su ustaše zapalili štalu i tom prilikom su izgorjela jedna seljačka kola, oko 10 q sijena i ostali poljoprivredni alat. Šteta se cijeni u vrijednosti na oko 350.000 dinara.
 28. Seničić Slava, kći Josipa i Jelice, r. 1908., Jakovlje, kbr. 272: Kada su došli u moju kuću ustaše, tražili su me da li imadem novaca da im dam, kako im novac nisam dala, istjerali su mene i moju djecu iz kuće i počeli sa paljenjem. Tom prilikom izgorjela mi je kuća, oko 400 kg pšenice, 100 kg raži, 50 kg graha, 600 kg krumpira, vinsko posuđe, štala, jedno krmče, dvije krave, oko 20 metara sijena i ostali poljoprivredni alat. Sva navedena šteta, što mi je izgorjelo, danas bi vrijedila oko 800.000 dinara.
 29. Petolas Valent, sin Grge i Jage, r. 1910., Jakovlje, kbr. 269: Ja sam ležao u krevetu bolestan kada su došle ustaše u moju kuću i odmah su naredili da moramo izaći iz kuće, da istjeramo blago iz štale, koje su oni potukli, oduzeli mi oko 38.000 kuna, a zatim su nastavili sa paljenjem. Tako mi je izgorjela kuća, a u istoj sav kućni namještaj i inventar, sve živežne namirnice, i poljoprivredni alat, a jednu kravu su mi otjerali ustaše. Te se cjelokupna šteta popaljene imovine cijeni na oko 450.000 dinara. Tom prilikom ja sam bio otjeran u Zagreb u Savsku cestu gdje sam se nalazio oko dva mjeseca u zatvoru.
 30. Ruškač Grga, sin Nikole i Tereze, r. 1893., Jakovlje kbr. 65: Prilikom ustaške akcije u selu Jakovlje došle su k meni ustaše, naredili mi da istjeram blago iz štale, zatim sam morao dati novac koji sam imao oko 800.000 kuna. Kada su to pljačkali onda su mi zapalili štagalj, štalu, tri šupe, oko 60 metara sijena, sav inventar i poljoprivredni alat, a otjerali su mi šest komada blaga. Današnja vrijednost popaljene imovine iznosila bi preko 800.000 dinara. Istovremeno mene su uhapsili, otjerali me u Zagreb u Savsku cestu gdje sam se nalazio oko dva mjeseca nakon čega sam pušten kući.
 31. Ribar Mato, sin Josipa i Ane, r. 1907., Jakovlje, kbr. 162: Gore navedenog dana došli su ustaše i u moju kuću i tom prilikom zapalili su štalu, klijent, svinjce, 30 metara sijena je izgorjelo, štagalj i ostale gospodarske zgrade. Raznovrsni inventar i poljoprivredno oruđe, dosta živežnih namirnica i niz drugih sitnih predmeta koja šteta bi danas iznosila u vrijednosti preko 900.000 dinara.
 32. Golubić Slava, kći Franje i Vere, r. 1911., Jakovlje, kbr. 298: I meni su ustaše zapalili kuću, štalu, štagalj, u kući je izgorio sav kućni namještaj, posteljina, rublje, vinsko posuđe, živežne namirnice, 70 kg svinjskog mesa, 50 kg masti i razni drugi poljoprivredni alat. Nastala šteta tom paljevina danas bi iznosila oko 950.000 dinara.
 33. Severin Bara, kći Jurja i Julike Vodopija, r. 1904., Jakovlje: Meni su također ustaše zapalili kuću, štalu, štagalj, senjak sa sijenom, u kući sav kućni inventar, namještaj, posteljinu i rublje, a u štaglju sav ostali poljoprivredni alat i izvjesni dio poljoprivrednih živežnih namirnica. Tom prilikom ustaše su tukli moju familiju, a mene je jedan ustaša ranio iz puške u grudni koš. Šteta popaljene imovine danas bi iznosila oko 850.000 dinara.
 34. Seničić Grga, sin Tome i Dore, r. 1895., Jakovlje, kbr. 271: U moju kuću je došlo oko 10 ustaša koji su imali na licu neke marame kako ih se ne bi moglo prepoznati. Tom prilikom najprije su mi zapalili štalu, zatim kuću od čega izgorio sav namještaj posteljina i drugi razni inventar, koja šteta se danas cijeni na preko 400.000 dinara.
 35. Horvatović Mijo, sin Andrije i Sofije, r. 1887., Jakovlje. kbr. 297: Kada su došli ustaše u moju kuću maskirani, istjerali su nas van, a oni su počeli neke stvari pljačkati, zatim su počeli paliti. Tako su mi izgorjele dvije kuće, jedna štala sa četiri krave, u kućama sav namještaj, posteljina, rublje, i sve živežne namirnice i raznih poljoprivredni alat. Gore navedena uništena imovina danas bi iznosila oko milion i petstotina dinara. Istog dana mene su uhapsili i otjerali u Zagreb gdje sam se nalazio dva mjeseca u Savskoj cesti.
 36. Cipek Dragica, kći Josipa i Kate, stara 51 godinu, Jakovlje: Meni su također ustaše zapalili jednu štalu u kojoj su bila tri komada rogatog blaga koje je izgorjelo, zatim oko 90 m sijena i ostali sitni inventar. Gornja šteta danas bi iznosila oko 800.000 dinara. Tom prilikom ustaše su mog muža otjerali u Zagreb u Savsku cestu gdje se nalazio u zatvoru dva mjeseca, kojom prilikom su ga ustaše tukli i mučili na razne načine.
 37. Cipek Franjo, sin Jure i Dragice rođen 1898., Jakovlje kbr. 307: Meni su ustaše također zapalili štalu, 20 m sijena, jedan štagalj, te tom prilikom u navedenim gospodarskim zgradama izgorio razni poljoprivredni alat i druge sitne stvari. Šteta koja mi je nastala prilikom samog paljenja iznosila bi danas oko 500.000 dinara.
 38. Papa Jelena, kći Martina i Kate, stara 58 godina, Jakovlje, kbr. 173: Meni su ustaše zapalili jednu štalu, dva svinjca, u njima dva komada svinja, 10 m sijena, te razne druge poljoprivredni alat. U današnjoj vrijednosti oko 500.000 dinara.
 39. Pucko Vid, sin Mije, r. 1904., Jakovlje, kbr. 167: Meni su ustaše opljačkali četiri komada rogatog blaga, 150 litara vina, još neke druge sitne stvari, koja vrijednost se cijeni na oko 300.000 dinara.
 40. Piškor Stjepan, sin Petra, r. 1907., Jakovlje, kbr. 494: Meni je zapaljena štala, 25 metara sijena, dva svinjca. Tom prilikom izgorjela je jedna svinja od 55 kg i izvjestan dio živežnih namirnica i rublja. Ukupna današnja vrijednost iznosila bi oko 150.000 dinara.
 41. Klanfar Vid, sin Pavla, r.1902., Jakovlje, kbr. 43: Meni je zapaljena kuća, jedna klijent, jedan svinjac, 10 metara žita, 5 metara kukuruza, 5 metara krumpira, 3 hekta vina i razni kućni inventar, posteljina i drugo. Današnja vrijednost oko 600.000 dinara.
 42. Coha Vid, sin Nikole, r. 1899., Jakovlje, kbr. 16: Meni su ustaše opljačkali živežne namirnice i odnijeli 200.000 kuna gotovih novaca, koja vrijednost bi danas iznosila oko 15.000 dinara. Tom prilikom bio sam uhapšen i otjeran u Zagreb u Savsku cestu u zatvor.
 43. Fijan Ivan, sin Jure, r. 1924, Jakovlje, kbr. 339: Meni su ustaše zapalili štagalj, jedan svinjac i drugi poljoprivredni alat, tako da se ta vrijednost popaljene imovine cijeni na preko 200.000 dinara.
 44. Franjo Ignac, sin Antuna, r. 1880., Kraljev Vrh, kbr. 97: Kada su došli ustaše u moju kuću, nas su istjerali na dvorište i tom prilikom ubili mog djeda (oca, op.a.) zvanog Franjo Antun. Zatim su zapalili kuću, štalu, štagalj, oko 13 metara sijena, i izvjestan dio živežnih namirnica koje su izgorjele u kući sa namještajem i posteljinom. Ukupna vrijednost danas bi iznosila oko 650.000 dinara.
 45. Seničić Slavko, sin Stjepana, r. 1912., Jakovlje, kbr. 380: Meni je zapaljena štala, suša, štagalj, građevinski drveni materijal, 30 metara sijena, 15 metara slame, otjerano mi je tri komada rogatog blaga, jedna velika krmača i perad. Materijalna šteta iznosila bi danas oko 500.000 dinara.
 46. Papa Ljubica, kći Luke i Jelene, r. 1919., Jakovlje, kbr. 172: Meni je zapaljena kuća i sav kućni namještaj sa posteljinom, veća količina živežnih namirnica i razni poljoprivredni alat. Šteta danas bi iznosila oko 450.000 dinara. Tom prilikom su uhapsili (i odveli, op.a.) mog oca u Zagreb u zatvor gdje se nalazio oko dva mjeseca.
 47. Borovec Jelica, kći Luke i Rozalije, r. 1909., Jakovlje, kbr. 19: Meni je izgorjela jedna štala, štagalj, svinjac, oko 1.000 kg sijena i otjerali mi dva komada rogatog blaga i dva komada svinja. U kući je izgorjelo pokućstvo sa posteljinom. Današnja vrijednost iznosila bi oko 800.000 dinara.
 48. Papa Katica, kći Josipa i Marije, r. 1896., Jakovlje, kbr. 175: Meni je zapaljena štala, štagalj, svinjac, 800 kg sijena i drugi inventar u kući, kao i poljoprivredni alat. Šteta nanesena tom prilikom iznosila bi danas oko 750.000 dinara.
 49. Papa Anica, kći Pavla i Marije, r. 1938., Jakovlje, kbr. 174: U našu kuću došli su ustaše gdje su počeli mog tatu tući i tražiti ga za novac. Kasnije su zapalili kuću u kojoj je izgorjelo sve pokućstvo. Šteta bi danas iznosila oko 350.000 dinara.
 50. Papa Pavao, sin Vida i Jaga, r. 1912., Jakovlje, kbr. 179: Meni je izgorjela kuća, štala, dvije suše, tri svinjca, jedna klijet, 50 metara sijena, zatim sve pokućstvo kući, sve živežne namirnice, koja šteta se cijeni na 1.200.000 dinara. Istovremeno uhapsili su mog oca i otjerali u Zagreb u Savsku cestu u zatvor gdje su ga tukli.
 51. Šimek Marija, kći Blaža i Rege, r. 1915., Jakovlje, kbr. 290: Meni su zapalili štalu, štagalj, tri svinjca, 15 metara sijena, izgorila su mi dva komada svinja i jedna junica. Šteta bi danas iznosila oko 650.000 dinara.
 52. Seničić Vid, sin Jure i Slave, r. 1904., Jakovlje, kbr. 35: Meni je izgorjela štala, suša, dva svinjca, štagalj, 50 metara sijena, dvije krmače i drugi poljoprivredni alat u današnjoj vrijednosti oko 850.000 dinara.
 53. Papa Martin, sin Andrije i Rozalije, r. 1902., Jakovlje kbr. 340: Meni je izgorjela štala, sluša, štagalj, klijet, 35 metara sijena, uništeno 700 litara vina, zatim je izgorjelo raznog poljoprivrednog inventara kao i živežnih namirnica u današnjoj vrijednosti oko 1.200.000 dinara.
 54. Coha Ivka, kći Jurja, r. 1924., Jakovlje, kbr. 9: Meni je zapaljena štala, suša, dva svinjca, tri komada rogatog blaga, sijena 50 metara i raznog poljoprivrednog inventara u vrijednosti od oko 850.000 dinara.
  Coha Marija, kći Marka i Slavice, r. 1908., Jakovlje, kbr. 7: Meni su zapalili štalu, sušu, štagalj, dva svinjca, 50 metara sijena, a opljačkali 250 litara vina, razno rublje i obuću sa krevetninom, otjerane su mi dvije krave. Sva ukupna vrijednost danas bez nosila preko 1.000.000 dinara.
 55. Fijan Josip, sin Stjepana, r. 1902, Jakovlje, kbr. 407: Meni je zapaljena štala, suša, dva svinjca, 30 metara sijena, slama, izgorjelo mi je dva komada svinja i opljačkali razno rublje i otjerali dvije krave, perad, a izgorio je i sav poljoprivredni razni inventar. Šteta nastala ovom paljevinom iznosila bi danas oko 950.000 dinara.
 56. Tkalčićek Barica, kći Vida i Lucije, r. 1932., Jakovlje, kbr. 110: Izgorjela mi je štala, suša, svinjac, 40 metara sijena, u kući je zapaljeno sve pokućstvo i posteljina, zatim su opljačkali razne živežne namirnice. Sva ukupna vrijednost iznosila bi danas preko 500.000 dinara.
 57. Cipek Pavao, sin Janka i Roze, r. 1909., Jakovlje, kbr. 342: Meni je izgorio štagalj, suša, štala, preša, 60 metara sijena, građevni materijal, razni poljoprivredni alat. Sva ukupna oštećena vrijednost iznosila bi danas preko 800.000 dinara.
 58. Bertol Barica, kći Davida i Marije, r. 1920., Jakovlje, kbr. 114: Meni je izgorjela štala, dva svinjca, 25 metara sijena, poljoprivredni alat, a iz kuće su pokupili svu bolju robu od rublja i druge stvari. Šteta nastala ovom paljevinom i pljačkom danas bi iznosila oko 250.000 dinara. Prilikom ove paljevine moj otac David borio se sa njima da mu ne pale štalu ali ga je jedan ustaša tako udario sa rogljama da je od udarca odmah pao u nesvijest, odnosno nakon četiri dana je umro od ovog udarca.
 59. Tkalčićek Marija, kći Blaža i Ane, r. 1924., Jakovlje, kbr. 111: Meni su ustaše zapalili štalu, dvije suše, dva komada svinjca, 20 metara sijena, a tom prilikom izgorio je i razni drugi poljoprivredni inventar. Šteta nastala tom paljevinom danas bi iznosila oko 600.000 dinara.
 60. Fijan Tomo, sin Nikole i Marije, r. 1894., Jakovlje, kbr. 326: Meni je izgorjela štala, suša, građevinski materijal, jedna vršilica, 15 metara sijena, dva svinjca, a opljačkali su mi jednu kravu i razne druge sitne robe. Ukupna šteta danas bi iznosila preko 700.000 dinara. Po završetku pljačke i paljevine mene su uhapsili i otjerali u Zagreb u Savsku cestu gdje sam se nalazio oko dva mjeseca.
 61. Borovec Mato, sin Marka i Bare, r. 1908., Jakovlje kbr. 150: Meni je izgorjela štala, suša, svinjac, građevinski materijal, sijeno i oduzeli neke živežne namirnice. Šteta se danas cijeni na 450.000 dinara.
 62. Borovec Josip, sin Josipa i Bare, r. 1915., Jakovlje, kbr. 151: Meni su ustaše zapalili štalu, sušu, svinjac, sijeno, opljačkali su mi mast, dva komada svinja, jednu kravu i perad. Sva ukupna vrijednost iznosila bi danas oko 350.000 dinara.
 63. Hribar Josip, sin Petra i Ane, r. 1918., Jakovlje, kbr. 161: Meni je zapaljena štala, dva svinjca, suša, štagalj, 150 metara sijena, izgorjela mi je jedna junica, u kući mi je zapaljen namještaj sa posteljinom i vešom, a izgorio mi je jedan dio poljoprivrednog inventara. Opljačkali su mi ustaše tri krave, volove i veliku količinu rublja, odjeće i obuće. Sveukupna vrijednost uništen imovine danas bi iznosila preko 1.600.000 dinara.
 64. Klanfar Ljubica, kći Petra i Jelice, r. 1917., Jakovlje, kbr. 28: Meni je zapaljena štala, dva svinjca, građevni drveni materijal, sijeno, a opljačkali su stoku, svinje i drugu sitnu robu. Ukupna vrijednost danas bi iznosila oko 600.000 dinara. Tom prilikom uhapsili su moja dva djevera Klanfar Franju i Vidu koje su otjerali u Zagreb u zatvor gdje su se nalazili jedan mjesec.
 65. Seničić Gena, kći Ivana i Jele, r. 1900., Jakovlje, kbr. 296: Meni je zapaljena kuća, štala, štagalj, oko 1.000 kg sijena, uništeno mi je 200 litara vina, izgorjele živežne namirnice, kukuruz, raž, sav kućni namještaj, posteljina i druge razne stvari kao poljoprivredni alat. Šteta bi danas iznosila u vrijednosti oko 950.000 dinara.
 66. Zorko Kata, kći Mike i Jane, r. 1888., Jakovlje, kbr. 262: Meni je izgorjela kuća, štala, klijet, u kući je izgorio namještaj, posteljina, zatim sve živežne namirnice itd. Tom prilikom nastala šteta danas bi iznosila oko 850.000 dinara.
 67. Papa Francika, kći Mije i Klare, r. 1889., Jakovlje, kbr. 330: Meni je zapaljena štala, 19 metara sijena, zatim mi je opljačkano druge vrijednosti, kao perad, svinje, ogrjevno drvo i razni drugi sitni materijal. Nastala šteta dana bi iznosila oko 200.000 dinara.
 68. Klanfar Marija, kći Mirka i Alojzije, r. 1920., Jakovlje, kbr. 44: Meni su ustaše opljačkali razne vrijednosti u rublju, obući, odjeći i živežnim namirnicama u vrijednosti oko 250.000 dinara.
 69. Horvatović Stjepan, sin Andrije i Malče, r. 1899., Jakovlje, kbr. 317: Meni su ustaše opljačkali 600 litara vina, zatim veću količinu odjeće i obuće, zatim živežne namirnice, meso, mast, perad i oduzeli 730.000 gotovih kuna. Opljačkane stvari danas bi iznosile preko 350.000 dinara. Istovremeno bio sam uhapšen i otjeran u Zagreb u Savsku cestu gdje sam bio zlostavljan.
 70. Jarčan Barica, kći Mije i Dorice, r. 1920., Jakovlje, kbr. 85: Meni je zapaljena štala, štagalj, četiri svinjca, 200 metara sijena, u štali izgorio jedan vol, u svinjcu četiri komada svinja, uništeno 600 litara vina, zatim izgorio razni poljoprivredni inventar. Sva ukupna vrijednost opaljene i opljačkane imovine danas bi iznosila preko 1.200.000 dinara.
 71. Seničić Ana, kći Mate u Eve, r. 1915., Jakovlje, kbr. 34: Meni su ustaše zapalili štalu, 20 metara sijena, tri komada rogatog blaga, dvije svinje i neki poljoprivredni inventar, ukupna šteta danas bi iznosila oko 400.000 dinara.
 72. Fijan Vid, sin Marka i Eve, r. 1906., Jakovlje, kbr. 357: Meni je zapaljena štala, dva svinjca, suša. Tom prilikom izgorio mi je razni poljoprivredni inventar, opljačkano raznog veša i odijela i oko 500.000 kuna u gotovom. Sva sveukupna šteta danas bi iznosila oko 850.000 dinara.
 73. Bočina Alojz, sin Franje i Klare, r. 1903., Jakovlje, kbr. 81: Meni su ustaše opljačkali živežne namirnice i raznog veša u vrijednosti od oko 150.000 dinara. Tom prilikom bio sam uhapšen ja i moj sin Valent, te otjerani u Zagreb u Savsku cestu gdje smo se nalazili oko dva mjeseca.
 74. Vrhovec Stjepan, sin Franje, r. 1914., Jakovlje, kbr. 122: Meni je zapaljena štala, 10 metara sijena, 400 kg kukuruza, osim toga opljačkane su mi mnoge stvari od živežnih namirnica, perad, za dva komada svinja, jedna junica, raznog veša i muških odijela, tri džepna sata i drugo. Navedena šteta danas bi iznosila preko 650.000 dinara.
 75. Gajski Mato, sin Blaža i Jele, r. 1915., Jakovlje, kbr. 129: Meni je zapaljena kuća, štala, 15 metara sijena, u kući je izgorio sav namještaj, posteljina, sa živežnim namirnicama, sve rublje, a opljačkano mi je dvije krave, jedna junica, jedna svinja, perad i još mnoge druge sitne stvari, čija ukupna vrijednost danas bi iznosila oko 1.100.000 dinara.
 76. Seničić Ana, kći Mate i :are, r. 1919., Jakovlje, kbr. 274: Izgorjela mi je kuća, štala, sijeno i drugi poljoprivredni alat, kao i kućni namještaj sa posteljinom. U današnjoj vrijednosti šteta iznosi 550.000 dinara.
 77. Horvatović Marica, kći Tome i Gene, stara 55 godina, Jakovlje, kbr. 316: Meni je opljačkano razno rublje, jedna svinja, 100 litara vina i raznih drugih sitnih stvari, čija današnja vrijednost se cijeni na 150.000 dinara. Mog oca Josipa uhapsili su ustaše i otjerali u Zagreb u Savsku cestu u zatvor.
 78. Seničić Martin, sin Stjepana, r. 1911., Jakovlje, kbr. 38: Meni je izgorjela kuća, štala, suša, štagalj, šupa, svinjac, 40 metara sijena, 40 kubika građevnog materijala, poljoprivredni inventar, pokućstvo sa posteljinom, živežne namirnice itd. Sva ukupna vrijednost popaljene imovine iznosila bi oko 1.200.000 dinara.
 79. Grill Draga, Ivana i Antonije, r. 1902., Kraljev Vrh, kbr. 47: Kada su došli ustaše u moju kuću uhapsili su mog muža Grill Janka kojeg su otjerali u zatvor u Zagreb, savska cesta, a od tuda je otpremljen u logor Jasenovac, od kuda se nije povratio. Tom prilikom opljačkali su mi nešto odjeće u vrijednosti od oko 25.000 dinara.
 80. Bočina Andrija, sin Šimuna, r. 1904., Jakovlje, kbr. 77: Meni je izgorjela štala, štagalj, svinjci, 12 kubika građevnog drveta, 15 metara sijena i druge vrijedne stvari. Šteta se danas cijeni na preko 650.000 dinara. Tom prilikom bio sam uhapšen i otjeran u Zagreb u Savsku cestu u zatvor.
 81. Cipek Ana, kći Pavla i Terezije, r. 1905., Jakovlje, kbr. 305: Kada su došle ustaše u moju kuću počeli su pljačkati raznu robu te su zapalili štalu, dva svinjca, 30 metara sijena, a tom prilikom izgorjelo i dosta kućnog inventara. Šteta se cijeni preko 400.000 dinara. Tom prilikom uhapsili su mog muža Cipek Josipa i na njega natovarili razne stvari da ih nosi i nakon izlaska van iz sela ubili su ga puškom.
 82. Severin Stjepan, sin Ignaca, r. 1912., Jakovlje, kbr. 314: Meni su ustaše zapalili kuću kojom prilikom je izgorjelo 25 kg masti, mesa, žita, 400 kg krumpira, i druge živežne namirnice. U kući je izgorio sav kućni namještaj sa posteljinom, također je izgorio sav poljoprivredni inventar koji se nalazio u štaglju sa 35 metara sijena i ostalo drugo. Šteta se danas cijeni preko 1.000.000 dinara.
 83. Zorko Franjo, sin Lovre, r. 1911., Jakovlje, kbr. 256: Meni je izgorjela kuća, štagalj, dvije šupe, 50 metara sijena, u kući sav namještaj, u štaglju sav poljoprivredni inventar, velika količina živežnih namirnica i izvjestan dio rublja. Ukupna vrijednost danas bi iznosila oko 1.200.000 dinara.
 84. Zorko Franjo, sin Petra, r. 1923., Jakovlje, kbr. 263: Meni je zapaljena kuća, štala, jedna klijet, u kući sav namještaj, posteljina sa rubljem, u klijeti uništeno vino i vinsko posuđe, na tavanu izgorjela mi je veća količina živežnih namirnica, 25 metara sijena, otjerali su mi ustaše jednu kravu, zatim je izgorio razni poljoprivredni inventar. Šteta se cijeni danas na oko 950.000 dinara.
 85. Piškor Gabrijela, kći Šimuna i Mare, r. 1897., Jakovlje, kbr. 493: Meni je izgorio jedan štagalj sa 100 metara sijena, 60 hvati drva, u štali su izgorjele dvije junice, tri komada svinja i poljoprivredni inventar. Vrijednost spaljene imovine iznosila bi danas oko 800.000 dinara.
 86. Benko Božo, sin Petra, r. 1891., Jakovlje, kbr. 157: Meni je u kući zapaljena posteljina, namještaj, a ustaše su mi otjerali dva vola, jednu kravu i razne druge sitne robe. Vrijednost danas bi iznosila oko 300.000 dinara.
 87. Fijan Đuro, sin Stjepana, r. 1891., Jakovlje, kbr. 323: Meni je opljačkano od strane ustaša oko 500.000 kuna u gotovom novcu, tri komada rogatog blaga, razlika muških i ženskih odijela i veša i nešto živežnih namirnica. Nastala šteta danas bi bila oko 800.000 dinara.
 88. Ivček Mato, sin Vida, r. 1909., Jakovlje, kbr. 350: Kada su došli ustaše u moju kuću oni su izvršili veliku pljačku gdje su mi oduzeli jednu kravu, jednu krmaču, nova kola, četiri hekta vina, zatim uzeli su mi mast, svinjsko meso, krumpir, osim toga uzeli su mi muško i žensko rublje i niz drugih sitnih predmeta, koja se šteta danas cijeni da oko 900.000 dinara. Tom prilikom uhapsili su moju ženu i otjerali u zatvor u Zagreb, Savska cesta.
 89. Mihaljek Alojz, sin Marka, r. 1905., Jakovlje, kbr. 74: Meni je zapaljena kuća, u kući sav namještaj, posteljina, zatim na tavanu živežne namirnice, koja vrijednost bi danas iznosila oko 1.000.000 dinara.
 90. Klančir Alojz, sin Valenta, r. 1904., Jakovlje, kbr. 105: Meni je zapaljen štagalj, 20 metara sijena, 900 kg krumpira, jedan dio poljoprivrednog inventara i ostale živežne namirnice, koja šteta bi danas iznosila oko 600.000 dinara.
 91. Krkač Mato, sin Ivana, r. 1896., Jakovlje, kbr. 438: Meni je izgorjela kuća, štala, 30 metara sijena, poljoprivredni inventar, kućni namještaj sa posteljinom, velika količina živežnih namirnica, vinsko posuđe itd. Vrijednost uništene imovine danas bi iznosila preko 900.000 dinara.
 92. Klančir Martin, sin Ilije, r. 1907., Jakovlje, kbr. 98: Meni je izgorio novi štagalj, 30 metara sijena, poljoprivredni alat, jedan dio živežnih namirnica i ostali sitni inventar. Današnje šteta iznosila bi oko 350.000 dinara.
 93. Papa Vjekoslava, kći Pavla i France, stara oko 59 godina, Jakovlje, kbr. 335: Meni je izgorjela štala, 15 metara sijena, klijet sa vinom, opljačkana perad i drugi razni materijal. Ukupna vrijednost danas bi iznosila oko 350.000 dinara. Napominjem da su tom prilikom uhvatili mog muža natjerali ga u štalu koja je već bila u plamenu tako da je izgorio.
 94. Cipek Ivan, sin Jakoba, r. 1917., Jakovlje, kbr. 148: Meni je zapaljena štala, štagalj, izgorjela mi je junica u štali, 30 metara sijena i ostale sitnije stvari kao poljoprivredni alat. Današnje vrijednost uništene imovine iznosila bi oko 300.000 dinara.
 95. Krkač Vid, sin Luke, r. 1899., Jakovlje, kbr. 428: Meni je izgorjela kuća i osam kubika drveta za gradnju. Ukupna vrijednost iznosila bi oko 450.000 dinara.
 96. Klančir Vid, sin Mate, star oko 50 godina, Jakovlje, kbr. 94, po zanimanju električar: Meni je zapaljen štagalj, 50 metara sijena u štaglju i 10 metara sijena u stogu, potjerali su mi ustaše tom prilikom šest komada rogatog blaga i još niz drugih sitnih stvari. Ukupna vrijednost opljačkane i po paljene imovine danas bi iznosila ako 900.000 dinara. Tom prilikom ja sam bio zatvoren dva mjeseca u Zagrebu u Savskoj cesti.
 97. Cipek Mato, sin Janka, r. 1907., Jakovlje, kbr. 117: Meni je izgorjela kuća, jedna štala, dvije svinje, zatim izgorio mi je poljoprivredni inventar, vinsko posuđe sa 250 litara vina, 60 metara sijena, 30 metara žita i šivaća mašina, u kući je izgorio sav kućni inventar. Šteta bi danas iznosila oko 1.200.000 dinara. Ja sam također tom prilikom uhapšen i otjeran u Zagreb u zatvor gdje sam se nalazio dva mjeseca.
 98. Seničić Valent, sin Stjepana, r. 1901., Jakovlje, kbr. 40: Meni je izgorio štagalj, 50 metara sijena i oduzet jedan vol te razne sitne vrijedne stvari. Sva ukupna vrijednost iznosila bi oko 600.000 dinara. Tom prilikom bio sam uhapšen i otjeran u Zagreb u Savsku cestu gdje sam se nalazio oko mjesec dana.
 99. Horvatović Mato, sin Pavla, r. 1896., Jakovlje, kbr. 32: Meni je opljačkana imovina u raznoj robi, kao što je rublje muško i žensko, odjeća, 150 kg mesa, 30 kg masti, 2 hekta vina i niz drugih živežnih namirnica, koja vrijednost bi se danas cijenila na oko 400.000 dinara.
 100. Poturica Marija, kći Ilije i Ane, r. 1923., Jakovlje, kbr. 360: Meni je opljačkano: jedna svinja 100 kg, 10 komada peradi i ostalih sitnijih stvari, a zapaljena mi je štala u koju je izgorio poljoprivredni inventar. Ukupna šteta tom prilikom iznosila bi danas oko 350.000 dinara. Osim toga uzeli su mi 300.000 kuna gotovih novaca.
 101. Poturica Bara, kći Jure i Eve, r. 1904., Jakovlje, kbr. 366: Meni je zapaljena štala, 30 metara sijena i neke druge poljoprivredne stvari, a oduzeto mi je u gotovom novcu 100.000 kuna. Ukupna vrijednost 450.000 dinara.
 102. Papa Jaga, kći Kuhte i France, stara 67 godina, Jakovlje, kbr. 333: Meni je izgorio štagalj, štala, klijent, građevni materijal za kuću, sav poljoprivredni inventar, 25 metara sijena, a opljačkali su mi ustaše svinju od 150 kg, razne živežne namirnice, jednu kravu i veći dio odijela. Opljačkana i po paljena imovina iznosila bi danas oko 950.000 dinara.
 103. Fijan Jelica, kći Poturice i Roze, r. 1915., Jakovlje, kbr. 328: Meni je zapaljeno: štagalj, dvije šupe, 50 metara sijena, 50 metara građevnog materijala za kuću, poljoprivredni inventar i opljačkano nešto rublja. Ukupna šteta gore navedenih predmeta iznosila bi danas oko 500.000 dinara.
 104. Coha Stjepan, sin Florijana, r. 1905., Jakovlje, kbr. 10: Meni je izgorjela štala, klijet, štagalj, 8 hekti vina, 100 metara sijena, slama, 20 komada peradi, a opljačkano mi je pet komada blaga i jedna svinja. Ukupna šteta danas bi iznosila oko 850.000 dinara. Tom prilikom ja sam bio uhapšen i otjeran u Zagreb u Savsku cestu gdje sam se nalazio u zatvoru oko dva mjeseca.
 105. Klančir Katica, kći Grge, r. 1911., Jakovlje, kbr. 101: Tom prilikom izgorjela mi je kuća, sav inventar kućni i posteljina, opljačkano mi je mnogo živežnih namirnica, dvije krave, 300 litara vina, 700 kg kukuruza, 400 kg pšenice itd. Ukupna vrijednost opljačkane i popaljene imovine danas bi iznosila oko 950.000 dinara.
 106. Solenički Terezija, kći Vida, r. 1899., Jakovlje, kbr. 463: Kada su došli u moju kuću ustaše, vidjela sam jednog od njih koji je bio ubijen, a potom sam čula jednog ustašu kako je viknuo: “Majku im božiju, kolji i pali sve od reda”. Tom prilikom meni je zapaljena štala, suša, dva svinjca, 1.000 kg sijena i izgorio je sav poljoprivredni inventar. Opljačkali su mi svinje i druge sitne stvari iz kuće. Ukupna vrijednost popaljene i opljačkana imovine iznosila bi oko 300.000 dinara.
 107. Klanfar Terezija, kći Janka, stara 55 godina, kućanica: Meni je izgorjela štala, svinjac, suša, 20 metara sijena, slama, a opljačkano mi je dvije krave i krmača i nešto rublja. Ukupna vrijednost popaljene i opljačkane imovine iznosila bi oko 600.000 dinara. Mog sina su taj put uhapsili i otjerali ga bosog u Zagreb u zatvor kojom prilikom su ga zlostavljali.
 108. Seničić Valent, sin Mije, r. 1925., Jakovlje, kbr. 32: Meni je izgorjela kuća, građevni materijal, kućni namještaj sa posteljinom, živežne namirnice i niz drugih sitnih predmeta. Opljačkali su mi jednu kravu. Ukupna vrijednost popaljene i opljačkane imovine iznosila bi danas oko 700.000 dinara.
 109. Kalčićek Stjepan, sin Ivana i Bare, r. 1919., Jakovlje, kbr. 108: Meni je zapaljena kuća, štala, suša, štagalj, 1.000 kg sijena, 800 kg slame, izgorjele su mi bačve sa vinom u klijeti. U kući je izgorio kućni namještaj sa posteljinom, šivaća mašina, sve rublje za cijelu familiju, živežne namirnice, opljačkana jedna svinja i druge stvari, koja šteta bi ukupno danas iznosila od oko 1.200.000 dinara. Tom prilikom ustaše su uhvatili moju staru majku, bacili ju na zemlju, gazili po stomaku, skakali joj po glavi i zatim su uzeli bajonetu i počeli ju klati, od čega je ona istog dana morala umrijeti, Također su mi hapsili oca kojeg su otjerali u zatvor i mučili ga oko 5 nedjelja.
 110. Bočina Dragica, kći Stjepana, r. 1913., Jakovlje, kbr. 91: Meni je zapaljena štala, štagalj, 15 metara sijena, izgorjela jedna junica, preša, sav poljoprivredni inventar, ukupna vrijednost uništene imovine danas bi iznosila oko 500.000 dinara.
 111. Klanfar Mato, sin Bartola, r. 1903., Jakovlje, kbr. 36: Zapalili su mi ustaše štalu, štagalj, sušu u koji su izgorjela kola, plug, brana i drugi materijal, zatim 30 metara sijena. Navedena šteta iznosila bi danas oko 450.000 dinara.
 112. Kušelić Blaž, sin Petra, r. 1896., Jakovlje, kbr. 24: Meni je izgorjela kuća, štala, svinjci, tj. sve gospodarske zgrade. U kući izgorio kućni namještaj, veš, posteljina, u štaglju sav poljoprivredni inventar sa 20 metara sijena, a opljačkali su mi šivaću mašinu, dvije krave, kukuruz, dva bicikla i niz drugih sitnih predmeta. Navedena šteta danas bi iznosila oko 1.000.000 dinara.
 113. Pučić Pavao, sin Mike, r. 1878., Jakovlje, kbr. 415: Meni su zapalili štalu sa 40 metara sijena, a opljačkali dvije krave i jednog konja. Sve ukupne stvari danas bi iznosile oko 400.000 dinara.
 114. Brcko Stanko, sin Bartola, r. 1897., Jakovlje, kbr. 469: Kada su došli maskirani ustaše u moje selo tada su zapalili meni jednu štalu, sušu, 20 metara sijena i otjerali jednu kravu, koja vrijednost bi danas iznosila ukupno oko 300.000 dinara.
 115. Fijan Blaž, sin Janka, r. 1899., Jakovlje, kbr. 324: Meni je izgorjela štala, štagalj, suša, 50 metara sijena, sav poljoprivredni inventar, opljačkana jedna svinja i jedna junica. Ukupna šteta danas bi iznosila preko 600.000 dinara. Taj puta mene su uhapsili i otjerali u Zagreb, gdje sam se nalazio od dva mjeseca u zatvoru u Savskoj cesti.
 116. Zorko Medardo, sin Mate, r. 1901., Jakovlje, kbr. 258: Meni su ustaše zapalili štalu, klijet, vinsko posuđe, 10 metara sijena i dva svinjca. Šteta koju su učinili ustaše tom prilikom iznosila bi oko 200.000 dinara.
 117. Vranešić Mirko, sin Florijana i Magde, r. 1891., Jakovlje, kbr. 52: Meni je popaljena štala, 40 metara sijena, 300 litara vina, ostali inventar. Ukupna vrijednost iznosila bi danas oko 350.000 dinara.
  Skender Marko, sin Valenta, r. 1918., Jakovlje, kbr. 48: Kod mene su ustaše ubili Skender Vida kada je bježao iz sela, to je bio moj brat, a zapalili su mi kuću kojom prilikom je izgorio sav kućni namještaj sa posteljinom i vešom, zatim sve živežne namirnice, koja vrijednost bi se danas svodila na 550.000 dinara.
 118. Klanfar Stjepan, sin Josipa, r. 1933., Jakovlje, kbr. 46: Meni je zapaljena kuća, štagalj, 80 metara sijena, 50 metara kukuruza i sav poljoprivredni inventar sa pokućstvom i posteljinom. Ukupna današnja vrijednost iznosila bi oko 2.000.000 dinara.
 119. Tkalčićek Franjo, sin Filipa, r. 1912., Jakovlje, kbr. 113: Meni je zapaljen štagalj, tri suše, 50 metara sijena, sav poljoprivredni inventar sa prešom i 200 litara vina. Današnja vrijednost uništene imovine iznosila bi oko 500.000 dinara.
 120. Borovec Gabro, sin Petra, r. 1876., Jakovlje, kbr. 154: Meni je zapaljena štala, 60 metara sijena, 1.000 litara vina, osim toga izgorio mi je poljoprivredni inventar, a opljačkali su mi ustaše četiri komada rogatog blaga, i niz drugih sitnih predmeta, koja šteta bi danas iznosila oko 200.000 dinara.
 121. Huškač Juraj, sin Roka, r. 1906., Jakovlje, kbr. 68: Meni su ustaše zapalili kuću, štalu sa šupom, kojom prilikom izgorio sav poljoprivredni alat i vinsko posuđe i jedna šivaća mašina. Navedena imovina bi danas iznosila oko 600.000 dinara.
 122. Krkač Marko: Meni su ustaše opljačkali raznog rublja, niz drugih sitnih predmeta u kući i preko 20.000 kuna u gotovom novcu. Ukupna današnja vrijednost iznosila bi oko 50.000 dinara.
 123. Petolas Josip, sin Tome i Sofije, r. 1906., Jakovlje, kbr. 268: Meni je zapaljena kuća, štala, štagalj, klijet, u kući mi je izgorio sav kućni namještaj sa posteljinom i živinim namirnicama, a opljačkali su mi dvije krave, jednu svinju itd. Ukupna vrijednost popaljene i opljačkane imovine iznosila bi danas oko 750.000.
 124. Klanfar Petar, sin Josipa, r. 1890. Jakovlje, kbr. 45: Meni je zapaljen štagalj, klijet, štala, svinjac, kojom prilikom izgorio sa poljoprivredni inventar. Također mi je izgorjelo oko 600 kg pšenice, a opljačkali su mi i otjerali četiri komada rogatog blaga, jednu krmaču preko 100 kg. Ukupna vrijednost popaljene i opljačkane imovine iznosila bi preko 700.000 dinara.
 125. Borovec Ljudevit, sin Ivana, r. 1922., Jakovlje, kbr. 121: Meni je izgorjela kuća, štala, svinjac, u kući je izgorio sav namještaj sa posteljinom, odjećom i obućom, zatim živežne namirnice, oko 20 metara sijena, u svinjcu je izgorjela jedna krmača, uništili su mi oko 200 litara vina i perad. Ukupna današnje vrijednost popaljene i opljačkane imovine iznosila bi preko 1.000.000 dinara.
 126. Grgec Marko, sin Mije, r. 1931., Jakovlje, kbr. 38: Meni je izgorjela štala, štagalj, dvije suše, četiri svinjca, 25 metara sijena, 20 kubika građevnog materijala, sav poljoprivredni alat i inventar, a opljačkali su mi dvije krave, veću količinu rublja i gotovih novaca 500.000 kn. Ukupna vrijednost danas bi iznosila preko 1.000.000 dinara.
 127. Cipek Franca, kći Marka i Klare, r. 1888., Jakovlje, kbr. 303: Meni je izgorjela kuća, štala, 20 metara sijena, svinja od 50 kg, 500 kg krumpira, 500 kg kukuruza, 200 kg pšenice, u kući je izgorio sav namještaj i posteljina. Današnja vrijednost uništene imovine iznosila bi oko 800.000 dinara.
 128. Severin Katica, kći Ilije i Marije, r. 1907., Jakovlje kbr. 311: Meni je izgorjela kuća, u kući namještaj sa posteljinom, 600 kg krumpira i veće količine ostalih živežnih namirnica, zatim jedna šivaća mašina. Ispaljena vrijednost iznosila bi danas oko 750.000 dinara.
 129. Kuleš Ivan, sin Josipa, r. 1920., Jakovlje, sada živi u Zagrebu: Navedenom Kuleš Ivanu ustaše su zapalili kuću, štalu, klijet, svinjac, 20 metara sijena, kao i dvije krave, izgorjelo je 500 litara vina i drugi živežne namirnice kao i poljoprivredni inventar. Napominjem da kada su ustaše došli u kuću gore navedenog najprije su ubili Kuleš Anu na vratima dok je u kući izgorjela Kuleš Mara sa dvoje male djece, Đurđica i Stjepan, jer kada su ustaše počeli paliti nisu ih pustili iz kuće van. Jedan mali dječak po imenu Zvonko nekako je uspio pobjeći da nije izgorio u kući, a isti se sada nalazi u Zagrebu u nekom domu. Vrijednost popaljene imovine danas da iznosila preko 950.000 dinara. Izjavu dala Kuleš Ivanka i Kuleš Jela iz Jakovlja.
 130. Seničić Roza, kći Jakoba i Marte, stara 65 godina, Jakovlje, kbr. 270: Meni je izgorjela kuća, štala, sav kućni namještaj i poljoprivredni inventar. Ukupna vrijednost upaljene imovine iznosila bi oko 650.000 dinara.
 131. Zorko Nikola, sin Jeronima, r. 1920., Jakovlje, kbr. 257: Meni je izgorjela kuća sa svim inventarom, namještajem, posteljinom i živežnim namirnicama. Zatim gospodarske zgrade sa svim poljoprivrednim inventarom, koja vrijednost bi danas iznosila preko 850.000 dinara.
 132. Cipek Marija, kći Vida i Roze, r. 1912., Jakovlje, kbr. 306: Meni je izgorjela štala sa dvije krave, jedna junica i tele, 5 metara sijena, dva svinjca, 1 klijet sa 900 litara vina i sa bačvama, a u kući izgorio je namještaj i posteljina, dok smo ostalo uspjeli spasiti. U kući taj puta ustaše su mi ubili oca Vida. Današnja vrijednost uništen imovine iznosila bi oko 650.000 dinara.
 133. Poturica Ivan, sin Roka i Rozike, r. 1921., Jakovlje, kbr. 367: Meni je izgorjela kuća, štala, štagalj sa prešom, izgorjele su mi 24 košnice pčela, 600 litara vina i velike količine živežnih namirnica, kao i sav poljoprivredni inventar, zatim u kući mi izgorio sav namještaj, rublje, odnosno sve što se u kući nalazilo. Opljačkali su mi 400 litara vina, dvije svinje po 120 kg, četiri krave, dva vola, 150 kg masti, 50 kg meda itd. Ukupna vrijednost popaljene i opljačkane imovine u današnjoj vrijednosti iznosila bi preko 3.500.000 dinara.
 134. Vrabec Luka, sin Andre, r. 1898., Jakovlje, kbr. 54: Meni je izgorjela kuća, štala, štagalj, svinjci, 40 metara sijena, izgorjelo mi je 600 litara vina sa suđem. U kući je izgorio sav kućni namještaj, posteljina, veš, živežne namirnice, muški bicikl, izgorio je poljoprivredni inventar, a otjerali su mi ustaše četiri krave, opljačkali niz drugih sitnih stvari. Napominjem da su ustaše bili maskirani sa maramama, a neki su čak bili namazani sa šmirom kako ih se ne bi moglo prepoznati. Ukupno današnja vrijednost popaljene i opljačkane imovine iznosila bi 3.000.000 dinara.
 135. Seničić Kata, kći Maksa, r. 1923., Jakovlje, kbr. 293: Meni je zapaljena kuća, štala, u kući izgorio je namještaj, posteljina sav veš, živežne namirnice, vino sa vinskim posuđem, izgorjelo je dva komada svinja, a dvije krave su opljačkali. Ukupna šteta po paljene i opljačkane imovine danas bi iznosila preko 1.500.000 dinara.
 136. Bredak Marica, kći Stanka, r. 1922., Jakovlje, kbr. i 294: Meni su zapalili ustaše dvije kuće, štalu, 110 metara sijena, svinjac sa svinjom, u podrumu izgorjelo je vino sa suđem, u kući je sav kućni namještaj izgorio sa posteljinom i živežnim namirnicama. Ukupna vrijednost popaljene imovine iznosila bi danas preko 1.000.000 dinara.
 137. Seničić Ignac, sin Bolte, r. 1917., Jakovlje, kbr. 33: Meni je izgorio štagalj, štala, kuća, tri svinjca, u štaglju izgorio mi je sav poljoprivredni inventar, zatim je izgorjela velika količina raznih živežnih namirnica, rublja, itd. Ukupna vrijednost spaljene i opljačkane robe iznosila bi oko 2.000.000 dinara.
 138. Coha Grga, sin Stjepana, r. 1888., Jakovlje, kbr. 3: Izgorjela mi je štala, štagalj sa sušom, kuća, sijena 50 metara, u kući sav kućni namještaj, posteljina i veš, velike količine živežnih namirnica, sav poljoprivredni inventar, a oterali su mi tri krave, tri komada svinja po 150 kg i neke druge stvari. Popaljena i opljačkana imovina danas bi iznosila oko 2.000.000 dinara.
 139. Cipek Mijo, sin Stjepana, r. 1896., Jakovlje, kbr. 143: Meni je zapaljena štala, suša, tri svinjca, 30 metara sijena, drugi poljoprivredni inventar. Zatim mi je opljačkano mnogo živežnih namirnica, rublja, itd. Ukupna vrijednost popaljene i opljačkane imovine iznosila bi oko 1.500.000 dinara.
 140. Ivček Antun, sin Petra, r. 1882., Jakovlje, kbr. 349: Meni je izgorjela štala, štagalj, dvije suše, dva svinjca, 80 metara sijena, zatim sav poljoprivredni inventar i mnogo je drugih živežnih namirnica. Šteta bi danas iznosila preko 1.000.000 dinara.
 141. Petolas Blaž, sin Jakoba, r. 1892., Jakovlje, kbr. 265: Meni je izgorjela kuća, štala, 700 kg sijena, kućni namještaj sa posteljinom, veći dio živežnih namirnica itd. Ukupna vrijednost iznosilo bi preko 850.000 dinara.
 142. Grgec Pavao, sin Mate, r. 1922., Jakovlje, kbr. 132: Izgorjela mi je kuća, štala, štagalj, šupa, u kući sav kućni namještaj, posteljina, živežne namirnice, zatim sav poljoprivredni inventar, koja šteta bi danas iznosila oko 3.000.000 dinara.
 143. Jankec Antun, sin Josipa, r. 1908., Jakovlje, kbr. 140: Meni je izgorio štagalj, štala, šupa, u kući su zapalili posteljinu, 25 metara sijena, opljačkali su mi dvije krave, jednu junicu, jednu krmaču i još neke druge stvari. U šupi je izgorio sav poljoprivredni inventar. Ukupna vrijednost popaljene i opljačkane imovine iznosila bi 1.500.000 dinara. Tom prilikom mene su ustaše bacili na zemlju, gazili po meni i tukli me na razne načine.
 144. Vrabec Vid, sin Andrije, r. 1901., Jakovlje, kbr. 55: Meni je zapaljena kuća, štala, štagalj, dvije suše, dva svinjca, 25 metara sijena, 9 metara kukuruza. Osim toga u kući je izgorio sav namještaj, sve živežne namirnice, rublje, itd. Opljačkali su mi tri komada stoke, dva komada svinja, niz drugih manjih predmeta. Današnja ukupna vrijednost iznosila bi oko 2.000.000 dinara.
 145. Coha Slavka, kći Dominika, r. 1903., rođena u Kraljevom Vrhu, kbr. 20, živi u Jakovlju kbr. 20: Izgorjela mi je štala, štagalj, dvije, suše, svinjci, 200 metara sijena, vinsko posuđe sa 500 litara vina, poljoprivredni inventar, a otjerali su mi ustaše jednog konja, tri komada svinja i drugo. Današnja vrijednost navedene imovine iznosila bi 1.600.000 dinara.
 146. Poturica Stjepan, sin Vida, r. 1904., Jakovlje, kbr. 25: Meni je izgorjela kuća, štala, svinjci, kukuružnjak sa kukuruzom, u kuću je izgorio kućni namještaj, živežne namirnice, u štali izgorjelo je 100 metara sijena, poljoprivredni inventar i drugo. Ukupna vrijednost uništene imovine iznosila bi oko 1.000.000 dinara.
 147. Coha Gabrijela, kći Martina i Kate, stara 47 godina, rođena u Jakovlju, kbr. 8: Meni je zapaljena kuća, štala, štagalj, dva svinjca, 100 metara sijena, kućni namještaj sa posteljinom, živežne namirnice, poljoprivredne inventar, te su mi u pljačkali dva komada svinja po 200 kg, dvije krave i nešto drugo. Ukupna vrijednost iznosila bi preko 2.500.000 dinara. Kada su došli ustaše u moju kuću prije nego što su došli paliti, uhvatili su jednog starca starog 60 godina, koji se zvao Coha Stjepan, potjerali ga izvan sela gdje su ga svega isprebijali tako da isti dan podlegao ranama.
 148. Coha Marko, sin Janka, r. 1877., Jakovlje, kbr. 6: Meni je izgorjela kuća, štala, dvije suše, dva svinjca, 5 metara kukuruza, a u kući izgorio je sav kućni namještaj sa posteljinom izgorio je također poljoprivredni a opljačkali su mi četiri komada rogatog blaga i krmaču, te neke druge predmete. Ukupna vrijednost danas bi iznosila preko 1.000.000 dinara.
 149. Vodopija Ivan, sin Mije, r. 1898., Jakovlje, kbr. 446: Meni je izgorjela kuća, štala, suša, dva svinjca, jedna preša, ostali poljoprivredni inventar, u kući namještaj sa posteljinom i živežnim namirnicama. Ukupna vrijednost cijeni se preko 1.000.000 dinara.
 150. Skender Franjo, sin Kazimira, r. 1906., Jakovlje, kbr. 49: Meni je izgorjela kuća, u kući sav namještaj, posteljina, rublje živežne namirnice, 300 litara vina, opljačkali su mi dvije krave, jednu junicu i ostale vrijedne stvari. Ukupna vrijednost iznosila bi preko 1.500.000 dinara.
 151. Klanfar Jaga, kći Mirka, r. 1917., Jakovlje, kbr. 13: Meni je zapaljena kuća, štala, štagalj, dva svinjca, 50 metara sijena, u kući izgorio sav kućni namještaj, posteljina, veš, živežne namirnice. U štaglju izgorio je sav poljoprivredni inventar, itd. Ukupna vrijednost danas bi iznosila preko 900.000 dinara.
 152. Severin Petar, sin Marka, r. 1894., Jakovlje, kbr. 310: Meni je izgorjela štala, suša, sav građevni materijal dodijeljen za kuću, 30 metara sijena, poljoprivredni inventar, a opljačkano jedan dio rublja i ostalih važnijih živežnih namirnica. Ukupna vrijednost danas bi iznosila preko 600.000 dinara.
 153. Seničić Martin, sin Mike, r. 1885., Jakovlje, kbr. 275: Meni je izgorjela kuća, odnosno dvije kuće, u kući sav namještaj sa posteljinom, živežnim namirnicama i drugo. Šteta bi iznosila preko 1.600.000 dinara.
 154. Seničić Gera, kći Josipa i Antonije, r. 1903., Jakovlje, kbr. 273: Meni je izgorjela štala, klet sa svom vinskom posudom i 200 litara vina, dvije suše sa poljoprivrednim inventarom, svinjac sa svinjom oko 50 kg. U štali je izgorjela krava, jedna junica, 30 metara sijena, itd. Ukupna vrijednost uništene imovine iznosila bi preko 600.000 dinara.
 155. Coha Ana, kći Franje, r. 1925., Jakovlje, kbr. 12: Meni je zapaljena kuća sa namještajem, posteljinom, živežnim namirnicama, a opljačkano mi je tri komada rogatog blaga. Ukupna vrijednost iznosila bi danas preko 800.000 dinara.
 156. Hruškač Ivan, sin Pavla i Bare, r. 1927., Jakovlje, kbr. 66: Zapali su mi ustaše štalu, sušu, štagalj, skoro 20 metara sijena, u suši izgorio mi sav poljoprivredni onventar, vinske posude, a opljačkali su mi tri komada rogatog blaga. Ukupna vrijednost danas bi iznosila preko 800.000 dinara. Toga dana ustaše su uhvatili moga oca, otjerali ga u Zagreb gdje se nalazio tri mjeseca u zatvoru.
 157. Jankec Josipa, kći Dragutina, r. 1903., Jakovlje, kbr. 141: Meni je zapaljena jedna štala, jedna klijet, suša, svinjac, u štali izgorio je poljoprivredni alat i vinsko posuđe sa vinom. Opljačkali su mi jednu kravu, još neke druge stvari. Ukupna šteta danas bi iznosila preko 900.000 dinara. Napominjem kada su došli ustaše u kuću uhvatili su mog muža Juru kojeg su počeli tući, otjerali ga u Zagreb u Savsku cestu gdje se nalazio dulje vremena u zatvoru a kada je došao kući sav isprebijan i izmrcvaren podlegao je smrti.

Prema zapisnicima zapaljene su 63 kuće i 315 gospodarskih objekata (štala, štaglja, suša, svinjca, klijeti, šupa). Ukradeno je ili zapaljeno više od 13 tona hrane, više od 3.700.000 (NDH) kuna i više od 27.000 litara vina. U pljački i paležu najčešće su ukradeni ili paljeni rublje, plahte, odijela, platna, kola, poljoprivredni alat, namještaj, šivaće mašine, građevni materijal, sijeno, alat, ogrjevno drvo, bicikli, satovi. Ustaše su odvele više od 148 komada blaga (volovi, krave, telad, junice, konji…), više od 75 svinja i velik broj peradi. Ukupna vrijednost ukradene ili zapaljene imovine procijenjena je prilikom saslušavanja na više od 118 milijuna dinara.

Prema tečaju dolara u odnosu na dinar iz 1958. i 1959. godine od 1:300 proizlazi da je ukupna šteta procijenjena na gotovo 400.000 dolara. Prema tečaju dolara u odnosu na kune iz 1944. godine od 1:50 proizlazi da je ukupna vrijednost ukradenih novaca procijenjena na oko 75.000 dolara. Ako pretvorimo vrijednost dolara u zlato po tadašnjoj cijeni od 35,10 dolara za jednu uncu zlata ukupna vrijednost štete i pokradenih novaca iznosi 13532,76 unca tj. 383,65 kg zlata. Danas bi ta količina zlata vrijedila oko 100 milijuna kuna. Iz ovoga su jasno vidljivi razmjeri pljačke i paleža koji su ustaše provele u Jakovlju zadnjih dana 1944. godine.

 

 

 

Literatura:

 • Hrvatski državni arhiv:
  • HR-HDA-511 – Projekt Dotršćina: Zagrepčani – revolucionari, antifašisti i žrtve fašističkog terora 1941. – 1945. (podserija)
 • Knjige:
  • Drašković, B., ur. (1981) Hrvatsko zagorje u revoluciji. Zagreb: Školska knjiga
  • Stopar, V., ur. (1959) Hrvatsko zagorje u Narodnooslobodilačkoj borbi. Zagreb: Epoha
  • Sor. I, ur. (1988) 32. divizija NOVJ. Zagreb: Globus
  • Ban, Đ. ur., et al. (1975) Zagrebački partizanski odred. Zelina, OO SUBNOR
  • Vukašin, K. (1984) Treći diverzantski odred. Ivanić-Grad: Skupština i društveno-političke organizacije općine Ivanić-Grad
  • Škiljan, F. (2012) Hrvatsko Zagorje u Drugom svjetskom ratu. Zagreb: Plejada.
 • Novine:
  • Hrvatski narod, br. 1226, 4. siječnja 1945.
 • Crkvene knjige:
  • Matične knjige rođenih (do 1900. godine)
  • Status duša

    


Fotografija na naslovnici: Vjesnik u srijedu, 10. lipnja 1952. godine, ilustracija ustaških zločina

Mario Šimunković

Autor članka po struci je magistar ekonomije. U slobodno vrijeme, među ostalim, bavi se istraživanjem lokalne povijesti i rodoslovnim istraživanjem. S područja općine Jakovlje istražuje prezimena Mihaljek, Jarčan, Tuđen i Šipek.